Innspill

Jeg savnet mer kunnskap om hvordan jeg i praksis skal få til et godt språkmiljø på avdelingen, sier barnehagelærerstudent Camilla Modum Trang
Jeg savnet mer kunnskap om hvordan jeg i praksis skal få til et godt språkmiljø på avdelingen, sier barnehagelærerstudent Camilla Modum Trang

Etter fire år som pedagogisk leder har jeg satt meg på skolebenken for å lære mer om barns språkutvikling. Det var lurt.

Innspill: Videreutdanningen har lært meg mye, sier barnehagelærerstudent Camilla Moum Trang.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har jobbet i barnehage i ni år, fire av dem som pedagogisk leder. For min del kjente jeg at jeg behøvde noen år med erfaring, både for å kjenne på mestring og for å finne rollen min.

Jeg har alltid følt på det store ansvaret jeg har i jobben, forventningene og all kunnskapen vi skal inneha. Det er mange områder vi skal ha kompetanse på i barnehagen. Jeg tenker at det er viktig å være seg bevisst behovet for å utvide og tilegne seg kunnskap kontinuerlig. Mye får man gjennom erfaring, resten må man sørge for å innhente selv. Språk og språkutvikling er noe jeg føler behov for å lære mer om, og derfor valgte jeg å ta Barns språkutvikling og språklæring på DMMH.

LES OGSÅ: Studiet lærte meg hvor viktig leken er

Får økonomisk støtte

Språk er noe som omfatter alle sider ved mennesket og barnets utvikling. Det får store konsekvenser om barnet har forsinkelser eller utfordringer med språk. Jeg har registrert diskusjoner og press fra politisk hold om kartlegging som tiltak for å heve kvaliteten på arbeidet rundt språk i barnehagen. Det må jeg si meg uenig i. Det jeg har behov for, er mer kunnskap og kompetanse, ikke minst tillit til å kunne gjøre jobben min slik jeg selv mener er riktig, nemlig i samspill med barna.

Da er det flott at jeg får muligheten til å heve kompetansen min takket være økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet. Arbeidsplassen min får dekket kostnadene, og jeg får lønn når jeg er på skolen. Vinn–vinn!

LES OGSÅ: – Klarer vi å være undrende nok i møte med barns mange væremåter?

Savnet en kunnskapsbank

Jeg har savnet mer kunnskap om hvordan jeg i praksis skal få til et godt språkmiljø på avdelingen. Jeg har savnet en kunnskapsbank fylt med sanger, regler, rim og fortellinger. Jeg ønsket å vite mer om hvordan vi kan skape gode lesestunder og ta det med videre inn i leken. Hvordan jeg som leder kan bidra til å heve fagarbeidernes kompetanse og bevissthet rundt språkarbeid og hverdagssamtalen. Jeg ønsker å lære mer om hva jeg gjør med de barna som har utfordringer.

Studiet har gitt meg noen redskaper i jobben med språkarbeid i barnehagen. Jeg har lært mer om hjernens funksjoner og utvikling, flerspråklighet, musikk, rim, barnelitteratur, spesialpedagogikk, utviklingsarbeid og ledelse av det.

Videreutdanninga har både bekreftet viktigheten av språkarbeidet i barnehagen og at det er et arbeid som må gjøres i det daglige: i alle overgangssituasjoner, i alle typer lek og samspill, under måltidene og i garderoben. Jeg har lært hvor viktig det er med både fortelling, sang, rim og regler. Jeg har lært hvor viktig jeg er som rollemodell, og blitt bevisst hvordan jeg er i dialog med barna.

Jeg gleder meg til å kunne si at jeg har fått økt kompetanse innen barns språkutvikling og språklæring. Nå er jeg klar for å kunne bidra til å gi barna det beste utgangspunktet i sin utvikling.

LES OGSÅ: Er vi barnehageansatte positive til å vere ute i naturen, vil det smitte over på barna som ikkje likar å vere ute.

Powered by Labrador CMS