– Vi barnehagefolk er gode til å tilpasse oss, og vi tåler mye. Men nå er vi i ferd med å bli utslitte, sier Aud Øygarden, leder for Utdanningsforbundets bydelslag i Vestre Aker i Oslo.

Vikartørke og slitne ansatte preger barnehagene i Oslo

Pandemien og smittevernstiltakene gjør det vanskelig å skaffe vikarer i barnehagene i hovedstaden. Det øker presset ytterligere på de ansatte, som kjenner at de nærmer seg tålegrensen.

Publisert

– De tre første vikarbyråene jeg ringte, var tomme for vikarer, forteller Benedikte Berg, daglig leder i Barneslottet barnehage.

Barnehagen med rundt 120 barn ligger i en av de mest smitterammede bydelene i Oslo, bydel Alna. Hun sier det inntil ganske nylig har gått greit å få vikarer, men da hun trengte flere vikarer en dag denne uka, var det tomt.

– På det fjerde forsøket fikk vi til slutt tak i vikar. Da er det helt ferske vikarer som ikke har jobbet i barnehage tidligere. Konsekvensen er at vi i en situasjon der det er lite ressurser i barnehagen, må bruke ressurser på å drive med opplæring av nye folk, skriver Berg i en e-post.

Hun sier de i hennes barnehage har vært heldige så langt i pandemitiden, ettersom de har hatt stabilt personale og lite fravær helt fram til nå.

– De siste ukene ser jeg et økende fravær. Den britiske utgaven av korona har gjort at jeg har hatt flere ansatte sykmeldt, og har hatt kohorter i karantene. Heldigvis ser det ut som om vi jobber godt med smittevern, da alle tilfellene hos meg har blitt smittet utenom barnehagen, skriver Berg.

Mye smitte gir ringvirkninger

I en av de andre bydelene som er hardt rammet, bydel Grorud, ligger Ammerudenga barnehage. Også det en stor barnehage med over 120 barn.

– Smittetrykket er stort i dette området for tiden. Dette får ringvirkninger og konsekvenser som gir økt fravær i form av karantenesituasjoner, karantener og ventekarantener, skriver daglig leder i barnehagen, Thomas Bjerke, i en e-post.

Han sier de nå har store utfordringer med å få fatt i vikarer.

– Vikarbyråer har ikke lenger den samme kapasiteten på grunn av den økte etterspørselen generelt, og at de selv er preget av situasjonen, med økt fravær blant vikarer, skriver Bjerke.

Kjenner på arbeidspresset

Arbeidspresset er stort, og en god del er bekymra for sin egen helse. Slik oppsummerer Anne Cecilie Strand, leder for Utdanningsforbundet Oslos bydelsforening i Nordstrand, situasjonen for barnehagelærere i bydelens barnehager.

Hun har inntrykk av at mange ansatte opplever at de må jobbe for flere, og at det ikke er lett å skaffe vikarer.

– Det er tøffe tak, sier Anne Cecilie Strand, Utdanningsforbundets leder i bydel Nordstrand

– Noen barnehager har kanskje vikarer de er vant til å bruke. Men å få tak i nye vikarer er ikke enkelt, sier Strand.

Hun mener barnehagene strekker seg langt for å unngå å stenge, men forteller at kohorter er blitt stengt fordi det var for få ansatte på jobb.

– Det er tøffe tak. Å overholde smittevern og samtidig ha et pedagogisk tilbud, er ikke lett, selv om det kanskje høres enkelt ut.

Anne Cecilie Strand har også inntrykk av at en del ansatte også er redde for å bli smitta.

– Det er vanskelig å holde avstand i barnehage, og det er folk som kommer og går. Noen ansatte må også reise med kollektivtransport for å komme seg til jobb. Så faren er jo der. Man kan jo også lett bli bekymra når man blir satt i karantene. Det skjer jo ikke uten grunn, sier hun.


Stenge barnehager

– Er det noe du savner når det gjelder arbeidsgivers innsats for å ivareta dere som arbeidstakere?

– Selv synes jeg det kanskje hadde vært lurt å stenge barnehagene også, selv om det kan være ulike meninger om dette. Smittetallene er jo blitt høye.

– Nordstrand er for øyeblikket bydelen i Oslo med det laveste smittetrykket. Synes du at dere er heldig stilt, relativt sett?

– Sånn må vi si at vi har vært heldige, for at det ikke er det største smittetrykket her. Men vi lurer hele tida på når det kommer. Det kan jo fort skje. Og smitten sprer seg fort.


Redd for å smitte andre

Frustrasjon, usikkerhet og stort arbeidspress over tid tærer på kreftene, ifølge Aud Øygarden, leder for Utdanningsforbundet i bydelen Vestre Aker.

– Medlemmene er bekymra og slitne. De er først og fremst redd for å smitte andre; å ta med seg smitte til barnehagen og å ta smitten med seg hjem fra jobb, forteller hun.

Aud Øygarden trekker særlig fram støttepedagogenes situasjon.

– Barn med spesielle behov har rett til timer med støttepedagoger, som kan være innom opptil tre barnehager på en uke, til og med to barnehager på én dag. Det er et dilemma som fører til økt bekymring blant støttepedagogene. De er redd for å ta med seg smitte fra en barnehage til en annen, sier hun.

De fleste kommunale barnehagene i Vestre Aker bydel har hatt én fast vikar siden november. Denne ordningen skal etter planen vare ut mars, men Utdanningsforbundet har bedt bydelen om å videreføre ordningen.

– Det har skapt forutsigbarhet og en viss trygghet. Da er det i hvert fall en vikar mindre å måtte ringe etter når det plutselig er tre ansatte som er borte en dag.


Ingen plan mot pandemi

– På grunn av de strenge smittevernreglene har ansatte vært borte av flere årsaker enn vanlig sykefravær. Hvordan har de som er på jobb opplevd det økte arbeidspresset?

– Vi barnehagefolk er gode til å tilpasse oss, og vi tåler mye. Fra tida før pandemien har vi vært vant til å håndtere at noen er borte noen dager. Men nå har vi vært så lenge i fronten at det begynner å tære på. Vi begynner å bli utslitte, sier Aud Øygarden.

– Hva burde arbeidsgiver ha gjort annerledes?

– Jeg er skuffa over at det ikke har vært noen ordentlig beredskapsplan for pandemier. Vi har slike planer for mann med kniv og radioaktivt utslipp. Men når det gjelder pandemi, står det bare at det er noe som skal loggføres.

Nå venter hun og de andre ansatte på en ny smittevernveileder for barnehagene. Den kommer først til påske.

– Vi skulle gjerne sett at den kommer før, sier Aud Øygarden.

Powered by Labrador CMS