Den kloke leder er i stand til å se utover egne interesser og behov, mener Torill Marie Kufaas Karlsen som er enhetsleder i Skarpen barnehage i Narvik

Innspill

– Den kloke leder er i stand til å se utover egne interesser og behov

Det krever mot å utfordre medarbeidere. Da er gjensidig tillit viktig, og en forståelse av at vi vil hverandre vel, selv om vi er uenige.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere styrere tar lederutdanning. Vi tilegner oss ny kunnskap, men blir vi egentlig klokere ledere i praksis?

«Barnehagen er vaksine mot stivkrampe i hjernen», sa Per Fuggeli en gang på en konferanse i regi av Barnehageforum. Han snakket om det vakre ved barnehagene. Jeg husker det ennå.

I en krevende tid har jeg behov for å holde opp og fram positivitet og en kontinuerlig søken etter muligheter. Hvordan få frem det gode i lederskapet, i relasjonene mellom leder og medarbeider? I barnehagen viser vi omsorg og kjærlighet for barna. Hva så med oss ledere? Er det mulig å lede med klokskap og kjærlighet?

For å handle klokt trenger man kunnskap og erfaring. Paul Otto Brunstad (2019, s. 201) sier klokskap alltid vil være preget av en bevisst tilstedeværelse. Den kloke leder er i stand til å se utover egne interesser og behov. Hen må være opptatt av sine medarbeidere, se noe hos dem som kanskje ingen andre ser, selv ikke den det gjelder. Brunstad hevder tro er kjernen i all forandring, men krever at en må tørre å ta steget ut, eller som Øystein «Pølsa» Pettersen sier: «Veien blir til hvis du går.»  

Jeg er enig, men det krever relasjonelt mot å utfordre medarbeidere. En må ha tro på seg selv og på den andre. Det grunnleggende i relasjonen må være gjensidig tillit og felles forståelse av at vi vil hverandre vel, selv om vi ikke alltid er enige i sak.

Alle har en god intensjon

Utfordringen med denne tenkningen er at man som leder kan fremstå som utydelig eller for snill. Det er en balansegang. Vi skal ikke forstå medarbeidere i hjel.

Det ligger til lederens mandat å gripe fatt i utfordringer, i uenigheter eller det usagte som kan spise oss opp innvendig. Poenget mitt er: En må bestemme seg for å tenke at alle relasjoner og alle handlinger i utgangspunktet har en god intensjon. Også hos medarbeidere som har mye motstand i seg.

Det er mange årsaker til at enkeltmedlemmer i en organisasjon, eller organisasjonskulturen, er preget av motstand. Etter mitt syn tar man som leder et aktivt valg når det gjelder medarbeiderne. Jeg velger å se etter det positive.

LES OGSÅ: – Det er vi voksne som har ansvaret for en god relasjon, ikke barnet

Å lede med kaos

Barnehagen er virkelig en vaksine mot stivkrampe i hjernen. Der er det ikke stille ett sekund. Hvis man er på let etter muligheter, arbeidsglede og positivitet, kan man sammen skape drømmenes sted.

Å lede med klokskap, tillit og mot er et mål for meg som styrer. Det gir mening, selv på dager som krever oss med hud og hår. Jeg sier ja takk til flere doser av denne vaksinen!

LES OGSÅ: – Barn trenger voksne med varme hjerter og kunnskap om hva gode relasjoner betyr

Powered by Labrador CMS