30 mannlige barne- hagelærerstudenter har fått kurs i formidling og drama for å fortelle sin egen personlige historie til elever i videregående skole om hva som motiverte dem til å bli barnehagelærer.

Slik vil utdanningen lokke flere menn til barnehagen

Med drama og fortellinger skal mannlige barnehagelærerstudenter lokke flere til å ta utdanningen.

Publisert

Det har tidligere vært flere satsinger for å få inn menn i barnehagen, men nå er det kun ett nasjonalt prosjekt igjen. 30 mannlige barnehagelærerstudenter fra fire institusjoner har fått kurs i formidling og drama for å fortelle sin egen personlige historie om hva som motiverte dem til å bli barnehagelærer. I vår temasak om menn i barnehagen har vi skrevet om at private barnehager er best på menn.

– Menn i barnehagen er ikke bare de kule som spiller gitar, eller den som henger i en klatrevegg, men de har et stort spekter av interesser og kompetanse. Det er viktig med mangfold i yrket. Det ønsker vi å vise frem, sier Bente Cathrine Janby Bakke ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun leder et nytt prosjekt som skal få flere menn og ungdom med innvandrerbakgrunn inn i utdanningen.

Personlige historier

Målgruppen er elever på videregående skoler i Troms, Finnmark, Nordland, Trøndelag, Vestland og Innlandet. I koronaåret har disse kursene vært digitale.

– Det at ungdommer blir eksponert for andre som har gjort utypiske utdanningsvalg, vet vi har effekt, sier prosjekt- leder Bente Cathrine Janby Bakke ved Høgskulen på Vestlandet

– Målet er å bruke mannlige studenter som rollemodeller for å endre kjønnsstereotypiske oppfatninger og påvirke yrkesvalg, forteller Bakke. Regjeringen har gitt 11 millioner til prosjektet som varer frem til 2022. Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Tromsø og Nord universitet er også med.

– Dette er ingen quick fix. Men det at ungdommer blir eksponert for andre som har gjort utypiske utdanningsvalg, vet vi har effekt, påpeker Bakke.

Les også: Menn lokkes til barnehagen av friluftsliv og idrett

Barnehagelærerstudent Chris Mitchelle ved Høgskulen på Vestlandet er en av studentene som har fortalt om sitt yrkesvalg for elever på videregående skoler.

Chris Mitchelle er en av barnehagelærerstudentene ved Høgskulen på Vestlandet som forteller om sitt yrkesvalg for elever på videregående med mål å få flere gutter inn i utdanningen.

– Det er inspirerende og viktig å kunne være med å bidra til at andre tar utdanningen, sier Mitchelle. Han fikk øynene opp for yrket da han tok et friår og jobbet i barnehage. Mitchelle mener det er viktig å få ut informasjon om hva barnehagelærere faktisk gjør.

– Vi må bryte de tradisjonelle forventningene om at menn ikke kan jobbe med barn, sier Mitchelle. Han tror også høyere lønn og økt status vil få flere menn inn i barnehagen.

Menn møter menn

De siste årene har rundt 17 prosent av barnehagelærerstudentene vært menn. Målet er minst 20 prosent også her. Etter at Høgskolen på Vestlandet begynte å samle menn i én klasse i stedet for å spre dem i flere klasser, er frafallet fra utdanningen blitt mindre.

– Vi har jobbet bevisst for å beholde menn i utdanningen, og det har vi lyktes med, sier studieprogramansvarlig Margareth Eilifsen for barnehagelærerutdanningen ved HVL.

De sørger for at mennene får praksisplass i barnehager med flere menn, og at praksislærerne også er menn. Utdanningen støtter også organisasjonen Mannlige barne- hagelærerstudenters forening (MBSS). De mannlige studentene har også deltatt på yrkesmesser.

Trenger ny handlingsplan

– Frafallet er bekymringsfullt. Vi trenger en ny nasjonal handlingsplan for å rekruttere flere menn til barnehagelærerutdanningen og hindre frafall, sier professor Kari Emilsen ved DMMH.

Også barnehagelærerutdanningen med Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) samler menn i samme klasse og har arrangert faglige forum for menn som jobber i barnehage. Flere menn (25 prosent) enn kvinner (18 prosent) slutter på utdanningen i løpet av det første året, viser studien Gutter som slutter fra DMMH. Årsaken er at det var feil studievalg, enten at det ikke var førstevalget eller at det var for krevende. Flesteparten av studentene mente det var viktig å legge til rette for mannlige studenter, men det var flere kvinner enn menn som mente det.

– Frafallet er bekymringsfullt. Vi trenger en ny nasjonal handlingsplan for å rekruttere flere menn og hindre frafall, sier professor Kari Emilsen ved DMMH, som har ledet frafallsstudien.

Mannlige barnehagelærerstudenter 2020 2017

Alle institusjoner 17,3 17,4

Nord universitet 15,5 18,1

OsloMet – storbyuniversitetet 17,9 18,5

Universitetet i Agder 16,7 18,8

Universitetet i Stavanger 14,7 12,2

Universitetet i Sørøst-Norge 14,2 16,3

Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet 23,3 22,2

Dronning Mauds Minne Høgskole 18,0 18,5

Høgskolen i Innlandet 17,3 17,4

Høgskolen i Østfold 18,6 21,4

Høgskulen i Volda 12,3 11,2

Høgskulen på Vestlandet 18,4 17,0

NLA Høgskolen 24,1 17,5

Samisk høgskole 0,0 15,4

Steinerhøyskolen 21,0 15,1

Kilde: NOKUT-portalen: dbh.nsd.uib.no/nokutportal, en database for statistikk om høyere utdanning.

Powered by Labrador CMS