Skal Fabakken barnehage i Arendal på tur med fire barn, bruker de heller sykkel med sykkelvogn i stedet for å trille tunge vogner, forteller barnehagelærer Stine Tjøntveit Andersen. Her på tur med Mario Sandåker, Elise Skogstrøm, Jacob Therkelsen og Tobias Jørgensen Berg.

Smarte hjelpemidler gir lavere sykefravær i barnehagen

De ansatte kan heve og senke stellebordet, plukker opp leker med klyper og har påkledningsbord til barna. Nytt ergonomisk utstyr fikk ansatte tilbake i jobb.

Publisert

I Fabakken barnehage i Arendal har de hatt ansatte som har vært på vei ut av arbeidslivet på grunn av blant annet vonde skuldre.

– Etter at barnehagen har rettet oppmerksomheten mot ergonomi, jobber de fullt igjen, forteller enhetsleder Johnny Svensvik.

LES OGSÅ: Da de ansatte fikk bonus for ikke å være borte fra jobb, ble sykefraværet halvert

Ergonomi og pedagogikk

Det hele startet etter at HMS-utvalget i barnehagen var på kurs i regi av Utdanningsforbundet og ble presentert for boka La mæ få klar det sjøl. Den ble nøkkelen til en ny måte å tenke og jobbe på.

Enhetsleder Johnny Svensvik viser fram en trillestol som de voksne kan sitte på i barnas høyde, og en stol der de voksne sitter ergonomisk riktig.

– Vi brukte lang tid på å tenke ut hva som var viktig for oss, sier Johnny. Et år etterpå prøvde de ut nye hjelpemidler.

– Det ble en suksess, og vi valgte å satse videre på ergonomi og pedagogikk, sier han.

Pedagogisk leder Mona Thorsen har jobbet i Fabakken barnehage siden starten for 30 år siden. Hun forteller at foreldrene heier på den nye måten å jobbe på.

– Nå får vi ansatte muligheten til å bedre og bevare vår egen helse, samtidig som barna får ta sine egne ressurser i bruk. Tilrettelegging for voksne skaper robuste, selvstendige barn, noe som også er viktig for psykisk helse, sier Mona.

Barna gjør mye selv

Barnehagedagen starter og avsluttes i garderoben, der hvert barn har sine kurver og knagger. De henter selv klær og sko. De oppmuntres til å kle på seg selv, og får hjelp når de trenger det. Om nødvendig bruker de en krakk for å nå opp til de øverste klærne. For å få hjelp til å ta på skoene, klatrer de opp på et lite påkledningsbord, som også fungerer som sitteplass for den voksne. For å få skoene av bruker barna en skoknekt. Barna går på do og vasker hendene selv, tilpasset alder. Bleiebarna henter selv sine egne bleier. Stellebordene har heve- og senkefunksjon, slik at de passer for alle ansatte, uansett høyde. Barna henter også matboksen og drikkeflasken selv. Tallerkener, kopper og bestikk er flyttet ned i barnas høyde, og de dekker selv på bordet. Drikkeflaskene står i et stativ der barna kan hente sin egen flaske når de er tørste.

LES OGSÅ: Her er barnehagelærernes vanligste helseplager

Pedagogisk leder Mona Thorsen og Emma Helene Alfsen Drage bruker ryddeklype til å rydde og ta opp lekene med, for å slippe å bøye seg.

Klyper til å ta opp leker

Barnehagelærer Stine Tjøntveit Andersen forteller at både barn og voksne bruker klyper til å ta opp leker fra gulvet. De har også ulike ergometriske stoler, der personalet sitter i barnas høyde. Trallene er små nok til at barna også kan trille dem. Barna klatrer selv opp på tripp-trapp-stolene, der bøylene er fjernet. De minste får på seg sele. Tidligere sov barna i vogner, noe som medførte mange tunge løft for de ansatte. Nå henter barna sin egen sovemadrass fra skapet og sover inne. Slike oppgaver gir, ifølge de ansatte, barna mestring hele dagen.

