Utvalgsleder Sølvi Mausethagen og statsråd Oddmund Hoel.

Ekspertgruppe vil ha én felles rammeplan for alle lærerutdanningene

Statsråd Oddmund Hoel (Sp) ønsker å gi lærerutdanningene større mulighet til å tilpasse seg lokale behov. – Det har vært for sterk detaljstyring, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uka fikk forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sluttrapporten fra en ekspertgruppe som har sett på hvordan man kan få mer overordnet styring av lærerutdanningene.  

– Vi ønsker å gi institusjonene mer tillit og ansvar. Det åpner for mer variasjon i hvordan lærerutdanningene blir utformet, blant annet med tanke på å møte lokale behov der institusjonene ligger, sier Hoel etter å ha fått rapporten.

– Nå skal vi sette oss inn i rapporten og gjøre våre vurderinger av hvordan vi skal ta det videre.

Han peker på at dette har vært et felt med stor politisk interesse de siste årene, noe som har endt opp i mye sentralstyring av lærerutdanningene.

– Det har vært for å nå hederlige politiske mål om bedre lærere og bedre rekruttering, men summen av alt dette har vært en for sterk og rigid detaljstyring av lærerutdanningene, sier Hoel.

I dag er det 11 ulike lærerutdanninger, og alle har hver sin rammeplan. For eksempel må man som grunnskolelærerstudent helt fra start velge om man vil inn i trinn 1-7 eller trinn 5-10, eller om man vil gå for en lektorutdanning for trinn 8-13. 

 – Det er mye å be om fra 19-åringene, at de alt fra starten på en lærerutdanning må ta stilling til hvor i skolen de vil jobbe. Vi bør åpne for mer fleksible ordninger hvor de kan gjøre de valgene på et senere tidspunkt, sier Hoel.

Vil ha én rammeplan

Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsforskning og prodekan for forskning ved OsloMet, har ledet ekspertgruppen.

– Det har vært relativt stor grad av detaljregulering av lærerutdanningene, blant annet med 11 rammeplaner. Vi foreslår å gå bort fra det, sier hun.

Ekspertgruppen foreslår blant annet:

  • Det bør være én felles rammeplan for alle lærerutdanningene. Denne bør skille tydeligere mellom prinsipper og regler.
  • Rammeplanen bør ha kapitler som ivaretar trinnspesifikke behov. Men underkapitler for spesielle reguleringer bør ikke følge dagens oppdeling av rammeplaner.
  • Lærerutdanningene bør få mer tillit og fleksibilitet.

Søkertallene stuper

De siste årene har det vært et dramatisk fall i søkertallene til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Samtidig melder en rekke kommuner at de sliter med å rekruttere både lærere og barnehagelærere. 

Oddmund Hoel.

– Innebærer noe av dette at vi kan være på vei tilbake mot den gamle allmennlæreren?

– Vi legger til grunn at det fortsatt skal være masterutdanninger, og vi har ingen konkrete planer om å endre trinndelingen som ligger i lærerutdanningene nå. Men vi ønsker en mer fleksibel tilnærming. Hvor fleksibelt det skal være, er for tidlig å si. Nå skal vi først lese og vurdere de forslagene som ekspertgruppa kommer med, sier Oddmund Hoel.

– Er det noen fallgruver med å gi mer ansvar til institusjonene?

– Det er avgjørende at det ikke åpner for et stort sprik i kvaliteten på utdanningene. Den må ligge i bunn og skal være fullgod samme hvordan vi organiserer det, sier Hoel.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS