Når dosent emeritus Svein Ole Sataøen ved Høgskulen på Vestlandet ikke er fordypet i rapporter og stortingsmeldinger, elsker han å være på fjelltur eller gå på ski. – Den eneste sporten jeg ikke ser på tv, er snooker og rytmisk sportsgymnastikk, smiler den sportsinteresserte pensjonisten.

Svein Ole Sataøen: – Du kjenner det på lukta allerede når du kommer inn i garderoben, om de ansatte trives og har det bra

Svein Ole Sataøen sørget for å få flere menn inn i barnehagelærerutdanningen og kan lukte om en barnehage er god. Nå er målet å debutere i Vasaloppet som 70-åring.

Publisert

Han har sittet i de nasjonale utvalgene som har evaluert rammeplanen, og blir hentet inn som ekspert fra barnehagelærerutdanninger i hele Norden. Dosent emeritus Svein Ole Sataøen ved Høgskulen på Vestlandet har i mer enn 25 år jobbet for å rekruttere og beholde menn i barnehagelærerutdanningen. Den populære underviseren har også skrevet en rekke lærebøker. Hvem skulle tro at han endte opp i barnehagefeltet ved en tilfeldighet?

I vår temasaerie om menn i barnehagen kan du også lese om at private barnehager er best på menn, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Ikke en arbeidstime i barnehage

– Noen tror jeg er barnehagelærer, men jeg har ikke en arbeidstime i en barnehage. Men jeg har vært mye ute i barnehager og har hatt god kontakt med de ansatte, smiler Svein Ole gjennom Teams fra Sotra i Bergen. Da barna ble voksne, flyttet han og kona fra Sogndal og overtok hennes barndomshjem i Øygarden. Han har logget seg på fire minutter før tiden. Er kjent for å være presis, ordentlig og til å stole på.

– Jeg liker å ha oversikt og har nok et kontrollbehov, smiler Svein Ole, som gjerne ville ha noen av temaene vi skulle snakke om, på forhånd. Hans vei til barnehagefeltet startet med en tysk historielærer på ungdomsskolen som var så inspirerende at han begynte å studere historie med mål å ta hovedfag i mellomkrigshistorie. Så traff han en venn på veien som lurte på om han ikke heller ville bli med og studere pedagogikk, og slik ble det.

– Mine valg var litt tilfeldige. Men med den utdanningen skjønte jeg fort at jeg måtte bli lærer, smiler Svein Ole. Han fikk jobb ved lærerutdanningen i Sogndal, men ble raskt en del av barnehagelærerutdanningen, der han seinere ble studieleder. Svein Ole blir beskrevet som en drivkraft i Sogndal. På det meste hadde Sogndal 40 prosent menn ved utdanningen.

– Det var gøy å være i en organisasjon der jeg fikk lov til å være drivkraft og hadde en ledelse som heiet på det vi fikk til, sier Svein Ole, som er kjent for å være en god underviser som studentene liker.

– Målet mitt har vært å skape motivasjon og å tenne en gnist slik at de skal bry seg om fagfeltet videre og ikke bare lede studentene til eksamen, sier han.

LES OGSÅ: Høgskulen på Vestlandet får 6 millioner kroner til å lede arbeidet med å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn.

En mannebevegelse

Savnet av menn i utdanningen i Sogndal meldte seg fort, og da han ble spurt om å være med i et nasjonalt prosjekt som skulle lage en handlingsplan for å rekruttere og beholde flere menn i utdanningen, var han ikke vond å be. Svein Ole jobbet fem år med prosjektet. Han reiste rundt og snakket i Menn i barnehagen (MIB)-grupper slik kvinnebevegelsen gjorde på 70-tallet, og satte i gang lokale rekrutteringstiltak.

– Vi skapte en trygghet om at det førskolelærerne holdt på med, var viktig, forteller Svein Ole engasjert. Det er noe av det han er mest stolt av å ha fått til. I tillegg til å skrive lærebøker. En av dem ble til på en serviett i solsteiken på en uterestaurant i Barcelona, etter en gin tonic sammen med kollega Leif Askland. Han har også vært med på å lansere et helt nytt omsorgsbegrep.

LES OGSÅ: Dette må gjøres for å få flere menn i barnehagen

Mannlig omsorg

– Vi forsøkte å få mannlig omsorg inn som et begrep. Vi brukte det for å få menn til å forstå at de har en oppgave i møte med ungene. Menn gjør ting annerledes enn kvinner, og den måten må det være lov å ta inn i barnehagen, forteller Svein Ole.