– Hvis vi skal ha med fire barn på tur, bruker vi gjerne sykkel med sykkelvogn i stedet for å trille tunge vogner, sier Stine.

– Da får vi ansatte mosjon, og barna lærer hvordan de skal oppføre seg i sykkelvognen.

Mona forteller at da de sluttet å stresse for å rekke de ulike aktivitetene, fikk de en helt annen ro. Nå kan de like godt snakke om former og farger i små grupper i garderoben, mens de tidligere hadde samlinger til fastsatte tidspunkt.

LES OGSÅ: Satte barna i jobb – fikk sykefraværet ned

Sykefraværet gikk ned

Når pedagogisk leder Gunn Veronika Kristiansen skifter bleie på Henrik Johannesen, er det på et stellebord hun kan heve og senke.

– Vi ser på både den fysiske og den psykiske helsen, og terskelen skal være lav for å ta opp utfordringer, sier Johnny. De bruker HR-avdeling, bedriftshelsetjeneste, Nav og Frisk i arbeidet.

– Vi ønsker med hjerte for den ansatte at vi sammen skal lykkes uansett utford- ring, sier Johnny.

Barnehagelærer Stine Tjøntveit Andersen sitter i en vippestol, som er bra for ryggen, og leser for Jacob Therkelsen og Colin Hubbard Hansen.

– Det å møte slike holdninger hos ledelsen, betyr utrolig mye, sier Mona. Hun forteller at sykefraværet raskt gikk betydelig ned etter omleggingen til ergonomiske hjelpemidler. De ansatte er heller ikke mye borte for å gå til behandlere som fysioterapeuter, fordi smertene har forsvunnet med riktig arbeidsteknikk.

Avklarer forventninger

Johnny forklarer at alle ansatte tas med på planleggingen av barnehagehverdagen. Her blir alle hørt og inkludert. De har laget plakater om aktiviteter i barnehagen, som garderobesituasjon, stellesituasjon, mat, soving og utetid. Plakatene forklarer hva som blir forventet i den gitte situasjonen. Dette var spesielt i begynnelsen fint for både ansatte, vikarer og foreldre, og det skapte forutsigbarhet for barn og voksne.

– Vi satte som mål å ha 95 prosent nærvær i barnehagen, altså at ansatte er på jobb, og det har vi lyktes med. Det hadde ikke vært mulig uten arbeidet med ergonomiske hjelpemidler, sier enhetslederen.

Pedagogisk leder Mona Thorsen sitter på en påkledningsbenk og veileder barna Rikka Othelie Abelquist (t.v.), Mie Emilie Tran-Holm og Emma Helene Alfsen Drage til å ta på seg skoene. Da slipper hun å bøye seg eller sitte på kne.

Ergonomisk hverdag

Stellebord som kan heves og senkes: Da passer de for alle ansatte, uansett høyde.

Skoknekt: Gjør det lettere for barna å ta på seg skoene selv.

Sykkelvogn: Skal barnehagen på tur med fire barn, bruker de heller sykkel med sykkelvogn i stedet for å trille tunge vogner.

Påkledningsbord: Barna klatrer opp på bordet for å få hjelp til å ta på skoene. Bordet kan også fungere som sitteplass for de voksne, slik at de slipper å bøye seg.

Stativ til drikkeflaskene: Barna henter selv sine egne flasker når de er tørste.

Ergometriske stoler: Personalet sitter i barnas høyde.

Små traller: Trallene er små nok til at barna også kan trille dem.

Bøyler fjernet på tripp-trapp-stoler: Barna klatrer selv opp, og de minste får på seg sele.

Sovemadrasser: Barna henter sin egen sovemadrass fra skapet og sover inne, slik at de ansatte slipper tunge løft opp og ned av vognene.

Kilde: enhetsleder Johnny Svensvik i Fabakken barnehage

Powered by Labrador CMS