Hva betyr egentlig de nye pensjonsordningene, og hvilken gjelder for deg som jobber i barnehage? Nedenfor får du en kort oversikt over pensjonsordningene for kommunale og private barnehager? investment

Disse pensjonsordningene gjelder for deg som jobber i barnehage

JUSS: Hvilken pensjonsordning gjelder for deg som jobber i barnehage? Her får du svaret.

Publisert

Partene i arbeidslivet har de senere år inngått store og viktige pensjonsavtaler både i offentlig og privat sektor. Det er ny offentlig tjenestepensjon og AFP av 3. mars 2018 og pensjonsløsning for PBL-barnehagene av 26. august 2019.

Pensjonsløsningene innebærer systemskifte og milepæler i reformeringen av det norske pensjonssystemet – pensjonsreformen. Men hva betyr egentlig de nye pensjonsordningene, og hvilken gjelder for deg som jobber i barnehage? Nedenfor får du en kort oversikt over pensjonsordningene for kommunale og private barnehager.

LES OGSÅ: Dette har du krav på ved koronarelatert fravær

KOMMUNALE BARNEHAGER

Fra 1. januar 2020 startet alle som er født i 1963 eller senere, opptjening i den nye offentlige tjenestepensjonsordningen – den såkalte påslagsordningen.

Det betyr:

• Med det nye systemet skal det lønne seg for deg å jobbe lenger. Det skal også bli lettere å veksle mellom å jobbe i offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

• En andel av lønnen din settes av i en pensjonsbeholdning (påslagspensjon), på samme måte som i folketrygden.

• Alle år i arbeid gir pensjonsopptjening.

• AFP er ikke lenger en tidligpensjonsordning, men et livsvarig tillegg til pensjonen du får fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen.

• Du kan ta ut pensjonen når du vil, fleksibelt helt eller delvis fra 62 til 75 år. Pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at den blir avkortet.

• Pensjonsbeholdningen øker i takt med lønnsveksten.

• Du tar med deg AFP-rettighetene fra privat til offentlig sektor og omvendt.

LES OGSÅ: Her er de nye reglene for å sikre barn et godt barnehagemiljø

PRIVATE BARNEHAGER

PBL og FUS

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i FUS og PBL har inngått avtaler om ny pensjonsordning for de ansatte – en hybridordning. Hybridordningen i FUS-barnehagene gjelder fra 1. januar 2017, mens den i PBL-barnehagene gjelder fra 1. januar 2020. Pensjonsordningen gjelder de som er født i 1968 og senere, og de som ansettes etter 1. januar 2020.

I disse pensjonsordningene får du dette:

• Alderspensjon gis etter tjenestepensjonsloven (hybridpensjon).

• Du sparer sju prosent av lønnen til pensjon – som er maksimal sparesats.

• Du tjener opp pensjon alle år du jobber.

• Du får livslang pensjon.

• Pensjonen er lik for kvinner og menn.

• Du kan ta den ut fleksibelt fra 62 år. Du kan jobbe og ta ut pensjon samtidig.

• AFP-ordningen er som i dag.

• Du får uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon.

Norlandia-barnehagene

Ansatte i Norlandia-barnehagene skal sikres hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon senest med virkning fra 1. januar 2023. Ansatte i Norlandia-barnehagene har i dag innskuddspensjon med maksimal sparesats og privat AFP. Ansatte som tilhørte PBL-området per 31. desember 2014, har ytelsesordning.

Standard tariffavtale

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har i tillegg felles standard tariffavtale for barnehager: Standard tariffavtale I har offentlig tjenestepensjon, og standard tariffavtale II har hybridpensjon med maksimal sparesats.

Powered by Labrador CMS