For at en hendelse skal regnes som en yrkesskade, er det krav om at den ansatte er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Skaden må videre ha oppstått som følge av en arbeidsulykke. Det vil si at for eksempel skader som bærer preg av slitasjelidelser i de fleste tilfeller vil falle utenfor.

Juss

Dette bør du tenke på dersom du blir skadet på jobb

Ikke alle skader på jobb dekkes av reglene om yrkesskade. Her er reglene og noen unntak.

Publisert

Heldigvis har vi en velferdsstat som gir nødvendige ytelser i mange tilfeller. En godkjent yrkesskade kan gi deg bedre rettigheter og større ytelser. Vi tilbringer en stor del av livet på jobb, og det er derfor ikke usannsynlig at skader oppstår også på arbeidsplassen. Yrkesskaderegelverket er ikke laget for å dekke alle skader som skjer på jobb. Regelverket er utformet for å fange opp noen hendelser som går utover det ansatte i det yrket kan regne med.

Les også: Her er barnehagelærernes vanligste helseplager.

Komplekse regler

Yrkesskaderegelverket er detaljert og komplekst. Reglene om yrkesskade står i folketrygdelovens kapittel 13 samt yrkesskadeforsikringsloven. De er i stor grad presisert og videreutviklet i retts- praksis, og lovteksten gir derfor ikke et helt presist bilde av hva reglene er. I denne artikkelen kan du lese om hvilke typer tilfeller som faller utenfor regelverket, og hva du bør tenke på dersom du blir utsatt for en skade på jobb.

Les også: Vikartørke og slitne ansatte preger barnehagene i Oslo

Det er viktig å søke

For alle avgrensningene jeg skriver om, er det gråsoner og detaljer i regelverket som gjør at det kan stille seg annerledes i den enkelte sak. Derfor er det svært viktig å søke om yrkesskade hvis du blir skadet på jobb, uansett. For at en hendelse skal regnes som en yrkesskade, er det krav om at den ansatte er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Skaden må videre ha oppstått som følge av en arbeidsulykke. Det vil si at for eksempel skader som bærer preg av slitasjelidelser i de fleste tilfeller vil falle utenfor. I de fleste tilfeller må du også vise at hendelsen som har ført til skaden, skiller seg fra de ordinære arbeidsoppgavene til den ansatte. For noen skadetyper, som ryggskader og psykiske problemer, er det også flere avgrensninger som vi ikke kan gå nærmere inn på her.

Sammenheng ulykke og skade

Det må også være sammenheng mellom arbeidsulykken og skaden – årsakssammenheng. Rettspraksis har utviklet strenge krav til årsakssammenheng. Dette er en veldig vanlig grunn til at mange får avslag. Derfor er det særlig viktig å sørge for at bevis er 1) tidsnært og 2) detaljert.

Derfor er det viktig å oppsøke lege, helst samme dag som ulykken finner sted. Det er avgjørende at du forteller om alle plager, små som store. Dersom du er den uheldige som får vedvarende problemer, så er det svært viktig at du har fortalt om plagen på første legebesøk. Og selv om du får godkjent noe som en yrkesskade, kan det være vanskelig å få vise at problemet du har i dag er på grunn av yrkesskaden. Det er også svært viktig å være nøye når du skriver skadeforklaringen. Være detaljert og presis om hendelsesforløpet.

Les mer om yrkesskader på utdanningsforbundet.no.

Powered by Labrador CMS