Mexico har 26 barn per pedagog og ligger dermed på bunnen i OECD-landene, mens Norge med 11 barn per pedagogisk leder ligger så vidt over snittet. Her i mexicanske Edukrte barnehage har likevel 63 % av de ansatte barnehagelærerutdanning. Foto: Marco Aguilar

Pedagogtetthet i barnehagen: Norge er middelmådig

Med 11 barn per pedagogisk leder i barnehagen ligger Norge så vidt over snittet blant OECD-landene. Mexico er på bunnen.

 Sverige har 5 barn per pedagogisk leder for alle barn under skolealder, mens Danmark har 10, viser tall fra OECD-rapporten Education at Glance. Mexico og Chile er på bunnen med 26 barn per pedagogisk leder, mens Sverige og New Zealand er på topp med 5 barn per pedagogisk leder. Norge ligger over OECD-snittet, som er 14 barn.

Denne artikkelen finner du også i Første steg nummer 3 2017.

 •    Mexico: 26

•    Chile: 26

•    Frankrike: 22

•    Storbritannia: 18

•    Spania: 13

•    Norge: 11

•    Danmark: 10

•    Tyskland: 8

•    Slovenia: 8

•    Sverige: 5

•    New Zealand: 5

•    OECD gjennomsnitt: 14

•    EU-gjennomsnitt: 13

 Kilde: OECD-rapporten Education at Glance (2016)

 

 Barnehagefakta i Europa

 •    32 millioner barn i barnehagealder totalt. 

•    De fleste land har et delt system med tilbud for barn over og under 3 år. De Nordiske og Baltiske land og Kroatia og Slovenia har en felles barnehage for alle under 6 år.

•    33 prosent av barn under 3 år går i barnehage, mens 93 prosent over 3 år.

•    Halvparten av alle EU-land har gratis barnehagetilbud for barn over 3 år.

•    Lærere som jobber med barn over 3 år har minimum bachelorgrad.

 

Kilde: Key data on Early Childhood Education and Care in Europe (ECEC), Eurydice and Eurostat Report (2014), tallene gjelder land I EU.

 

 

Norge over snittet

 

OECD-tallene viser også at Norge har 5 barn per ansatt når alle ansatte regnes med, og er en av landene med høyest voksentetthet når alle barna under skolealder regnes med. Sverige og Danmark har samme antall, mens gjennomsnittet for OECD er 11. 

– Dette betyr at Norge ligger bedre an i andelen barn per ansatt i den forstand at vi har færre barn per årsverk enn det gjennomsnittet i OECD har, sier rådgiver Per T. Tuhus i Statistisk sentralbyrå. Han påpeker at det ser ut som Sverige ikke har skilt mellom pedagogiske ledere og andre ansatte når de har rapportert inn tallene. Ulike definisjoner og populasjoner kan også, ifølge Tuhus, påvirke tallene.

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet sier de har jobbet hardt for å få politikerne til å forstå hvor viktig det er at små barn har nok barnehagelærere, og at politikerne i alle partier nå forstår det. 

– Jeg regner med at vi i løpet av noen år vil klatre i statistikken over antall barnehagelærere, sier Valås. 

 Les også:- Jeg husker testene jeg ble utsatt for ennå- 44 år etter.

To nye trender

 

I en av Londons største offentlige barnehager som Første steg har besøkt har de 29 barnehagepedagoger og selv de tre assistenten har minst ett års utdanning innen barnehagepedagogikk. 

– En av barnehagetrendene nå er at flere land vil ha utdannede barnehagelærere i barnehagen, sier seniorrådgiver Tove Mogstad Slinde i Kunnskapsdepartementet. En annen trend, ifølge Slinde er at landene følger opp rådene fra de første barnehagerapporene fra OECD om å utvikle integrerte tilbud for barn over og under 3 år. 

I Frankrike må 40 prosent av de ansatte ha høyskoleutdanning, mens 63 prosent av de barnehageansatte i Mexico har barnehageutdanning, viser tall Første steg har hentet inn. I Norge har andelen barnehagelærere økt fra 35 til 41 prosent fra 2011 til 2015, ifølge Utdanningsdirektoratet.

 

Krav om master

 

Alle lærere som jobber med barn over 3 år i EU-landene har minimum bachelorgrad, ifølge studien Key data on Early Childhood Education and Care in Europe (ECEC), Eurydice and Eurostat Report. I Frankrike, Portugal, Italia og Island er kravet en master. En tredjedel av de ansatte som jobber med barn under 3 år i EU-landene har barnehagelærerutdanning.

Det er en klar sammenheng mellom utdanningen til de som jobber i barnehage og kvaliteten, viser en undersøkelse fra det internasjonale forskernettverket The Campbell Collaboration fra 2017. Jo høyere utdanning barnehagelærerne har, jo bedre er kvaliteten i barnehagen, viser undersøkelsen som oppsummerer 48 ulike EU-studier. 

 

– Ikke godt nok

 

Norsk forskning viser også at kommunikasjonen mellom voksen og barn og barna seg imellom har høyere kvalitet med en barnehagelærer til stede. I stu-
dien for barn under 3 år skårer barnehagene 3,7 poeng på en skala fra en til sju. 3,5 er kritisk og ikke godkjent.

– Dette er ikke godt nok, konkluderer forsker Elisabeth Bjørnestad som leder tidenes største forskningsprosjekt i barnehager i Norge, GoBaN.

Les også: Dette bør bli bedre for de minste barna.

 

 

Powered by Labrador CMS