Jeg tok meg selv i å bli fascinert av å observere kommunikasjonen og alt som skjedde innad i barnas lek, sier barnehagelærerstudent Solveig Thomsen.

Studiet lærte meg hvor viktig leken er

Innspill: Etter et år som barnehagelærerstudent, ser jeg nå barnas lek og samspill på en annen måte enn jeg gjorde som assistent.

Publisert Sist oppdatert

Etter videregående søkte jeg på barnehagelærerutdanning på DMMH. Fordi jeg var usikker på om det var riktig valg, og koronaen satte en stopper for normal studiehverdag, utsatte jeg studiestart for å jobbe som vikar i barnehage.

Det var ingen enkel beslutning, men i dag er jeg veldig glad for at det ble slik.

LES OGSÅ: Gamle barneleker som «Rødt lys» gir barnehagebarna bedre helse

Fikk innblikk i jobben

I løpet av dette året fikk jeg virkelig kjenne på hvordan det er å være ansatt i en barnehage. Jeg fikk ta del i alt fra personalmøter til fagteam og planleggingsdager, men også i det daglige fikk jeg sette i gang både store og små aktiviteter og prosjekter. Jeg fikk kjenne på ansvaret det er når barn har spesielle behov, og jeg fikk et unikt innblikk i hvilke utfordringer og positive opplevelser jeg har i vente som barnehagelærer.

Denne erfaringen ville jeg virkelig ikke vært foruten. Da jeg begynte å lese fagstoff, var det mye som ikke var nytt. Det var ingen tvil om at det var en fordel å ha vært i nære relasjoner med mange ulike typer barn med forskjellige språk, humør, kroppslige vansker og interesser, og skrivingen kom dermed relativt lett da jeg begynte å jobbe med skoleoppgavene.

LES OGSÅ: Jenter og gutter leker forskjellig på lekeplassen

En gryende ny bevissthet

I tiden etter studiestart ble det til min positive overraskelse mulig å jobbe litt i barnehagen ved siden av studiene. Da la jeg merke til ting som jeg ikke hadde tenkt over da jeg var assistent.

De første oppgavene og undervisningstimene handlet om samspillet med de yngste barna, hvordan man selv skal være en samspillspartner i møte med barna, og hvor viktig lekens egenverdi er.

Da jeg kom tilbake til barnehagen med alle disse nye inntrykkene og den nye kunnskapen, merket jeg at jeg så barns lek og samspill på en helt annen måte. Jeg tok meg selv i å bli fascinert av å observere kommunikasjonen og alt som skjedde innad i barnas lek.

Hvordan leken utviklet seg, hvordan den inkluderte alle de forskjellige rollene som kom til liv, og hvordan barna laget en egen boble rundt denne fantasiverdenen, som de selv hadde skapt. Da jeg observerte leken, ble jeg umiddelbart bevisst på ikke å forstyrre denne gode leken, for nå er jeg i gang med å forstå hvorfor leken er så viktig.

LES OGSÅ: Barna bruker språket mest i lek

Større forståelse

Jeg har i større grad fått forståelse for at det sosiale samspillet gjennom lek, både med andre barn og i samspillet med voksne, har en viktig rolle både i barns kognitive utvikling, trivsel, stimuli og språkutvikling.

Jeg er ennå bare helt i starten av utdanningen, men jeg synes det er veldig gøy å oppdage nye aspekter ved barns utvikling de første leveårene og i barnehagen. I tillegg lærer jeg hvordan jeg selv som barnehagelærer kan være med og påvirke denne utviklingen ved å sikre at barn opplever nok utfordringer og mestring.

Powered by Labrador CMS