Reidar er 61 år og nyutdannet barnehagelærer

Reidar har lang erfaring fra jobb i barnehager. Men hovslageren manglet formell kompetanse. Nå har han begynt på en master.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg startet å jobbe i barnehage som sivilarbeider i 1985, og trivdes så godt at jeg i perioder fortsatte som assistent, sier Reidar Syvertsen. 

Nå er han nyutdannet barnehagelærer i en alder av 61 år og bor på småbruket Kobbergård i Nore og Uvdal kommune. Målet en master i barnehageledelse.

Reidar studerte på deltid over fire år på Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i Trondheim. I tillegg jobbet han som hovslager på kvelder og helger. Han finansierte studiene selv, fram til han fikk jobb i Nore og Uvdal kommune i 2019 og fikk dekket noen av utgiftene til studiene.

For Reidar var det nesten vemodig å slutte med studiene, nå satser han på en master.

– Jeg ønsker å ta mer utdanning for å kunne tilføre mest mulig faglig kunnskap i jobben. Det er også svært utviklende for min egen del. Jeg opplever at jeg lærer mye om meg selv, om relasjoner og om hvordan organisasjoner fungerer, sier Reidar. 

Han sier det er nyttig med lang og variert yrkeserfaring, i tillegg til erfaring med egne barn og barnebarn.

 – Jeg er opptatt av at vi ikke skal gjøre ting fordi vi alltid har gjort det slik, det er viktig med en faglig begrunnelse for det vi gjør, sier Reidar. Han har to voksne barn og fem barnebarn. Begge barna har også masterutdanning, og de synes det er topp at far tar utdanning i voksen alder.

Allsidig og løsningsorientert

Monica Oleivsgard Skarpås er enhetsleder for Rødberg barnehage og avdeling Tunhovd. Barnehagen ligger i Numedal i Nore og Uvdal kommune. Hun er godt fornøyd med å få en voksen og faglig oppdatert mann med i pedagoggruppa. Hun kjente Reidar litt fra før, og tenker hans allsidighet er spennende. Han har vært musikklærer på kulturskolen og har mye kunnskap om dyr, spesielt hester, som han skor.

Styrer Monica Oleivsgard Skarpås i Rødberg barnehage

– Med Reidar blir barnehagedagen preget av mer bruk av verktøy, klatring og aktiviteter vi ikke var så gode på før. Han har dessuten spilt i band, og når Reidar tar fram gitaren, blir det god stemning. Barna elsker de daglige samlingsstundene, sier Monica.

– Reidar ser løsninger og er med på å løfte den pedagogiske kvaliteten med sin tydelighet i faget. 

Avdelingen på Tunhovd har i år bare fem barn, fordi barnehagen ligger i en bygd med få innbyggere. De holder til i en nedlagt skole, der leker som «hauk og due» like gjerne kan foregå inne i gymsalen som på uteområdet.

 

Fornøyde foreldre

Torun Thorsen Kolstad har to døtre, den yngste går nå på avdelingen der Reidar jobber. Torun synes det er viktig å skape trygghet til menn utenfor hjemmet, og legger vekt på Reidars personlighet.

– Noen av foreldrene var kanskje litt skeptiske da vi hørte at barnehagen skulle få en mannlig barnehagelærer, som attpåtil var i bestefarsalderen, sier Torun.

Torun Kolstad.

– Men så fort vi ble kjent med Reidar, forsvant all skepsis. Han er en trygg omsorgsperson, som gir mye av seg selv, og som er lett å kommunisere med.

Torun synes det er spesielt bra med alle turene og uteaktivitetene Reidar drar i gang.

– Fordelen med begge kjønn i personalgruppa er at vi kanskje ser litt ulikt på ting, men det går like mye på den enkeltes personlighet, sier Reidar, som er spesielt opptatt av at barna får vært mye ute i all slags vær.

– Jeg er i aktivitet fysisk og mentalt hele dagen, men blir ikke mer sliten av å jobbe i barnehage enn jeg ville blitt i en annen jobb der jeg stod skikkelig på. Og jeg har ingen planer om å slutte å jobbe.

Styrer Monica Oleivsgard Skarpås innrømmer sårbarheten ved at Reidar nærmer seg pensjonsalder, men ville ikke gå glipp av en så dyktig og motivert pedagog. Han har en faglig begrunnelse for alt han gjør i barnehagen, sier hun. 

– Jeg opplever det verdifullt å være med og bidra til at barna får et godt grunnlag for livet videre, sier Reidar selv. 

Med bakgrunn blant annet som musikklærer ved kulturskolen drar pedagogisk leder Reidar Syvertsen musikk inn i barnehagehverdagen. Marit Gundersveen Kolstad (4)

– Risikofaktorer møter vi hele livet og i alle jobber. Tilrettelegging gjør at barna kan lære og erfare på en trygg måte. Når barna her for eksempel bruker kniv ute, har de på seg en polvott. Det hender at votten får en rift, mens hånden er like hel, forteller han. 

Reidar håper å kunne stå i jobb til han er 70 og få brukt sin kompetanse til det beste for barna i nesten ti år. Han tror han blir over 70 før han blir pensjonist. Da skal han drive småbruk og spille gitar, som han også holder på med nå.

 

Må vise frem det positive

Reidar er en av dem som gjerne ville ta barnehageutdanning, men det totale antallet søkere på barnehagelærerutdanningen gikk ned med 16,5 prosent fra 2022 til 2023, viser tall fra Samordna opptak. Antallet førstevalgssøkere på barnehagelærerutdanningen har gått ned fra 4542 i toppåret 2019 til 2557 i år.

– Jeg har prøvd ulike yrker, men som barnehagelærer har jeg endelig landet, sier pedagogisk leder Reidar Syvertsen. Her sammen med Vilja Loftsgård (f.v.) (3), Fie Solbakken (5) og Marit Gundersveen Kolstad (4).

– Jeg tror mye av årsaken til færre søkere til barnehagelærerutdanningen er for dårlig lønn.

Det blir mer og mer krevende å jobbe i barnehage. Hektiske og sårbare dager er ikke det folk drømmer om å utdanne seg til, tror styrer Monica, og mener dette kan være noen forklaringer på nedgangen.

Når barna skal øve seg på å bruke forskjellig verktøy, setter pedagogisk leder Reidar Syvertsen alltid sikkerhet først.

Reidar opplever at yrket har lav status fordi de ikke fremstår som en tydelig profesjon for resten av samfunnet.

– Mange kaller oss fremdeles for «tanter» og «onkler», sier han.

– Hvem vil bli en onkel med dårlig lønn? Ved siden av at lønnen må økes, må vi også løfte fram alt det positive med å jobbe i barnehage, slik at yrkesvalget fremstår som attraktivt for både kvinner og menn. Jeg har prøvd ulike yrker, men som barnehagelærer har jeg endelig landet, smiler Reidar.

Powered by Labrador CMS