– Det var ingen oppvurdering av den mannlige måten å gjøre ting på og si den var bedre enn den kvinnelige, bare annerledes. Vi ville gi de unge mennene en identitet i arbeidet, påpeker Svein Ole. Han sier det ikke er unormalt for menn å bli barnehagelærer i dag, men i 1995 var det et tøft valg.

– Det har skjedd mye i forhold til oppfatningen av yrket de siste 25 årene, sier Svein Ole. Selv har han utdannet 96 mannlige barnehagelærere. Da han flere år etterpå undersøkte hva de gjorde, jobbet 78 prosent av dem ennå med barn, selv om noen var i skolen eller barnevernstjenesten.

– Da tenkte jeg at jeg har preget folk og satt spor, smiler Svein Ole, som gikk av med pensjon i fjor.

LES OGSÅ: Slik vil utdanningen lokke flere menn til barnehagen

Har kommet langt

Selv om Norge er langt unna målet om 20 prosent menn i barnehagen, synes Svein Ole vi har kommet langt. Han sier dette handler om lange holdningsprosesser og et kjønnsdelt arbeidsmarked.

– Selv om Fröbel var mann, tenkte han nok ikke at menn skulle jobbe i barnehagen, sier Svein Ole, som mener vi må være tålmodige.

SVEIN OLE SATAØEN (67)

VOKST OPP På Geilo.

JOBB Pensjonert dosent i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet.

BAKGRUNN Cand.polit. med norsk, historie og pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Fra 1980 til 2009 lærer på både lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen i Sogndal og seinere studieleder for barnehagelærerutdanningen.

Jobbet som dosent i pedagogikk på Høgskulen på Vestlandet fra 2009 til 2021.

Han har de siste årene vært med i forskergruppa som evaluerte rammeplanen, og forsker ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning og i forskergruppa PETER (Political Economy of Teacher Education Research).

BOR I Øygarden og på Geilo.

FAMILIE Gift, tre barn og åtte barnebarn.

LIKER Fotball, rødvin og Italia, å gå på ski og fjellturer, lese dikt av Hans Børli og Kolbein Falkeid og høre på Tom Waits.

AKTUELL Nylig pensjonert forsker og dosent i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet og har i over 25 år jobbet for å få flere menn inn i barnehagelærerutdanningen og i yrket.

– Jeg er også frustrert over at det ikke går fortere, men det er 20 prosent menn på utdanningene i byene, påpeker han. Han var selv med på å samle menn i én klasse på utdanningen og sørge for at de fikk praksis i barnehager med andre menn.

– Vi må fortsette å vise frem yrket for gutter i 12-årsalderen, for allerede fra de er 15, har de delt yrker inn etter hva som passer jenter og gutter, sier Svein Ole. Han mener flere menn i barnehagen er bra for mannsrollen.

– Alle menn må ikke jobbe med bank og børs og bygge bruer og hus. Det er viktig for ungene å breie mannsrollen, sier Svein Ole. Han er ennå forundret over en del motstand han kan møte, som mot å plassere alle menn i én klasse på utdanningen.

– Jeg møtte en styrer en gang som sa at hun hadde hatt en mannlig ansatt som ikke fungerte, og at hun aldri ville ansette menn igjen. Det ville vi ikke sagt om en kvinne, sier Svein Ole.

LES OGSÅ: Menn lokkes til barnehagen av friluftsliv og idrett

Ansatte bærer kvaliteten

En god barnehage for Svein Ole er en barnehage som bruker hele dagen. Der de voksne er i barnehøyde, jobber i barnas tempo, snakker med barna og ikke over dem, er lekende og gir bekreftelse og oppmuntring. Han er kommet til en erkjennelse av det er de ansatte som er bærere av kvaliteten. Det er deres interesse og motivasjon som skaper en god barnehage.

– Du kjenner det på lukta allerede når du kommer inn i garderoben, om de ansatte trives og har det bra. For meg som utdanner er det viktig å skape de gode voksne, sier Svein Ole. Han sier det er mye bra i norske barnehager, men mener det bør inn flere barnehagelærere. Selv har han ikke gått i barnehage, for det ikke fantes på Geilo der han vokste opp.

