I halvannet år har Asgeir Berg jobbet som barnehagelektor i Torvbråten Kanvas-barnehage. I den stillingen får han brukt masterutdanningen sin, forteller han.

Asgeir er barnehagelektor: – Har jobben jeg fantaserte om at skulle eksistere

Asgeir Berg er en av sju barnehagelektorer i Kanvas-stiftelsen. – Kolleger sier det er godt å kunne diskutere fag med en som kjenner hverdagen deres og barna, sier han.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg tok masterutdanning for lenge siden, i 2007, og hadde alltid lyst til å jobbe mer med fag enn jeg fikk som barnehagelærer. Men alternativene innebar å velge bort barna og flytte inn på et kontor i en administrativ stilling. Da jeg så utlysningen som barnehagelektor hos Kanvas var det som å finne stillingen jeg alltid hadde drømt om at skulle eksistere, sier Asgeir Berg.

Halvannet år er gått siden han fikk drømmejobben i Torvbråten Kanvasbarnehage i Asker kommune.

Han er den eneste barnehagelektoren i den barnehagen, men en av sju lektorer i Kanvas-stiftelsen. Stillingene ble oppretta i 2019 som et tiltak som skal sørge for at man ikke utdanner seg vekk fra barna, men heller utdanner seg til en stilling der man kan fortsette å være sammen med barna.

– Tok tid å finne formen

Tidligere undersøkelser indikerer at omtrent tjue prosent barnehagene som har ansatte med masterutdanning. Men per i dag vet man lite om hvordan de jobber, hvilke oppgaver de har og hvilke betingelser de får. Nylig satte forskere ved OsloMet i gang et prosjekt for å kartlegge nettopp dette.

Kanvas er blant de første som tilbyr lektorstillinger i barnehagesektoren. De har definert at lektorenes særskilte ansvar blant annet er å jobbe med kompetanseutvikling i personalgruppa, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning i praksis og samarbeide med akademia.

Rasmus Kleppe, forsker og rådgiver i Kanvas.

– Satsingen har vært et spennende nybrotsarbeid og vi har en ambisjon om å øke antall lektorstillinger. Det utdannes stadig flere barnehagelærere med mastergrad og vil ønsker å sørge for at vi bruker kompetansen deres så tett på barnas hverdag som mulig, sier Rasmus Kleppe, forsker og rådgiver i Kanvas kompetanse.

Det er opp til den enkelte barnehage om de ønsker å ha lektorstillinger, og de er også med å forme stillingene deres.

Nettopp det brukte de en del tid på, forteller Asgeir Berg.

– Det tok tid å finne formen, kanskje så mye som et års tid å hamre stillingen ordentlig til. Vi brukte mye tid på å diskutere dette i nettverket for lektorene.

Jobber oppdragsbasert

At han er en del av grunnbemanninga i barnehagen, kan også by på noen utfordringer.

– Når du har en litt udefinert stilling kan det fort bli til at du får administrative oppgaver eller må trå til når andre plutselig uteblir. I pandemien kunne sånne situasjoner oppstå nokså ofte. Da er det viktig å kunne vurdere om krisen er så stor at du må steppe inn, eller om det dreier seg om en "normal" kaotisk barnehagehverdag, der du egentlig skal prioritere andre arbeidsoppgaver, sier han.

Berg forteller at han jobber "oppdragsbasert". Sammen med styrer og barnehagelærerne gjør han en vurdering av hvor det er behov for ekstra faglig innsats. Det kan handle om barn med spesielle behov, om veiledning av nyansatte, kollegastøtte eller spesielle utfordringer i en barnegruppe.

– Jeg har ikke en avdeling jeg følger fast, men går inn der behovet er størst. Ettersom jeg ikke har alle oppgavene som en pedagogisk leder har, har jeg dessuten et ekstra ansvar for å holde tråden i faglig utvikling i ansattgruppa, som ved medarbeiderveiledning, personalmøter og planleggingsdager, forteller han.

For lektorjobben får han et tillegg i lønn på 50.000 kroner.

Evaluerer lektorstillingene

– Hvordan er tilbakemeldingene fra kollegene dine?

– Jeg har fått tilbakemeldinger om at min stilling utgjør en faglig trygghet. Jeg er involvert i arbeidet med barna, jeg ser det samme som barnehagelærerne og fagarbeiderne, men ettersom jeg ikke jobber fast ved én avdeling, har jeg muligheten til å se dem utenfra. Flere har sagt at det er godt å diskutere fag med en som kjenner hverdagen deres og barna.

Kollegenes opplevelser skal de undersøke nærmere i evalueringen av lektorstillingene. Et arbeid lektorene selv leder.

– Vi må finne ut om det inntrykket vi har av hvordan vi jobber og hvilken funksjon vi har, stemmer overens med hva kollegene våre opplever. Det er de som kan avgjøre hvorvidt vi faktisk er en faglig støtte og om lektorstillingene er nyttige nok til at kollegene vil prioritere dem i stedet for en barnehagelærer til i grunnbemanningen, sier han.

Powered by Labrador CMS