–Vi er bekymret for at utdanningen vår har organisert pedagogikken bort, og at viktige verktøy i møte med barndommene vil gå til spille, sier leder Elise Håkull Klungtveit i Pedagogstudentene.

-Pedagogikken er et viktig verktøy for å møte barn med sorger og traumer

Innspill: – Vi er bekymret for at pedagogikken får for liten plass i barnehagelærerutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

I 2013 ble førskolelærerutdanningen til barnehagelærerutdanning, fag ble til kunnskapsområder, og stjernen i showet skulle være tverrfagligheten. Nøkkelrollen ble gitt til pedagogikken.

Pedagogikken skulle være både sentral og sammenbindende, og ha ansvar for progresjon og profesjonsretting. Vi tror det er helt rett at nettopp pedagogikken er faget som skal lose oss gjennom utdanningen og gjøre oss til profesjonsutøvere. Det viser seg å være en krevende oppgave uten tildelte studiepoeng.

Pedagogikkfaget forsvinner

I andre enden av rammeplanenes formuleringer er studentene. Vi som er på vei inn i profesjonen opplever en fragmentert utdanning, og vi vet hvorfor. Pedagogikken må få mer plass, slik at den kan oppfylle sin viktige funksjon.

Tilbakemeldingene fra våre medstudenter har vært mange. Vi opplever at pedagogikkfaget forsvinner i mengden og blir borte blant emner som skal bli til kunnskapsområder.

Snarere enn å være den røde tråden som binder tverrfaglighetene sammen, blir pedagogikken stående som en mindre bestanddel på siden av tverrfagligheten.

Møte med sorg og traumer

Utdanningen vår skal utstyre oss med verktøy til å møte barndommer. En ting vet vi sikkert, disse møtene kommer til å kreve at vi er trygge i profesjonen vår. Spørsmålet er hvilke verktøy vi skal ha med oss for å være nettopp trygge.

Noen barndommer vil innebære større sorger enn vi trodde var mulig. Andre har mest glede. Noen vil innebære traumer, andre vil bære med seg den tryggheten vi tenker er en selvfølge.

Ingen historier vil være like, men alle har krav på å møte kvalitet, faglig styrke og profesjonalitet fra oss, fremtidens barnehagelærere. Vi er bekymret for at utdanningen vår har organisert pedagogikken bort, og at viktige verktøy i møte med barndommene vil gå til spille.

Skal se på utdanningen

Derfor ble vi veldig glade da vi fikk vite at barnehagelærerutdanningen skal revideres. Et utvalg er allerede nedsatt. Nå håper vi de er klare for å gi pedagogikken den plassen som trengs, slik at fremtidens barnehagelærere opplever større sammenheng, bedre profesjonsretting og en pedagogikk som ikke blir borte i tverrfagligheten.

Vår oppfordring til utvalget er å lytte til oss som står midt oppi det, som vet når sammenhengen brister, og som har meldt pedagogikken savnet.

Powered by Labrador CMS