Som leder bør du veilede og støtte ansatte og bidra for å gi endringene mening, mener daglig leder Kenneth Dirchsen i Bekkestua Kanvas-barnehage.

Tre veier for å lykkes med endring i barnehagen

Innspill: En barnehage med endringskapasitet har evne til å håndtere mange endringer på en gang, samtidig som den sikrer den daglige driften, skriver Kenneth Dirchsen.

Publisert Sist oppdatert

Endringer er i dag en større og større del av den verdenen vi lever i, både privat og på jobb. I arbeidet med å utvikle barnehagen til det beste for alle barn, opplever både styrer og ansatte mange krav, forventninger og interne behov, slik at praksis og rutiner må utvikles i et stadig økende tempo.

LES OGSÅ: Tar du ansvar og løfter en eventuell ukultur til lederen din, eller tenker du at det er å sladre på de andre?

Flere endringer samtidig

Utfordringen vi står overfor, er at vi i dagens endringslandskap ikke skal utføre én endring om gangen, men oftest flere endringer samtidig, overlappende og kontinuerlig. Dette betegnes som multiple endringer.

Ikke sjelden opplever styrere og ansatte at virkeligheten kan ha endret seg mange ganger før en endring settes i gang, eller at man må gi opp en endring midt i implementeringsfasen på grunn av tidsbruken. Resultatet blir da ingen eller lite endring, mye verdifull tid borte fra barn og ansatte, dårlige endringserfaringer og enda høyere endringspress.

LES OGSÅ: – Barnehagene blir bedre av å vurdere seg selv

Dette er endringskapasitet

Da vi aldri har god tid og ro, må vi i høyere grad se på endring og utvikling som en kontinuerlig prosess, fremfor å se på endring som større enkelte oppgaver som må avsluttes før man setter i gang med nye.

Her kan endringskapasitet være en avgjørende evne i organisasjonen. Den kan bety forskjellen på om man møter endringskrav og behov med 1) ingen endring, 2) sporadisk endring, 3) sprangvise endringer eller 4) kontinuerlige endringer.

En barnehage med endringskapasitet har evne til å håndtere mange parallelle endringer, samtidig med at den sikrer den daglige driften. Endringskapasitet bygges lag på lag gjennom gode endringserfaringer. Det krever ikke mer arbeid, men noe annet, både av styrere, ansatte og strukturen. Det krever at man ser på endring og utvikling som et motiverende vilkår for måten vi jobber på, fremfor noe som forstyrrer det stabile og jobben vi gjør.

LES OGSÅ: Kompetanseutvikling krever godt samarbeid

Tre veier for å lykkes

Skal du klare å bygge endringskapasitet i barnehagen, krever det tre ting: ledelse, ansatte og struktur. Som leder bør du prioritere omfanget av parallelle og overlappende endringer. Du bør involvere de ansatte med rettferdighet og respekt og gi dem høy grad av autonomi og ansvar. Du bør veilede og støtte ansatte og bidra for å gi endringene mening.

Som ansatt bør du involvere deg og ta ansvar for kontinuerlige endringer og utvikling. Du bør være nysgjerrig, raus og tydelig i kommunikasjon med kollegaer og ledelse. Ikke vær redd for å «miste fotfestet» en stund – gresset er grønnere på den andre siden.

Kanskje må dere også endre strukturen i barnehagen? Som å arbeide med små, kontinuerlige læringssirkler fremfor store, omfangsrike og ressurskrevende planer. For å si det med den amerikanske professoren i fysikk og presten William Pollard: «To change is difficult, not to change is fatal».

Powered by Labrador CMS