Svømmelærer Diego Cruz Romero hjelper til med å tilpasse svømmebrillene.

MEXICO:

Denne barnehagen har fem gymlærere

Den meksikanske barnehagen Inlusa tilbyr barna fem ulike idretter hele året. Idretten lærer barna å ikke miste motet om ting blir vanskelig, mener rektoren.

Publisert Sist oppdatert

Den lille jenta slår hjul på matten mens venninnen står på hodet. I etasjen under øver en gruppe på å slå pasninger med fotballen mens andre beveger seg som fisken i vannet i bassenget.

– Idrett hjelper barn til å utvikle egenskaper som forbereder dem på å leve i samfunnet, sier Juan Carlos Sarmiento Jiménez. Han er rektor ved Instituto Luis Sarmiento, Inlusa, i Oaxaca by i Mexico. Inlusa har alt fra barnehage til videregående skole, og i skolen har idrett en nøkkelrolle i barnas utvikling.

Bruker idrettsfilosofi

– Grunnlaget for barnas utvikling av både grov- og finmotorikk blir lagt i barnehagen. Vi lærer også barna en mentalitet om at man i livet, som i idretten, både vinner og taper, påpeker Juan Carlos. Han var selv aktiv rallycrosskjører for noen år siden, og erfaringene som aktiv idrettsutøver gjorde at han tok med seg idrettsfilosofien inn i barnehagen.

Rektor Juan Carlos Sarmiento Jiménez mener idrett er læring for livet, og han bruker sine egne erfaringer som aktiv rallycrossfører når han utvikler idrettsfilosofien som kjennetegner Inlusa.
Fransisco Pérez Bernabé har arbeidet som gymlærer ved Inlusa i åtte år.

– Vi må lære barna at om ting går dem imot, så kommer det nye muligheter hvor sjansene for å lykkes er større når de er dedikerte og forbereder seg, sier han.

Som en del av idrettsfilosofien har barnehagen innført et eget psykomotorisk program.

– Vi jobber med ulike aktiviteter tilpasset hvert årstrinn, forteller Fransisco Pérez Bernabé. Han er gymlærer og ansvarlig for psykomotorikk og kunstfag i barnehagen.

Barnehagen ved Inlusa er for barn fra tre til fem år.

– I timene mine hopper, ruller og krabber barna mye, forteller Fransisco.

– Vi jobber med kroppsbeherskelse, kjennskap til ulike deler av kroppen og bevegelser, og alt er en lek, sier han. Gymlæreren forteller at han prøver å legge til rette for at barna selv utvikler leken, som at de får utfolde seg på en matte med puter.

De får riktignok retningslinjer som at de skal bevege seg innenfor eller utenfor matten.

– Slik utvikler de en bevissthet om hvor i rommet de befinner seg, mener Fransisco.

Fransisco Pérez Bernabé har fotball som spesialitet, men han påpeker at motorikken er det viktigste når barnehagebarna har gym.

 Krabber mye

Fransisco har et tett samarbeid med de andre barnehagelærerne.

– Hvis vi ser at et barn har problemer eller ikke utvikler seg som det skal, lager vi et opplegg der vi jobber spesifikt med barnet, sier han.

– Vi ser spesielt hvor viktig det å krabbe er for den kognitive utviklingen. Derfor bruker vi mye tid på krabbing selv om barna i barnehagen er i alderen tre til fem år, forteller han.

De jobber også med finmotorikken.

– I kunsttimene forsterker vi finmotorikken gjennom å male og tegne, forteller Fransisco. Ved hjelp av sang og lek øver barna på hvordan de skal gripe pensler i ulike størrelser.

Han viser frem en malingsblokk som hvert barn har.

– I disse timene er vi opptatt av at barna selv skal oppdage og utforske farger og former, poengterer Fransisco. Det er alltid barna som selv finner materialene de skal bruke, og som setter alt på plass etterpå.

I tillegg til de psykomotoriske timene har barnehagebarna gymtimer to ganger i uka. Fysisk aktivitet inngår i alle de meksikanske barnehagene, men ofte er det kun én gymtime i uka. 

Turnlærer Pricila Vàsquez Acevedo jobber med elastisiteten til barna i turntimen.

Turn tre ganger i uka

Julio Ivan Morales Gálvez forteller at alle barna er innom alle sportsaktivitetene barnehagen tilbyr.
For Aleidy Cervantes er det et pluss at barnehagen tilbyr datteren ulike sportsaktiviteter.

Barna ved Inlusa har derfor mer fysisk aktivitet enn gjennomsnittet, og de har flere gymlærere.

– Vi har fem sportsgrener: fotball, basketball, svømming, tennis og turn, og hver gren har en ansvarlig, forteller Julio Ivan Morales Gálvez, som også er gymlærer.

Alle gymlærerne har bachelorgrad i kroppsøving.

– I barnehagen prøver barna alle idrettene, og når de kommer på barneskolen, velger de sporten de liker best, forteller Julio. Når den ordinære barnehagedagen er over, har barna også mulighet til å ta ekstra timer i en av idrettene.

Datteren til Aleidy Cervantes tar turntimer tre ganger i uka.

– Hun hopper og spretter rundt hjemme også, og her får hun utløp for dette, sier Aleidy. Hun forteller at idrettsanlegget og barnehagens arbeid med psykomotorikk og idrett bidro til at valget falt på Inlusa da de skulle velge barnehage til datteren.

– Men det viktigste er at hun trives og synes det er gøy, understreker Aleidy.

: Inlusa er en av få meksikanske barnehager som har eget svømmebasseng.

Barnehager i Mexico

Det finnes 87 000 barnehager i landet, ifølge Det nasjonale instituttet for statistikk og geografi (INEGI). I overkant av 14 000 av disse er private.

Det er vanlig å tilby sportsaktiviteter som ekstraundervisning i de private barnehagene.

I Mexico er det obligatorisk med tre år på førskole.

Fysisk aktivitet og sunn livsstil er en del av læreplanen som både private og offentlige barnehager må følge.

Flere barnehager har egen gymlærer selv om barnehagelærerne også kan gjennomføre gymtimene.

Kilder: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Educacion_07&bd= Educacion https://www.gob.mx/sep?tab=Plan%20de%20estudio

Powered by Labrador CMS