Barn med flere timers utelek i barnehagen var mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og å være en god venn, enn andre barn, viser en ny studie. Ill.foto: Paal Svendsen

Utelek i barnehagen gir mer konsentrerte skolebarn

Jo mer utetid barnehagebarna har, desto flinkere er de til å konsentrere seg når de begynner på skolen.

Det er ett av flere funn i en ny stor norsk studie gjort blant 565 barnehagebarn fra 28 barnehager i de to norske kommunene Lunner og Gran, skriver Dagsavisen.

– Våre funn støtter oppfatningen mange foreldre og lærere har, nemlig at det å være mye utendørs i barnehagen forebygger urolighet hos barna både på kort og lengre sikt. I tillegg ser vi at det stimulerer barnas konsentrasjonsevne – men ikke bare ved skolestart. Faktisk er det slik barn som har vært mye ute konsentrerer seg bedre også etter de har fullført første klasse, sier doktorgradsstipendiat Vidar Ulset til Dagsavisen.

Det er psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) som står bak forskningsprosjektet der barna, som er født mellom 2000-2005, er fulgt over en fireårsperiode. Prosjektet startet i 2006, og pågår fortsatt.

 

Dette er noen av forskernes mest sentrale funn:

* Barn med flere timers utelek i barnehagen var mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og å være en god venn, enn andre barn.

* Når forskerne fulgte barna over tid fant de at effekten av mye utetid tidlig i barnehagen holdt seg helt til barna begynte i andre klasse på barneskolen. Noe som er et helt nytt funn også internasjonalt.

* Barn som ved fire års alder kun hadde tre timer utelek per dag, hadde tre ganger så høy skår for hyperaktivitet og uoppmerksomhet ved fem og seks års alder, som de barna som hadde vært ute sju timer per dag som fireåringer.

 

 

Powered by Labrador CMS