Når vi er ute og går i naturen, både tenker og sanser vi mennesker bedre enn når vi sitter overfor hverandre på et møterom, sier styrer Therese Olsen.

En ny type medarbeidersamtaler ga resultater

Debatt: Walk-and-talk-samtaler i naturen har gitt meg verdifull kunnskap om hva medarbeiderne trenger og motiveres av

Publisert

Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv, så hvordan kan jeg som leder bidra til et godt arbeidsmiljø? Det krever målrettet arbeid og en leder som vet hvor man vil. Når medarbeiderne forstår hva lederen vil, er det lettere å få til et samarbeidsklima der makten til lederen ikke blir en trussel (Ødegård et al., 2017, s. 83).

 

Bry seg

Når man lærer de ansatte å kjenne, blir jobben å lede enklere. Menneskeorienterte ledere har tillit. Får ansatte oppgaver der de kan utvikle seg, kan det gi økt mestringsfølelse, motivasjon og ny kunnskap. Det kan oppnås gjennom å bygge relasjoner og å veilede.

Organisasjonskulturen påvirkes av de ansattes atferd og hvordan de tenker. Felles normer, verdier og holdninger utvikles over tid, og videreføres til nye ansatte. Kulturen i barnehagen er viktig når det gjelder barnehagens evne til å nå sine mål, omstille seg og leve opp til å være en lærende organisasjon. Kulturen er og viktig for hvor bra de ansatte har det på jobb i barnehagen (Kjeldsaas & Ullmann, 2016, s. 9). Opplever medarbeiderne å føle seg inkludert og bli sett, vil de føle det naturlig å yte noe tilbake.

 

«Walk and talk»-samtaler

Hvordan kan jeg få ansatte til å trives og yte sitt beste for barna hver eneste dag? Jeg bruker medarbeidersamtaler som en relasjonsbygger, også for å bli bedre kjent. Vi gjennomfører medarbeidersamtalene som «walk and talk»- samtaler hver vår. Når vi er ute og går i naturen, både tenker og sanser vi mennesker bedre enn når vi sitter ovenfor hverandre på et møterom. Praten flyter lettere, og gåturen er en avveksling fra hverdagen. Medarbeidersamtalen avsluttes alltid med tilbakemeldinger fra meg som leder. «Walk and talk» har gitt gode resultater. Jeg blir klokere på hva hver ansatt trenger av ros og tilbakemeldinger. Vi får en uformell dialog når vi er ute og går, samtidig som vi har dypere samtaler som berører den enkelte. Begge parter er godt forberedt til samtalen, slik at vi får snakket om temaer som er viktige for hver enkelt ansatt. Tilbakemeldingene fra mine ansatte er unisone: Dette er en form for medarbeidersamtaler de ønsker å fortsette med. Medarbeidersamtalen skal være et løft for den enkelte medarbeider.

 Litteratur

Kjeldsaas, L. & Ullmann, R. (2016). Utviklende ledelse i barnehagen 2. Oslo: Pedlex AS.

Ødegård, E., Nordahl, J. & Røys, H. (2017). Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Oslo: Cappelen Damm AS.

Powered by Labrador CMS