Barn snakker mer når de leker enn når de deltar i strukturerte aktiviteter eller spiser, viser dansk forskning. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Barna bruker språket mest i lek

Barn bruker flere ord når de leker enn i aktiviteter styrt av voksne, viser dansk forskning.

Publisert

Barn snakker mer når de leker, enn når de deltar i strukturerte aktiviteter eller spiser, sier forsker Justin Markussen Brown ved Syddansk universitet i Danmark. Han har gjort feltstudien fra en barnehage i Odense i Danmark. Den tyder på at barna har større muligheter for å utvikle språket sitt i lek enn i styrte aktiviteter.

Tenker abstrakt

– Poenget med språkstøttende samtaler er å få barn til å tenke mer abstrakt, men det gjør de allerede når de leker. Bruker vi ikke leken til å støtte barns språk, går vi glipp av en stor mulighet, sier Markussen Brown. Han er utdannet lingvist og har doktorgrad i språkpedagogisk kvalitet fra Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk universitet (SDU), og gjorde studien for lekeplassfirmaet Kompan. Han understreker at forskningen ikke har foregått på lekeplasser som firmaet har laget, og at forskningen faktisk viser at de minste barna ikke bruker så mange ord når de er på lekeplassen. 12 barn ble fulgt en hel dag, og alle samtaler er tatt opp på bånd. Alle språkhandlingene er analysert og delt inn i innelek, utelek, voksenstyrte aktiviteter inne og ute og måltidet.

– Barn snakker mer når de leker enn når de deltar i strukturerte aktiviteter eller spiser, sier forsker Justin Markussen Brown ved Syddansk universitet i Danmark (SDU). Foto: SDU

Ikke overrasket

Resultatet var litt ulikt for de minste og største barna. De eldste brukte språket mest når de lekte ute, og nest mest når de lekte inne. De snakket minst under voksenstyrte aktiviteter inne og under måltider. De minste brukte flest ord i innelek og nest flest i voksenstyrte aktiviteter inne. Forskeren er ikke overrasket over resultatene.

– Ofte forsker vi på hva som skjer med barnas språk i voksenstyrte aktiviteter som når de spiser. Vi tar ikke leken seriøst og oppfatter den som bra, men ikke helt nødvendig, påpeker forskeren. Han mener lek er veldig viktig i språkopplæringen.

Barna havner i abstrakte tankeganger når de leker, og gjør masse av det vi gjerne vil ha dem til å gjøre i voksenstyrte aktiviteter, sier forskeren.

Alt er mulig i lek

SÅ MYE SNAKKET BARNA

Så mange språkhandlinger (ord eller lyder som kom ut av barnets munn) hadde barna på fem minutter:

Når de lekte inne:

Vuggestuebarn (barn 0–3 år): 29 Barnehagebarn (3–6 år): 26

Snitt: 27

Når de lekte ute:

Vuggestuebarn: 18

Barnehagebarn: 33

Snitt: 28

Når de deltok i voksenstyrte aktiviteter inne:

Vuggestuebarn: 25

Barnehagebarn: 11

Snitt: 15

Når de deltok i voksenstyrte aktiviteter ute:

Vuggestuebarn: (har ikke tall) Barnehagebarn: 24

Snitt: 24

Når de spiste:

Vuggestuebarn: 11

Barnehagebarn: 14

Snitt: 13

Kilde: Forsker Justin Markussen Brown ved Syddansk universitet i Danmark.

Resultatene overrasker ikke Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet. Hun har forsket på lek.

– Jeg har intervjuet barnehageansatte som forteller at barn ofte snakker mindre i språkgrupper enn ellers. Noen sier faktisk nesten ingenting. Det er sannsynligvis fordi de forventer at det er et riktig og galt svar. Da lar de heller være å svare, sier Greve. De samme barna kan snakke masse mens de leker.

– I lek er alt mulig, og det er ingen risiko for å gjøre feil. Derfor bruker barna språket når de leker, sier Greve. Professoren oppfordrer pedagogene til å delta i leken.

– Noen voksne er redde for å ødelegge leken, men har de en lekende tilnærming og er åpne for barnas ideer, kan det fungere, men det er ikke sikkert. Det viktigste er at den voksne lytter til barna og følger deres ideer, sier Greve.

– I lek er alt mulig, og det er ingen risiko for å gjøre feil, sier professor Anne Greve ved Oslo Met. Foto: Charlotte E. Wiig
Powered by Labrador CMS