Hvis jeg sier at vi i barnehagen skal ha en god og sunn tilbakemeldingskultur, så må jeg tåle at jeg får tilbakemeldinger, mener daglig leder Pia Katarina Halvorsen i Den blå appelsin Kanvas-barnehage.

– Ledelse handler om mer enn kunnskap. Det handler om hvem man er og hva man gjør

Det mener daglig leder Pia Katarina Halvorsen i Den blå appelsin Kanvas-barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Alle vi som jobber i barnehage, vet at ordtaket «Barn gjør som vi gjør, ikke som vi sier» er mer enn et uttrykk. Handlingene våre har i praksis større gjennomslagskraft enn ordene våre. Hvem har ikke hevet stemmen for å få barna til å roe sine stemmer, selv om det er stikk i strid med alt vi vet. Noen ganger glipper det.

Å etterleve verdier

Jeg har ofte reflektert over at dette er overførbart til ledelse også. Hvis jeg som daglig leder forventer toleranse, fleksibilitet, engasjement, ekstrarolleatferd og profesjonalitet, så må jeg begynne med å se meg selv i speilet. For det jeg forventer av andre, bør jeg være den første som leverer selv. Det hjelper lite å ha gode verdier dersom de ikke etterleves.

Hvis jeg sier at vi i barnehagen skal ha en god og sunn tilbakemeldingskultur, så må jeg tåle at jeg får tilbakemeldinger. Da nytter det ikke at jeg går i forsvar eller blir snurt. Hvis jeg ber om fleksibilitet, så kan ikke jeg alltid være den som går klokka 13 på fredager, selv om det brenner på dass. Hvis jeg aldri kan ta et i et tak på pauserommet når litt vel mange har gått fra kaffekoppen sin, så kan jeg ikke forvente at alle andre skal gjøre det.

Les også: – Det er vi voksne som har ansvaret for en god relasjon, ikke barnet.

Bør evaluere oss selv

Sirota1 og kollegaer (2006) hevder at ledere i utgangspunktet ikke trenger å motivere sine ansatte, de må bare slutte å demotivere dem! For min egen del ville jeg blitt demotivert hvis min leder ikke levde som hen lærte – og motsatt. Det er lett å strekke meg litt lenger når jeg ser at også lederen min gjør det. Derfor tror jeg det er sunt at vi som er daglige ledere i barnehager, noen ganger evaluerer oss selv. Etterlever jeg organisasjonens verdier? I hvilken grad er det synlig at jeg stiller samme krav til meg selv som jeg stiller til personalet? Kanskje jeg til og med kan spørre dem om det i en medarbeidersamtale?

Les også: – Opplever ansatte at det er viktig at nettopp de er til stede for barna i barnehagen, vil det føre til mindre sykefravær.

Skaper handlingsrom

En leder som er konsistent i sine verdier og handlinger, skaper seg et handlingsrom. Når man er ekte, og det er sammenheng mellom liv og lære, så skapes troverdighet og tillit. Ledelse handler derfor om mye mer enn den kunnskapen man har. Det handler også om hvem man er og hva man gjør. Det er lettere å bli oppfattet som forutsigbar og stabil, når man er ekte som leder. For vi blir observert. Både når vi er klar over det, og når vi ikke er klar over det. Folk legger merke til hva lederen gjør og ikke gjør. Lederens atferd sprer seg som ild i tørt gress. Så er det ditt valg om det skal være på godt eller vondt.

1 Sirota D., Mischkind, L.A. og Meltzer, M.I (2006) Stop demotivating your employees. Harvard Management Update 11 (1): 1-6. Sitert i R. Buch, A. Dysvik og B. Kuvaas (red.) (2016) Produktiv motivasjon i arbeidslivet. Cappelen Damm Akademisk.

Powered by Labrador CMS