I denne barnehagen er de ansatte nesten aldri borte fra jobb

– Vi er rause med hverandre på dager hvor formen ikke er helt på topp, sier daglig leder Kristin Epland.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har alltid hatt et veldig lavt sykefravær, og har jobbet særdeles godt med tilstedeværelse og kulturen i barnehagen, forteller daglig leder Kristin Epland i Trondalen barnehage i Fredrikstad, en av fem foreldreeide Samvirkebarnehager. 

Barnehagen har lenge hatt 2 prosent sykefravær. Nå har de null i legemeldt fravær.

– Selvsagt har vi egenmeldinger, men det er veldig lite. Alle de ansatte ønsker å komme på jobb hver dag, fordi de opplever jobbglede, jobbmestring og har trygge og gode kollegaer som er glade i hverandre, sier Epland.

Tar en Paracet

Barnehagen hadde 16 egenmeldinger fra august i fjor til juni år. Sju av dem ble brukt fordi de ansattes barn var syke, ifølge Epland. Hun forteller at de har vært opptatt av å heve de ansattes kompetanse, og alle ansatte er enten pedagoger eller barne- og ungdomsarbeidere. Hun tror også at en tydelig ledelse, veiledning og møter satt i system har bidratt til lavt sykefravær. Barnehagen har også personalturer både utenlands og innenlands og sosiale arrangementer som julebord eller fotballkamper med pizza.

– Det hender selvsagt at personalet er forkjølet, har vondt i hodet eller vondt i kroppen, men vi har nok paracet og er rause med hverandre på dager hvor formen ikke er helt på topp, sier Epland. 

De ansatte er mellom 35 og 66 år.

– Mange er ferdige med små barn, og de fleste av oss trener og holder oss i form. Hjemme med syke barn er en sjeldenhet fordi barna til de ansatte er skolebarn, forteller Epland.

– Hva tenker du om smittefaren når ansatte kommer på jobb selv om de er litt syke?

– Ansatte kommer selvfølgelig ikke på jobb med smittsomme sykdommer som omgangssyke. Personalgruppen har jobbet sammen i mange år, og lever i den samme smitten som barna tar med seg inn i barnehagen. Er vi litt pjuske eller har litt vondt i hodet blir vi bedre av å komme på jobb, hvor dagene er fylt opp av glede, latter, fag, omsorg, engasjement og lek. Det er sånn vi har det i Trondalen barnehage og derfor blir vi her år etter år, svarer Epland. 

Alle ansatte har etterfylt barnevaksineprogrammet, og vaksinen finansieres av barnehagen.

Får støtte i livskriser

Barnehagen har en lav turnover. Mange av de ansatte har arbeidet sammen i 10 til 25 år, og har stilt opp for hverandre gjennom livskriser.

– Vi deler sorger og gleder, gir hverandre styrke og retter ryggen sammen. Som leder er jeg opptatt av å våge å ta beslutninger, tørre å ta initiativ, vise nær og tydelig omsorg, håndtere usikkerhet, skape utvikling og bygge tillit, forteller Epland, og utdyper:

– Vi har jobbet mye med selvledelse og indre drivkraft, og jeg opplever at det har en god effekt på alle ansatte. En glad og trygg medarbeider er en trygg og god voksen for barna, sier hun.

På spørsmålet om ansatte kan føle seg presset til å gå på jobb svarer Epland:

– Ingen ansatte føler seg presset til å gå på jobb. Det har vi snakket mye om. Vårt sykefravær er helt spesielt. Vi ble Norges beste private barnehage i 2017 og det ønsker vi å fortsatt være. Jeg får ofte dette spørsmålet og da tenker jeg: Det er lov å være god på noe uten at Janteloven skal tre i kraft. Jeg som leder skal ikke få klump i magen eller få dårlig samvittighet fordi vi er gode til å drive barnehage.

På kveldens personalmøte sørger daglig leder Kristin Epland (i midten) for pizza til Hege Fisker-strand (t.v.), verneombud John-Arne Trøsberget og de andre ansatte.

Har felles prosjekt

I prosjektarbeid inkluderes alle barn og ansatte. Da de hadde prosjektet vennskap, deltok alle barn og ansatte på en konsert fra en leid scene. Etterpå var det hagefest med hundrevis av foreldre, besteforeldre, søsken, tanter og onkler.

– Disse prosjektene skaper masse engasjement, glede, iver, kreativitet og glød i både barnegruppen og personalgruppen, forteller Epland.

– Vi ser at nye relasjoner etableres på tvers av familier. Personalets selvfølelse og selvtillit styrkes hver gang vi opplever hvor stor betydning arbeidsplassen vår har for så mange barn og voksne, sier Epland.

