Stortinget har vedtatt at alle foreldre kan utsette å ta ut foreldrepengene til et tidspunkt som passer dem best, og at perioden ikke må være sammenhengende. Lovendringen gjelder for deg som får barn fra og med 1. oktober 2021.

Her er de nye reglene om foreldrepenger

Venter du barn nå, kan du selv velge når du vil ta ut foreldrepengene.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget har vedtatt at alle foreldre kan utsette å ta ut foreldrepengene til et tidspunkt som passer dem best, og at perioden ikke må være sammenhengende. Lovendringen gjelder for deg som får barn fra og med 1. oktober 2021.

LES OGSÅ: Dette har du krav på ved koronarelatert fravær

Hva innebærer endringen?

Ønsker du opphold i uttaket av foreldrepenger, trenger du ikke søke om utsettelse av foreldrepengene dine. Det samme gjelder hvis dere ønsker opphold mellom mor og fars uttak av foreldrepenger. Du kan opptjene rett til foreldrepenger frem til du starter selve uttaket. Retten til foreldrepenger vurderes når du starter uttaket, og de beregnes etter den inntekten du har ved første uttak av foreldrepenger. Mor må fortsatt starte uttaket av foreldrepenger senest tre uker før termin, og ta ut mødrekvoten minst 6 uker etter fødsel. Blir mor i løpet av de første 6 ukene etter fødselen for syk eller skadet til å ta seg av barnet, må hun fortsatt søke om å få utsette foreldrepengene. Det samme gjelder hvis hun blir innlagt i helseinstitusjon innenfor disse ukene.

LES OGSÅ: Er arbeidsoppgavene dine endret? Dette har du krav på.

Gjelder til barnet er tre år

Du har rett til foreldrepenger frem til barnet fyller tre år, og har du ikke tatt ut foreldrepengene før barnet fyller 3 år, mister du dem. Har kun far rett til foreldrepenger, er det fortsatt krav til at mor er i aktivitet når far har opphold i uttaket av foreldrepenger.

Er mor ikke i aktivitet, eller ikke kan dokumentere det, vil disse dagene bli trukket fra på antall dager med foreldrepenger.

LES OGSÅ: Her er de nye reglene for å sikre barn et godt barnehagemiljø

Forholdet til arbeidsmiljøloven

Foreldre som er i arbeid, må ha permisjon for å kunne ta ut foreldrepenger. Rett til fri fra arbeidet reguleres ikke av folketrygd- loven, men av arbeidsmiljøloven. Det betyr blant annet at du, ifølge arbeidsmiljøloven, «skal varsle arbeidsgiver snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år …».

Som ansatt har du ikke nødvendigvis krav på å dele opp permisjonen i flere deler eller arbeide delvis i permisjonstiden. Det har du bare rett til når det ikke medfører en vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Oppstår det konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om permisjonsuttaket, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. I forarbeidene til endringene om fri utsettelse av foreldrepenger gjør departementet «særlig oppmerksom på nemndas praksis når det gjelder uttak av permisjon for ansatte i skift- eller turnusordninger. Praksis er tydelig på at arbeidsgiver kan motsette seg at arbeidstakeren stykker opp permisjonen ved å «plukke» arbeidsperioder for å forlenge den effektive permisjonstiden».

Kilder

nav.no, Prop. 127 L (2020–2021) Endringer i folketrygdloven (fri utsettelse av foreldrepenger)

Powered by Labrador CMS