Barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, sliter oftest med atferd og språk.

Fire tegn på at barnet ditt kan trenge hjelp i barnehagen

Du kan ofte se om et barn trenger spesialpedagogisk hjelp, ut fra fire faktorer.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Bente Borthne Hvidsten, ved Universitetet i Bergen.

LES OGSÅ: Flere barn får spesialpedagogisk hjelp enn før.

Vanskelig å oppdage

Det første er varighet: Har barnet vist en utfordring eller et atferdsmønster over tid? Det andre er frekvens: Skjer det ofte? Det tredje er omgang: Er det flere personer som blir berørt? Mens det fjerde er intensjon: Hva forsøker barnet å si? Hvidsten sier det kan være vanskelig å oppdage barn som trenger ekstra hjelp.

– Har barnet en svak synsnedsettelse og ikke klarer å være med på bordaktiviteter som å perle, kan det oppfattes som atferdsproblemer, mens barnet i realiteten ikke ser hvor perlene skal plasseres på brettet, sier Hvidsten.

LES OGSÅ: Slik kan du oppdage og møte de stille barna

Dette kan du se etter

Varighet: Har barnet vist en jevn utfordring eller har et atferdsmønster som går igjen over lang tid? Et eksempel er et barn som ikke tar del i lek, deltar kun i parallell-lek når han er 4 år og vegrer seg for å ta kontakt med andre barn.

Frekvens: Hvor hyppig opplever du barnets atferd? Er det voldsomme utbrudd eller mindre utbrudd?

Omgang: Du må følge barnet på ulike sosiale arenaer for å finne ut om det har utfordringer med relasjoner. Jobber Nils godt med en pedagog, men er kritisk til en annen, kan det handle om andre ting.

Intensjon: Hva forsøker barnet å si? Barnets atferd og forsøk på å sette ord på noe, trenger ikke være ADHD, men kan være mangel på språk.

Kilde: førsteamanuensis i spesialpedagogikk Bente Borthne Hvidsten ved Universitetet i Bergen

Språk og atferd

– Har barnet en svak synsnedsettelse og ikke klarer å være med på bordaktiviteter som å perle, kan det oppfattes som atferdsproblemer, mens barnet i realiteten ikke ser hvor perlene skal plasseres på brettet, sier førsteamanuensis i spesialpedagogikk Bente Borthne Hvidsten ved Universitetet i Bergen.

Barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, sliter oftest med atferd og språk, ifølge Marit Eide, direktør for divisjon barnehage i Statlig pedagogisk tjeneste (Satped). Det kan være tale, manglende ordforråd, kommunikasjon eller forsinket språkutvikling. Det kan også være utagerende atferd, som at barnet er sint, eller innagerende atferd, som at barnet er trist eller redd.

Du kan fange opp barn som trenger hjelp ved å observere barnets sosiale kompetanse gjennom lek og samspill med andre barn. Hvis barnet ikke klarer å leke uten at voksne er med, det blir passivt eller så utagerende at andre barn blir redde, kan det være et tegn på at barnet trenger ekstra hjelp, ifølge professor i spesialpedagogikk Heidi Omdal ved Universitetet i Agder.

– Det er stor variasjon i utvikling i alder, så derfor er utvikling generelt viktigere enn alder, sier hun. LES OGSÅ: Ask er et språk også i barnehagen

Dette sliter barna med

Relasjonelle utfordringer og omsorgssvikt.

Syns- og hørselshemming. Det kan oppfattes som atferdsvansker, som at barnet er urolig når dere perler, mens det i realiteten kan være nedsatt syn.

Auditive prosesseringsvansker (APD). Det er lyttevansker og vansker med å bearbeide hørselsinntrykk.

Språk- og talevansker.

ADHD. Det er nevrologiske forstyrrelser. Det betyr at barnet er urolig, impulsiv og sliter med oppmerksomhet. ADHD er en tilstand og ikke en sykdom.

Autisme. Det er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjennetegnes av rigid og repeterende adferd.

Kilde: førsteamanuensis i spesialpedagogikk Bente Borthne Hvidsten ved Universitetet i Bergen

Powered by Labrador CMS