Høy arbeidsmoral

John-Arne Trøsberget er verneombud og har jobbet i barnehagen i 27 år. Han har alltid gledet seg til å gå på jobb, og sier de er en personalgruppe med høy arbeidsmoral og som trives på jobb.

– Vi kan bli syke, men vi vet at den beste hverdagen både for barn og voksne er når vi faste ansatte er der hver dag. Vi har en bra tilbakemeldingskultur, stor frihet i hverdagen og vet hva som forventes av oss. Dette er en kultur som er bygd opp over tid, sier han.

Selv har han ikke vært mye syk, men har i perioder hatt problemer med ryggen. Da har han byttet avdeling for noen uker, vært på skogsturer med de eldste barna og unngått de tyngste løftene.

 – Det er mulig å tilrettelegge i hverdagen uten å bli sykmeldt. Når kroppen ikke har spilt på lag, er det viktig å tenke positivt og se på seg selv som en ressurs, påpeker Trøsberget. 

Han får støtte av kollega Hege Fiskerstrand, representant for de ansatte og stedfortreder for daglig leder.

Daglig leder Kristin Epland (t.v.), verneombud John-Arne Trøsberget og ansattes representant Hege Fiskerstrand i Trondalen barnehage.

Trygg tilbakemelding

 – Hos oss stortrives alle på jobb. At tilbakemeldingskulturen er preget av trygghet og varme, er viktig for oss alle. Det er alltid rom for å ta opp ting, bli lyttet til og få være med å påvirke hverdagen. Det skaper engasjement og et eierforhold til arbeidsplassen, forteller Fiskerstrand og utdyper:

 – Jeg er så heldig å ha god helse, og ønsker alltid å prøve meg på jobb selv om kroppen stritter imot en dag. Det har jeg til dags dato aldri angret på. Hun beskriver daglig leder som tydelig og varm og en veldig god rollemodell.

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, og stortrives med en engasjert leder og kollegaene mine, sier Fiskerstrand.

 

Uvanlig med null fravær

Hanne Bjerke er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, og forteller at det ikke er vanlig med null fravær i en barnehage. Mange barnehager sliter med høyt fravær, og opplever at det er vanskelig å finne tiltak som fungerer godt.

HMS-rådgiver Hanne Bjerke i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

– Mange vil ha stor nytte av å ha hårete mål om å få ned fraværet, og sette inn målrettede tiltak. Det kan være vanskelig, men det er mulig, sier Bjerke.

Hun påpeker at Trondalen barnehage har lyktes fordi de har tydelig forventningene til de ansatte og tett og god oppfølging.

– Mange ansatte tror at et fravær én gang i måneden ikke er mye. Det er det, og daglig leder har vært tydelig på dette. Hun har også hatt avklaringer med ansatte som ikke lenger har den arbeidsevnen som kreves for å jobbe i barnehage og har gjort det på en god måte, forteller Bjerke.

Hun tror barnehagen har lykkes fordi korttidsfraværet følges opp tidlig og at styreren tilrettelegger.

– Selv om barnehagen har null fravær, betyr ikke det at de er friske hele tiden. Det betyr at de ansatte kommer på jobb med det som er friskt, restarbeidsevnen, i stedet for å bli hjemme med det som er sykt, forklarer Bjerke og fortsetter:

– De tar ansvar for hverandre og vet hvor mye det betyr at alle de faste ansatte er på jobb, selv om man ikke fungerer hundre prosent.

© Utdanningsnytt

Suksessfaktorer

Sørg for tett oppfølging av ansatte så tidlig som mulig.

Ha tydelige forventninger til ansatte. Si hva som er lavt fravær, samtidig som du ivaretar omsorgsplikten som leder.

Et godt partssamarbeid mellom ledelsen, verneombud og tillitsvalgte, kan få ned fravær. Verneombud og tillitsvalgte jobber tett med de ansatte og vet mye om hvordan arbeidsforholdene i barnehagen er. De har god kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for sykefraværet. Arbeidsmiljøfaktorer kan være psykososiale eller organisatoriske forhold, støy eller ergonomi.

Bruk gjerne ekstern bistand, som for eksempel bedriftshelsetjenesten. Den er ekspert på arbeidsmiljø og sykefravær.

Jobb med de riktige tingene. Kartlegg og finn ut hva som er utfordringene i din barnehage. Er det støy, konflikter, arbeidsmengde, rutiner, uavklarte roller eller andre faktorer? Satt på spissen, så får du ikke ned et sykefravær som kommer av en dårlig organisert garderobe, ved å servere vafler til fredagslunsjen.

Kilde: Hanne Bjerke, HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Powered by Labrador CMS