Føremelding på Facebook

Når Svein Ole ikke er fordypet i rapporter og stortingsmeldinger, elsker han å være på fjelltur eller gå på ski. Føremeldinger på Facebook er ikke uvanlig.

– Livet er best ute, og på fjellet er jeg i mitt rette element, sier Svein Ole, som sier de har vurdert å flytte til Geilo. Der har de plass til å ha alle de tre barna og åtte barnebarna på besøk. Han elsker Italia, rødvin, fotball og ski. Og innrømmer at det klør litt i reisefoten. Han samler på europeiske hovedsteder, og neste reisemål, når det blir mulig, er Georgia. Han heier på Sogndal og har en sterk sportsinteresse. Han hører på Tom Waits eller Leonard Cohen og leser dikt av Hans Børli og Kolbein Falkeid.

– Jeg samler dikt og bruker dem når noe trenger en trøst eller oppmuntring, sier pensjonisten.

Hundeangst

Svein Ole har det bra når de rundt ham har det bra. Når han får gå på ski eller se favorittlaget Tottenham vinne. Han har det ikke bra når ryggen slår seg vrang, eller når det regner en måned i strekk i Bergen. Han beskriver seg selv som nysgjerrig, systematisk og en med omtanke for de nærmeste.

– Jeg bor på et småbruk, driver med ved og slektsgransking og har italiensk rødvin i kjelleren. Det er jo ikke så uvanlig for nypensjonerte menn, smiler han.

– Det er lite som vipper deg av pinnen?

– På jobb skal det litt til, for der er jeg såpass trygg. Skjer det noe med barn eller barnebarn, kan jeg bli urolig, men da har jeg en stødig kone som henter meg inn, forteller Svein Ole, som traff kona på Skarverennet for 46 år siden. Men hundeangsten kunne han vært foruten. Ser han en hund på veien, griper han kona i armen og sender henne foran seg.

Søker ikke konflikt

Svein Ole Sataøen har i mer enn 25 år jobbet for å rekruttere og beholde menn i barnehagelærerutdanningen. – Vi må fortsette å vise frem yrket for gutter i 12-årsalderen, for allerede fra de er 15, har de delt yrker inn etter hva som passer jenter og gutter, sier han.

Svein Ole blir beskrevet som en rolig person, en som søker konsensus fremfor konflikt. Det kjenner han seg godt igjen i.

– Jeg er halling. Vi er sindige og må ha tid før vi bestemmer oss. Jeg er beskjeden, eller smålåten som jeg liker å si. Jeg liker ikke skryt, eller å være i fokus. Det håndterer jeg dårlig.

Selv om han er beskjeden på egne vegne, blir han beskrevet som er ressurs innen barnehagelærerutdanningen både i Norge og Norden. Han er mer opptatt av å løfte frem andre enn seg selv. Han er en person folk har respekt for. En som gjør ting ordentlig, er ærgjerrig og arbeidsom.

– Jeg forsøker å være lojal med de jeg jobber for. Det var lett i Sogndal, men jeg slet litt med Høgskulen på Vestlandet, og det var en ubehagelig følelse. Det ble stort og uoversiktlig, og vi fikk etter hvert i mindre og mindre grad vite hva som ble bestemt. Han avsluttet karrieren slik den startet: med å være med på et lokalt utviklingsarbeid, nå i 40 barnehager i Hallingdal. Ringen var sluttet.

Sitter i viktige utvalg

Den sindige hallingen har ofte blitt spurt om å sitte i nasjonale råd og utvalg.

– Hvorfor spør de deg, tror du?

– Jeg har en tendens til å levere innen fristen. Jeg har et kaldt og klart hode og er god på å systematisere masse informasjon og bruke den fornuftig. Og så er jeg god til å skrive, svarer Svein Ole.

– Hva gjør du om fem år?

– Ambisjonen er å gå Vasaloppet før jeg er 70, men i åpent spor og ikke i konkurranse med menn i kondomdress. For å være alvorlig, så håper jeg helsen holder, svarer Svein Ole, som har opplevd at nære venner har dødd de siste årene. Pensjonisten håper han vil bli husket som en som prøvde å motivere studentene, ta vare på dem og se dem, fremfor å bruke all tiden sin på forskning.

– I dag får du kred for forskning, men ingen heiser flagget hvis du har gjort en god undervisning. Det frustrerer meg. Det at jeg har hjulpet studentene å forstå noe, det er godt å tenke på.

Powered by Labrador CMS