I Mexico er det obligatorisk med treårig førskole, fra barna er tre til seks år. Hvert alderstrinn er i en gruppe på inntil 25 barn, som 5-åringene her. Foto: Marco Aguilar

Her får barnehagebarna lekser, og aktivitetene er styrt av voksne

– Det er min oppgave å styre leken, sier barnehagelærer Mayra Martínez i Mexico.

De eldste barna i barnehagen Edukrte i den mexicanske byen Oaxaca, sitter oppmerksomme og lytter til historien barnehagelærer Mayra Martínez leser for dem.

Denne artikkelen finner du også i Første steg nr.3 /2017

– Hva var det som befant seg under senga til den lille gutten? spør hun.

– Ingenting, han bare forestilte seg at det var noe der, svarer barna. Mayra forteller at bøker og lesing utgjør en svært viktig del av hverdagen i barnehagen.

– Rammeplanen vår krever ikke at barna skal lese og skrive når de er ferdige med førskolen, men den sier vi skal vekke leselysten hos de små, poengterer Mayra.

 

 

Obligatorisk førskole

Det er obligatorisk med treårig førskole i Mexico, fra barna er tre til seks år. Barnehagens leder, Miguel Ángel Romero, forteller at innholdet i førskolen er organisert ut ifra seks kompetanseområder: språk og kommunikasjon, matte, utforskning og kunnskap til omverdenen, fysisk utvikling og helse, personlig og sosial utvikling og kunstnerisk utfoldelse. Hvert alderstrinn er i en gruppe på inntil 25 barn.

Mayra er ansvarlig for barna som går siste året på førskolen ved Edukrte. Hun er ikke alene. Det er et krav at hver gruppe må ha en pedagog med førskolelærerutdanning og en assistent.

Ifølge INEE, Det nasjonale evalueringssenteret for utdanning i Mexico, har 63 prosent av dem som arbeider i barnehagene førskolelærerutdanning, mens resten er ufaglærte eller har annen akademisk bakgrunn.

– Både jeg og assistenten passer på barna, vi sørger for at de går på do, spiser og har det bra, forklarer Mayra. Det er hun som har ansvar for det pedagogiske opplegget.

Unntaket er engelsk- og gymtimene. Barnehagen har en egen lærer for disse fagene. Da får Mayra en assistentrolle, fordi hun som gruppeansvarlig alltid er til stede.

 

 

Lekser i ny og ne

Førskolen har en skolestruktur med bøker og noen ganger lekser.

– Men selv om vi har lærebøker, er det ikke disse vi baserer oss på, forklarer Mayra. Hun forteller at leken alltid er utgangspunktet.

Barnehageleder, Miguel Ángel, legger til at private barnehager som Edukrte gjerne har mer skolestruktur enn de offentlige barnehagene. Han sier det er fordi foreldrene krever det.

Mayra understreker at det er viktig ikke å tvinge barna til å lese og skrive, hvis de ikke er klar for det.

– Oppgaven min er å stimulere barna til å være selvstendige, kreative og å utforske, sier barnehagelæreren.

– Barns interesser kan være flyktige. Derfor må jeg evaluere hvilken nytte de vil ha av det de foreslår, sier hun og understreker:

– Det er min oppgave å styre leken.

 

Powered by Labrador CMS