Leder og professor Kjetil Børhaug i ekspertgruppen som har sett på hvordan barnehagelærerollen skal utvikles, overrekker sin rapport til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Både utvalget og kunnskapsministeren ønsker flere barnehagelærere med master i barnehagen. Foto: Line Fredheim Storvik

Rapport om barnehagelærerrollen: – Flere barnehagelærere bør ha master

Flere styrere og barnehagelærere med mastergrad er noen av forslagene i en ny rapport om barnehagelærerollen. Barnehagelærerutdanningen bør også endres.

–Vi må styrke ledernivået i barnehagen. Masterkrav for styrere kan være et godt tiltak. I tillegg må master for andre enn styrere gi uttelling, sier leder Kjetil Børhaug i ekspertgruppen som onsdag la frem sin rapport om hvordan barnehagelærerollen skal utvikles. Han er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Rapporten stiller også flere krav til fremtidens barnehagelærer.

 Her finner du de 10 viktigste punktene fra rapporten.

Svekket pedagogikkfag

Ekspertgruppa har samlet mer enn 700 forskningsartikler- og rapporter for å dokumentere hva vi vet om barnehagelærerollen allerede.

–Mange sider ved barnehagelærerollen er likevel lite dokumentert, og det er små studier som i liten grad dekker hele profesjonen. Det er påfallende hvor lite vi viet om for eksempel omsorg. Det er risikoatferd når vi har med små barn å gjøre. Vi trenger mer kunnskapsgrunnlag for barnehagelærerne, påpeker Børhaug. Utvalget anbefaler et krav om masterutdanning for styrere og at også flere barnehagelærere bør ha mastergrad. Barnehagelærerutdanningen bør også gjøres noe med.

–Vi stiller spørsmål om barnehagelærerutdanningen fungerer godt nok. I dag er pedagogikkfaget svekket, et fag som er nødvendig i barnehagen, sier Børhaug.

 

Kompetanse må premieres

Også kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsker flere barnehagelærere med master i barnehagen.

–Vi ser at det er mange som utdanner seg ut av barnehagen. Kompetanse må premieres, sier Sanner. Han er opptatt av å styrke det faglige fellesskapet i barnehagen, og mener en skjerpet pedagognorm vil bidra til det.

–Gjennom faglig kunnskap kan barnehagelærerne løfte hverandre, og sammen med styrerne har de en unik mulighet til å påvirke, sier kunnskapsministeren og forteller at det er satt av 140 millioner kroner til kompetanseheving i barnehagen i 2019. Sanner sier alle utdanninger må tilpasse seg samfunnets behov, også barnehagelærerutdanningen.

–Min klare oppfordring er at utdanningsinstitusjonen selv går inn og ser på hva de kan ta tak i, sier kunnskapsministeren.

 

Utdanningen bør heves

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener også flere barnehagelærere bør ha masterutdanning, og sier rapporten kan være en pådriver for det. Han mener også barnehagelærerutdanningen bør heves til et høyere nivå.

–Rapporten kan bidra til å styrke barnehagelærernes anseelse. Jeg tenker rapporten er litt langt unna hverdagen til norske barnehagelærere, og håper statsråden ser på den som et bidrag som krever etterarbeid. Vi må omsette det til praktisk politikk, sier Handal. Han påpeker at mens det er satt av 1,6 milliarder kroner til kompetanseløft for lærere i 2019, er det satt av bare 140 millioner til det samme for barnehagelærerne.

–Kompetanse er viktig for å gjøre skjønnsmessige vurderinger i barnehagen, påpeker Handal.

Mimi Bjerkestrand som ledet Følgegruppen for barnehagelærerutdanning (BLU), som har sett på hvordan utdanningen kan bli bedre, er fornøyd med den nye rapporten om barnehagelærerrollen.

–Rapporten har å en glimrende måte fulgt opp våre råd. Det er å gjøre noe med pedagogikkfaget, styrerne trenger mastergrad og utdanningen må heves til en høyere kategori, sier Bjerkestrand.

 

Synes rapporten problematiserer

Daglig leder Robert Ullman i barnehagestiftelsen Kanvas liker at rapporten påpeker at styrerrollen er sentral, men han synes rapporten problematiserer sektoren litt for mye.

–Jeg kunne tenkt meg flere enda mer klare anbefalinger som vi kunne gjort i praksisfeltet i morgen. Jeg hadde også ventet større fokus på barnehagelæreren som mester og utvikler i barnehagen, sier han. Ullman mener det er for lite differensiering på roller og ansvar i dagens barnehager.

–Jeg har tolket at ekspertgruppen tar til orde for mer arbeidsdeling og spesialisering. Vi har gjort oss flere gode erfaringer med tildeling av roller og ansvar i en mer spesialisert retning etterhvert som vi har implementert 50 prosentandel barnehagelærere i Kanvas-barnehagene. Det er et vesentlig grep for å utnytte alles ressurser optimalt, sier Ullmann.

Barnehagelærer Birgitte Fjørtoft mener rapporten er kjempeviktig for barnehagelærerne, fordi den tar profesjonen og yrkesgruppen på alvor.

–Rapporten treffer hverdagen min og vektlegger de skjønnsmessige vurderinger vi gjør hver dag. Den anerkjenner spenningsfeltet vi jobber i daglig, sier hun.

 

Ønsker mer fokus på lek

Professor emerita Berit Bae ved Oslo Met synes det er flott at utvalget gjennom rapporten legger frem masse kunnskap om barnehagen. Hun synes også forslaget om master til barnehagelærerne er bra. Hennes inntrykk er også at barnehagelærerutdanningen ikke er god nok i dag.

–Mitt første inntrykk er at det er flott at de i rapporten argumenterer for det helhetlige læringssynet og at de lister opp spenningsfeltene barnehagelærerne står i, sier Bae. Ut fra innspillene på pressekonferansen synes hun det ser ut som lekens egenverdi, lek som en livsytring og barndommens egenverdi burde vært grundigere behandlet i rapporten.

–Skal små barn utvikle seg og ha en god barndom må leken ha en stor plass, mener Bae.

Powered by Labrador CMS