Masterstudenter Evelyn Eggum (f.v.) og Siri-Mari Horvei mener at ansatte med masterutdanning blir en viktig pådriver for feltet. De er med på å sikre både kvalitet, innhold og utvikling, sier Horvei. Foto: Trine Melheim Næss
Masterstudenter Evelyn Eggum (f.v.) og Siri-Mari Horvei mener at ansatte med masterutdanning blir en viktig pådriver for feltet. De er med på å sikre både kvalitet, innhold og utvikling, sier Horvei. Foto: Trine Melheim Næss

Her kan barnehagelærere ta mastergrad

Siri-Mari Horvei og Evelyn Eggum er to av stadig flere barnehagelærere som tar mastergrad ved siden av jobb. Det kan gi nye karrièreveier og økt lønn.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år tar mange hundre barnehagelærere masterutdanning i Norge. Mer enn 3200 personer hadde barnehagerelatert master som førstevalg på landets høgskoler og universitet i fjor, ifølge tall Første steg har samlet inn.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 4 2018

– En del har vært i praksis i flere år, mens noen går direkte inn på master etter bachelor, sier Elisabeth Welle, studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen i Volda.

 

To typer mastertilbud

Oversikten over mastertilbudet kan deles i to hovedgrupper; masterstudier som er spesielt rettet mot barn før skolepliktig alder og mastertilbud som er rettet mot flere yrkesgrupper, deriblant barnehagelærere.

De siste årene har flere studiesteder fått mastertilbud rettet spesielt mot barnehagelærere. Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim er et av studiestedene med flest studietilbud for barnehagelærere, som ønsker å ta en mastergrad. Både DMMH og høgskolene på Vestlandet og i Volda har merket en stor pågang de siste årene.

– Vi har nå fire masterprogram med god søkning på alle, forteller Tora Korsvold, professor i førskolepedagogikk ved DMMH.

 

Må prioritere

Siri-Mari Horvei (24) dytter opp de brede dørene til den nye, flotte campusen til Høgskulen på Vestlandet. Bergens-jenta stråler om kapp med solen, til tross for at hun har travle eksamensuker foran seg. I tillegg til å være masterstudent i barnehagekunnskap, jobber hun 60 prosent som barnehagelærer i Eventus Midtun barnehage.

– Jeg føler meg veldig privilegert i forhold til hvordan arbeidsgiver har tilrettelagt for meg i studiet. Jeg har fått mulighet til å øke stillingsprosenten gradvis etter hvert som jeg har opplevd at jeg har mestret og opprettholdt kravene til studiet, sier Horvei. Som ansatt i privat barnehage kan hun, ifølge PBLs (Private Barnehagers Landsforbund) sine avtaler, ha rett til permisjon med lønn i forbindelse med avlegging av eksamen.

– Jeg vil tørre å påstå at jeg har en mye brattere læringskurve ved å jobbe så mye som jeg gjør, fremfor å studere 100 prosent. Men det krever at man er veldig strukturert, og innimellom må nedprioritere det man gjerne har mest lyst til, for å bruke en del studietid på kvelder og i helgene, sier Horvei.

Evelyn Eggum valgte å ta en masterutdanning i barnehagekunnskap, fordi hun ville øke sin kunnskapsbase og for å styrke sin posisjon som pedagogisk leder.

– Det var også en motivasjon at videreutdanninga kan kvalifisere til andre stillinger i barnehagesektoren. Dette er en sektor som er i endring, og den utviklinga vil jeg være med å påvirke, sier Eggum.

 

Trenger utvidet kompetanse

Kunnskapsdepartementet sin reviderte strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage» forventer at universitetene og høyskolene skal utvikle barnehagefaglige masterprogram. Disse skal bygge på barnehagelærerutdanningen. De skal også tilby videreutdanning som kan inngå i ulike mastergrader.

– Hvorfor trenger man barnehagelærere med mastergrad?

– Barnehagene blir stadig større og mer komplekse organisasjoner. Vi trenger nye barnehagelektorer som kan ta ansvar for den faglige utviklingen, og veiledning innad i enhetene, sier professor i førskolepedagogikk Tora Korsvold ved DMMH.

 

Masterkrav i stillinger

– Hvorfor bør barnehagelærerne ta master?

– Jeg tenker at en master er for dem som vil fordype seg mer i et emne, og de står friere til flere karrièreveier med en master. Førskolelærerne har alltid vært flinke til å ta videreutdanning, og det er gledelig å se at de nå er mer bevisste på at de også skal bygge oppover, og ikke utover på bachelornivå, sier studieleder Elisabeth Welle ved Høgskulen i Volda.

– Hva kan man bruke en master til?

– Man får flere karrièreveier i andre institusjoner, men vi håper at det også vil åpne seg flere stillinger med masterkrav også i barnehagen. Jeg tenker at dersom det er en stor barnehage, har barnehagen gjerne en pedagog med særlig ansvar for ulike ting. Med spesialpedagogikk kan de selvsagt få jobb i PPT eller BUP, svarer Welle.

 

Ville utvikle seg

Siri-Mari Horvei valgte å gå i gang med masterutdanning fordi hun hadde et ønske om å utvikle seg selv som fagperson, og dyrke lidenskapen sin for arbeidet i barnehagen; for barna.

– Jeg ville ha flere muligheter karrièremessig. Jeg er stolt av å være barnehagelærer, og med en master kan jeg bli en viktig pådriver og stemme for sektoren. Det er viktig å synliggjøre profesjonen og da trengs det mer kunnskap, erfaring og kompetanse, slik at man kan møte de utfordringene som sektoren står ovenfor, sier Horvei.

