Barnehagelærere er redde for å snakke med barn om religion i frykt for å trå feil eller støte noen

Debatt: Jeg håper fagområdet etikk, religion og filosofi får mer oppmerksomhet både i norske barnehager og i barnehagelærerutdanninga.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har snakket med mange barnehagelærerstudenter og barnehageansatte som synes det å jobbe med fagområdet etikk, religion og filosofi i barnehagen er utfordrende. 

Det er derfor ikke usannsynlig at det er et av fagområdene som det jobbes minst med i barnehagen. Hvorfor er det slik?

Redsel for å trå feil

Rammeplanen slår fast at «etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger» (Rammeplan, 2017, s. 54). Det er store ord, men skildrer noe som åpenbart er viktig å jobbe med. Flere jeg har reflektert sammen med, sier at det å jobbe med filosofi og etikk kommer mer naturlig i form av undring og filosoferende samtaler med barna – som å snakke med dem om rett og galt. 

Ut ifra de samtalene jeg har hatt, kan det tyde på at den største utfordringen er å jobbe med religion i barnehagen. De ansatte er redde for å tråkke feil eller å støte noen, og kjenner på en følelse av for lite kompetanse. Samtidig frykter de negative tilbakemeldinger fra medarbeidere og foresatte.

Flerkulturell forståelse

Da jeg tok bachelorgraden, valgte jeg å gå barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse. Gjennom utdanninga var det søkelys på flerkulturalitet på mange områder, blant annet det å jobbe med etikk, religion og filosofi i barnehagen. Jeg har imidlertid fått forståelsen av at dette fokuset ikke er like representert på andre utdanningsprogram på høgskoler og universitet i Norge. 

Så hvor skal studenter og barnehagelærere skaffe seg kunnskapen om hvordan man kan jobbe med fagområdet?

Jeg tenker at høgskoler og universitet har et stort ansvar for å synliggjøre dette fagområdet i større grad i sin utdanningsplan. Som pedagog har man også et ansvar for å holde seg oppdatert og tilegne seg kunnskap som trengs.

Jeg håper fagområdet etikk, religion og filosofi får mer oppmerksomhet både i norske barnehager og i barnehagelærerutdanninga. I et flerkulturelt samfunn er fagområdet etikk, religion og filosofi svært viktig å jobbe med, for å forebygge annerledeshet, rasisme og diskriminering.

Litteratur

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: innhold og oppgaver. 

Powered by Labrador CMS