Professor Solveig Østrem ved OsloMet.

Ny studie: Barnehagelærere med master blir tryggere i jobben

Barnehagelærere med mastergrad blir tryggere som fagperson, tør å argumentere mer og er mer opptatt av nærheten til barna, viser ny studie.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehagelærere med master kan være en ressurs for barnehagen til å skape en sammenheng mellom praksis og teori, fordi de ut fra sin sin kunnskap kan argumentere for hva de ser som god praksis , sier professor Solveig Østrem ved OsloMet.

Onsdag deltok hun på Styrerkonferansen i regi av Utdanningsforbundet.

Les også: Asgeir er barnehagelektor: – Har jobben jeg fantaserte om at skulle eksistere

Tydeligere fagspråk

Det er spesielt tre ting barnehagelærere med master kan tilføre barnehagen, viser intervjustudien Østrem har gjennomført sammen med sin kollega Olav Kasin.

Studien inngår i prosjektet Barnehagefaglig master i praksis (BaMap), et samarbeid mellom OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og det danske VIA Universitet. De tre tingene er et tydeligere fagspråk, en styrket kritisk beredskap og en større nærhet til barna. Gjennom et tydeligere fagspråk sier de ansatte i studien at de klarer å begrunne arbeidet bedre. De kan lettere sette ord på det de gjør og hvorfor de gjør det.

– Språket gir dem også argumenter og mot til å uttrykke seg i den offentlige debatten, forteller Østrem.

Barnehagelærere med master får ifølge studien også en styrket kritisk beredskap. Det betyr at de blir tryggere til å stille spørsmål og ikke tar ting for gitt. De forteller at de blir tryggere til å lese forskning med kritiske briller og å forholde seg kritisk til det som forsøkes presses inn i barnehagen.

Mer lekne og til stede

– Barnehagelærerne sier også de synes det er lettere å forholde seg kritisk til egen praksis og å gi og ta imot kritikk. De ser ikke på kritikk som noe negativt og sier det er en styrke å kunne ta imot kritikk, forteller Østrem.

Barnehagelærerne sier de også blir mer lydhøre for andres perspektiver.

–Barnehagelærerne med master bidrar med å være faglige aktører som ikke bare tar imot og tar i bruk kunnskap fra andre, sier Østrem.

Barnehagelærere med master bruker også sin kunnskap i møte med barna. Det fører også til at de ansatte er mer opptatt av nærheten til barna og kan argumentere for at den er viktig , ifølge studien. Pedagogene sier de nå er mer lekne og til stede i leken med barna. De er mer i stand til å begrunne hvorfor noe er viktigere enn å tviholde på en plan.

– Barnehagelærerne har også en faglig trygghet og mot til å formulere et forsvar for leken og det å være her og nå, sier Østrem. En av barnehagelærerne i studien sier: «Jeg har lekt mye i mitt liv. Men det har jeg turt å si nå, når jeg hører av kolleger at nå skal vi ha samlingsstund, at «det passer ikke helt akkurat nå, vi leker, vi er ikke ferdige» Det tror jeg ikke jeg hadde turt å si tidligere».

Les også: – Jeg tror barn vil leke mer enn de faktisk gjør

Får ikke brukt sin master

20 prosent av landets barnehager har barnehagelærere med master, ifølge studien Barnehagelærere med masterutdanning-omfang, rekruttering og tilrettelegging i barnehagen fra 2022. Men få barnehager har tiltak for å rekruttere barnehagelærer med master. Styrere med mastergrad sier at de har mulighet til å bruke sin kompetanse, ifølge Østrems intervjustudie. Pedagogiske ledere sier de har personlig glede av utdanningen, men opplever i begrenset grad at kompetansen blir verdsatt, etterspurt og brukt i barnehagen.

– Manglende anerkjennelse av kompetansen er et problem, og det er ingen automatikk i at master gir økt lønn, sier Østrem.

To av tre får ikke lønnstillegg. Noen opplever også masterkompetansen som en utfordring. «I barnehagen der jeg jobba, ble det opplevd som en trussel med masteren», forteller en av barnehagelærerne i studien.

Les også: Studiet lærte meg hvor viktig leken er

Anerkjennelse fra styrerne

– Flere barnehagelærere med master er en god ting. Det er viktig at de med master opplever at den blir verdsatt, slik at de ikke beveger seg bort fra barnehagen, sier leder Lars Strande Syrrist i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Lars Strande Syrrist i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet sier det er viktig at styrerne anerkjenner barnehagelærere med master og ikke ser på det som en trussel.

Han deltok også på konferansen. Han sier det er viktig at styrerne anerkjenner barnehagelærere med master og at det er opp til myndighetene å sørge for å gi dem høyere lønn.

–Styrerne har ansvar for en holdningsendring. Vi kan ikke møte barnehagelærerne med master som en trussel. Vi må ha kompetansen i barnehagen for å utvikle den innenfra, sier Syrrist.

Barnehagelærer Caroline Storheim kjenner seg godt igjen i studiene. Hun fikk ikke brukt sin masterkompetanse som pedagogisk leder, men som styrer fikk hun brukt den mer. I dag er hun fungerende leder for fag og kvalitetsutvikling i Alna barnehageenhet.

Barnehagelærer Caroline Storheim sier hun fikk ikke brukt sin masterkompetanse som pedagogisk leder, men som styrer fikk hun brukt den mer. I dag er hun fungerende leder for fag og kvalitetsutvikling i Alna barnehageenhet.

– I dag er strukturen i barnehagen så flat at vi ikke får brukt masterutdanningen. Jeg tror Kanvas barnehagene gjorde lurt da de opprette en barnehagelektor, sier Storheim.

Barnehagelærere med master

De får faglig trygghet til å takle det usikre og uforutsigbare.

De får faglig trygghet til å improvisere, være fleksibel og ikke alltid ha fasiten.

De får faglig trygghet til å verne om leken.

De får faglig trygghet til å stille kritiske spørsmål.

De får faglig trygghet til å tåle og verdsette uenighet.

De får faglig trygghet til å ta imot kritikk og ønsker å bli klokere sammen.

De får faglig trygghet i møte med aktører utenfor barnehagen.

De får faglig trygghet i møte med andre profesjoner som psykologer og spesialpedagoger.

Kilde: Professor Solveig Østrem ved OsloMet

Powered by Labrador CMS