Holdningen vi tar med oss inn i barnehagen er ekstremt viktig. Vi som barnehagelærere er med på å forme barna, og de avgjørelsene vi tar i en barnehagehverdag må ha en pedagogisk begrunnelse, sier barnehagelærerstudent Sandra Risan Aasen ved DMMH.

– Barnehagelærerne kan bidra til å styrke barnas selvtillit og psykiske helse

Publisert

Noe av det første vi lærer som barnehagelærerstudenter, er begrepet «pedagogisk grunnsyn». Dette er noe vi reflekterer mye over gjennom hele studieløpet og spesielt i starten. Noen har allerede en oppfatning om hva som er deres pedagogiske grunnsyn før studiestart, og mange opplever kanskje at det endrer seg litt med årene. Det er likevel viktig at vi jevnlig reflekterer over vårt grunnsyn – uavhengig av hvor mye erfaring vi har. Samfunnet er i stadig endring, og vi får ny forskning.

LES OGSÅ: Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 år

Hva er pedagogisk grunnsyn?

Begrepet pedagogisk grunnsyn blir forklart på forskjellige måter avhengig av hvor du velger å slå det opp. Det de ulike definisjonene har til felles, er at grunnprinsippene er de samme. Det handler om hvilke holdninger og verdier man har når man skal utføre en pedagogisk handling i barnehagen (Gunnestad, 2014, s. 31). Dette kan for mange barnehagelærerstudenter være vanskelig å definere og reflektere over. For hva er egentlig ditt syn på barnet? Ser du på barnet som kompetent, eller en liten skapning som trenger mye hjelp? Holdningen vi tar med oss inn i barnehagen er ekstremt viktig. Vi som barnehagelærere er med på å forme barna, og de avgjørelsene vi tar i en barnehagehverdag må ha en pedagogisk begrunnelse.

LES OGSÅ: Har barnet betydningsfulle relasjoner i barnehagen, er det med på å styrke barnet

Viktig for psykisk helse

Det er ikke bare gode holdninger og verdier man burde reflektere over i barnehageverdenen. Psykisk helse er også et viktig tema. For kan vi styrke psykisk helse igjennom et godt pedagogisk grunnsyn? Svaret er ja. Psykisk helse og livskvalitet går hånd i hånd, og vi bør hjelpe barna til å utvikle et godt selvbilde, slik at de kan få en god livskvalitet (FHI, 2018). Hvordan kan vi som snart skal bli barnehagelærere, styrke psykisk helse igjennom vårt pedagogiske grunnsyn? Jo, ved å være gode rollemodeller, som tør å gi av oss selv – som lytter til det som blir sagt og viser medfølelse. Det at vi ser på barna som kompetente, gir dem mulighet til å mestre og styrker selvtilliten deres igjennom de handlingene vi utfører i barnehagen. Barna speiler ofte voksne og andre barn. Barna ser opp til de voksne og vil gjerne være slik som oss. Derfor er det viktig at vi er den beste versjonen av oss selv.

LES OGSÅ: Rot er ikke alltid rot, det kan være et romskip på vei til månen

Litteratur

FHI. (2018). Psykisk helse hos barn og unge – Livskvalitet. Hentet fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/#livskvalitet-

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Powered by Labrador CMS