Barnehagestiftelsen Kanvas har lyst ut syv stillinger som barnehagelektor. Illustrasjonsfoto: Eva Groven

Kanvas tester ut nye stillinger som barnehagelektor

Barnehagestiftelsen Kanvas lyste i juli ut syv stillinger som barnehagelektor. Mathilde Tybring-Gjedde (H) og nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, vil ha flere barnehagelærere med master.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagestiftelsen Kanvas lyste i juli ut syv stillinger som barnehagelektor. To av barnehagene har allerede tilsatt hver sin barnehagelektor.

Begge hadde en intern søker med master. Til de resterende fem barnehagelektorstillingene gikk søknadsfristen ut i august. I disse dager pågår det intervjuer med søkerne, sier Lene Kjeldsaas, leder for Kanvas kompetanse.

Lene Kjeldaas, leder for Kanvas kompetanse. Foto: Kanvas

– Er Kanvas først ute med å tilby stilling som barnehagelektor?

– Helt sikker kan jeg ikke være, men vi har i alle fall ikke fanget opp at noen andre har lyst ut stillinger som barnehagelektor ennå. Med disse syv stillingene har vi tenkt å høste erfaringer med denne nye ordningen, sier Kjeldsaas.

Barnehagelektorstillingene er lyst ut i Oslo, Bærum, Røyken og Levanger.

Kjeldsaas forteller at interessen for de nye barnehagelektorstillingene er stor, men litt varierende fra barnehage til barnehage.

Les også: Barnehagelærere anerkjennes i ny rapport

Økt lønn

Kanvas-lederen sier lektorstillingene er et tiltak som skal sørge for at man ikke utdanner seg vekk fra barna, men heller utdanner seg til en stilling der man kan fortsette å være sammen med barna.

– Barnehagelektorene får en egen stillingsbeskrivelse. På sikt håper vi at Private barnehagers landsforbund (PBL) og Utdanningsforbundet klarer å få på plass en egen tariffkode for disse stillingene. Det mangler per nå, sier Kjeldsaas.

– Hva innebærer det å være barnehagelektor?

– Barnehagelektorene skal jobbe med barnehagebasert kompetanseutvikling i personalgruppa, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning i praksis og samarbeide med akademia.

Kjeldsaas forteller at Robert Ullmann, daglig leder i Barnehagestiftelsen Kanvas, og resten av ledelsen har vært pådrivere for å få på plass de nye barnehagelektorstillingene.

– De vi tilsetter vil ha litt ulike mastergrader. En av søkerne som nå er tilsatt, har for eksempel en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi.

Høye ambisjoner

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde roser Kanvas for å tenke nytt.

– Det er flott at de prøver ut en slik alternativ karrierevei for barnehagelærere. Dette er en parallell til lærerspesialistordningen som vi har i skolen. Tanken er at det skal være mulig å påta seg faglige lederoppgaver, ikke kun administrative, sier hun.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde roser Kanvas-stifelsen. Foto: Erik M. Sundt

Stortingspolitikeren mener barnehagelektorene vil få en unik mulighet til å bidra til at barnehagelærerne får mer rom til å reflekterer over egen praksis.

– Jeg tror mange barnehagelærere kan tenke seg å videreutdanne seg til en stilling der de kan drive med utviklingsarbeid og følge opp barna i fellesskap med andre kolleger. Dette er også stillinger der man kan knytte seg tettere opp mot akademia og forske på egen praksis, sier Tybring-Gjedde.

– Det er behov for kompetanseutvikling i barnehagene for å kunne gjøre et godt vurderingsarbeid og for å kunne gi alle barn et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Jeg vil berømme Kanvas for at de nå ligger i front med denne utprøvingen. Det å utlyse stillinger som barnehagelektor er både interessant og på tide, mener hun.

Drahjelp fra lærerutdanningsrådet

I juni 2016 var stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» oppe til debatt i Stortinget. På samme tidspunkt besluttet Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) at de ønsket at barnehagelærere skulle gis mulighet til å utdanne seg til barnehagelektor.

Knut Patrick Hanevik, tidligere dekan ved Oslo Met, og Ivar Selmer-Olsen, tidligere prorektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) la i juni 2016 fram strategier for utvikling av masterprogram og ny karrierevei til barnehagelektorer på et møte i lærerutdanningsrådet.

Til Khrono uttalte Selmer-Olsen:

– Barnhageansatte er lønnet etter stillingskategori og ikke etter hvor mye utdanning de har. En innføring av barnehagelektor vil bli en ny karrierevei i barnehagen, og jeg er helt sikker på at det vil stimulere flere til å ta master. Det vil gi mer forskningsbasert kompetanse i barnehagene, og det vil både barna og barnehagene nyte godt av.

Ønsker flere med master

Også Utdanningsforbundet har jobbet for å få på plass ordninger som bidrar til at flere barnehagelærere tar en barnehagefaglig mastergradsutdanning. Når nesten alle barn går i barnehage har samfunnets krav og forventninger til barnehagene økt , sier nestleder Hege Valås.

Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås vil gjerne har flere med master i norske barnehager. Foto: Tom-Egil Jensen

– Vi har fått et behov for høyere kompetanse innen barnehageledelse, kulturelt mangfold, å skape et godt språkmiljø og ikke minst følge opp barn med særskilte behov. Kompleksiteten i utfordringene gjør at barnehagene har behov for barnehagelærere med masterutdanning innen disse områdene.

Utdanningsforbundet ønsker å få på plass stillingskategorier for barnehagelærere med barnehagefaglig mastergrad.

– Det er en stor utfordring at mange barnehagelærere har tatt masterutdanning, men uten at de har fått lønnsmessig uttelling for det, sier Valås.

Så langt har ikke forbundet krevd å få en egen lektorkode for barnehagelærere.

– Men i tariffavtalen for kommunale barnehager, på KS-området, har vi fått på plass at dersom det utlyses stillinger som krever masterutdanning så skal det også gjenspeiles i lønn, sier Valås.

– Vi må øke forståelsen for at barnehagefaglige masterutdanninger ses på som relevant og attraktivt både fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden.

Powered by Labrador CMS