 

Lettere å påvirke

– Hva vil du si til andre som lurer på om de skal søke opptak til et masterstudium?  

– Søk! Er du stolt av å være barnehagelærer, har genuin lidenskap for arbeidet i barnehagen, men samtidig tørst etter å tilegne deg et bredere spekter av kunnskap og oppdatere deg på ny forskning? Da er denne masteren midt i blinken for deg. Ved å ta denne utdanningen, vil du stille sterkere til å kunne påvirke og delta i utviklingen som foregår i sektoren. Du kan bli en viktig stemme for profesjonen og være med på å utvikle og kvalitetssikre arbeidet i barnehagen, både nasjonalt og internasjonalt, mener Siri-Mari Horvei. 

 

Disse utdanningsstedene tilbyr masterutdanning

 Søknadsfristen er 15. april, med mindre annet er beskrevet.

 

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Utdanningssted: Campus Stord

 • Studie: Master kreative fag og læreprosesser
 • Studiepoeng: 120
 • Om studiet: Studiet er samlingsbasert og kan gjennomføres på heltid (2 år) deltid (4 år), eller en kombinasjon av disse (3 år).
 • Opptak: 15. april
 • Antall plasser heltid: 0 plasser
 • Antall plasser deltid: 20 plasser
 • Pris: Semesteravgift


Utdanningssted: Campus Sogndal

 • Studie: Master spesialpedagogikk
 • Studiepoeng: 120
 • Om studiet: Deltids-studie over 3 år, samlingsbasert med 3 samlinger pr semester de 4 første semestrene.
 • Opptak: Neste opptak er 2020.
 • Antall plasser heltid: Ikke aktuelt
 • Antall plasser deltid: 30 plasser
 • Pris: Semesteravgift


Utdanningssted: Campus Bergen

 • Studie: Master i barnehagekunnskap
 • Studiepoeng: 120
 • Om studiet: Heltidsstudie over 2 år
 • Opptak: 15. april 
 • Antall plasser heltid: 30 plasser
 • Antall plasser deltid: 0
 • Pris: Semesteravgift

 

Høgskulen i Volda (HiVO)

Utdanningssted: Volda

Studie: Master i undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk

 • Studiepoeng: 120
 • Heltid: 4 semester, samlinger
 • Deltid: 8 semester, samlinger
 • Opptak: 15. april
 • Pris: Semesteravgift

Studie: Samfunnsplanlegging og leiing

 • Studiepoeng: 120 eller 90 (erfaringsbasert)
 • Heltid: 4 semester, samlinger
 • Deltid: 8 semester, samlinger
 • Opptak: Høst
 • Pris: Semesteravgift

 

 

Høgskolen i Østfold (HiØ)

Utdanningssted: Halden

 • Studie: Barnehagepedagogikk- og småbarnsvitenskap
 • (0–3 år)
 • Studiepoeng: 120
 • Om studiet: Deltidsstudium over 4 år, samlingsbasert
 • Opptak: 15. april
 • Pris: Semesteravgift

 

 

Universitetet i Agder (UiA)

Utdanningssted: Campus Kristiansand

 • Studie: Master i barnehagekunnskap
 • Studiepoeng: 120
 • Om studiet: Heltidsstudium, men kan tilrettelegges dersom en vil ta studiet over lengre tid og kombinere dette med jobb
 • Opptak: 15. april
 • Antall plasser heltid: 30
 • Antall plasser deltid:
 • Pris: Semesteravgift

 

Universitetet i Sørøst-Norge (UN)

Studie: Master i pedagogikk

Utdanningssted: Undervisningen er samlingsbasert. Du søker deg ikke til en bestemt campus, men må regne med å måtte følge undervisning ved campus Drammen, campus Notodden og campus Vestfold.

 

 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)

Utdanningssted: Trondheim

 

 

Universitetet i Stavanger (UiS)

Utdanningssted: Stavanger

 • Studie: Barnehagevitenskap – masterstudium – deltid
 • Studiepoeng: 120
 • Om studiene: Studiet er i utgangspunktet lagt opp som et deltidsstudium over fire år, men det er også mulig å gjennomføre på noe kortere tid. Studiet er flerfaglig og forskningsbasert.
 • Opptak: Høst 2020
 • Pris: Semesteravgift

 

OsloMet – storbyuniversitetet

Utdanningssted: Oslo

 • Studie: Master i barnehagekunnskap. Det kan velges mellom fire studieretninger (15 + 15 stp) – Barnehagepedagogikk, Barnehageledelse, Kulturbarnehagen, Unge verdensborgere i en digital tid
 • Studiepoeng: 120
 • Om studiet: Heltid 2 år – samlingsbasert
 • Deltid 4 år – samlingsbasert
 • Opptak: Søknadsfrist er 15. april
 • Antall plasser heltid: 15
 • Antall plasser deltid: 10
 • Pris: Semesteravgift og kopiavgift

 

 

Nord universitet (UiN)

Utdanningssted: Bodø og Levanger

 

Øvrige mastertilbud

Øvrige universiteter som ikke tilbyr konkret barnehagelærerutdanning har gjerne øvrige masterprogrammer som er aktuelle for barnehagelærerne, som

 • Masterprogram i helsefag – logopedi
 • Masterprogram i pedagogikk
 • Master i tilpasset opplæring
 • Master i utdanningsledelse (Hamar)
 • Master i Spesialpedagogikk
 • Master i Logopedi
 • Master i Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

 Du finner informasjon om opptakskrav og antall studieplasser ved å gå inn på siden til det enkelte programmet.

 

Powered by Labrador CMS