Frank Aleksander Bræin, tidligere leder for pedagogstudentene, er utdannet barnehagelærer. Her fotografert i forbindelse med en artikkel i Utdanning noen år tilbake.

Oslo har langt flere menn i barnehagene enn noen andre fylker

Mens kun 6 prosent av ansatte i barnehagene i Møre og Romsdal er menn, gjelder det over 17 prosent av de ansatte i Oslo.

Publisert

Denne uken kom nye tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at 9,9 prosent av de barnehageansatte i Norge er menn. Men bak tallet skjuler det seg store fylkesvise forskjeller.

Oslo ligger langt over alle de andre fylkene når det kommer til andel menn i barnehagene. På bunnen av listen ligger Møre og Romsdal og Rogaland. Oslo har nesten tre ganger så høy andel mannlige barnehageansatte sammenlignet med de to fylkene i bunnen.

– Det er en forskjell mellom by og bygd. Min antakelse er at det i byen er flere å velge i når man skal rekruttere, noe som kan gjøre det lettere å få tak i et mangfoldig personale. Men det er gjort lite forskning på dette feltet, sier Kari Emilsen, dosent ved Seksjon for samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning i Trondheim.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Handlingsplan gikk ut i 2014

Hun har vært engasjert i temaet menn i barnehagene i flere år, blant annet gjennom å drifte nettstedet mennibarnehagen.no, som er støttet av Utdanningsdirektoratet.

– For flere år tilbake var det en handlingsplan med mange gode og målrettede tiltak for å rekruttere menn til barnehagene, men den gikk ut i 2014. Etter det har det vært lite konkrete tiltak på dette feltet, sier Emilsen.

Tallene viser også at private barnehager har større andel mannlig ansatte, med 11,7 prosent i private og 8 prosent i kommunale barnehager.

Hun sier at de som har jobbet bevisst med å rekruttere menn, får resultater. Da viser hun blant annet til Kanvas-barnehagene og Asker kommune. Samtidig har det på landsbasis ikke vært store økningen i andelen mannlige ansatte i barnehagene de siste årene.

– Det har stagnert også for oss som rekrutterer menn til barnehagelærerutdanningene. Vi får ikke andelen opp over 20 prosent, og en del menn slutter underveis i studiet. Det gjør at vi ikke kommer over ti prosent menn i barnehagene, og mange av disse er også blant de ufaglærte, sier Emilsen.

Les også: Mener barnehagene bør endre utvalget av leker for å fremme likestilling.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) skriver i en e-post til Utdanningsnytt at flere menn i oslobarnehagene er en politisk satsing fra byrådet.

– Dette er spesielt omtalt i plattformen for byrådssamarbeid (2019-2023) der vi setter som eksplisitt mål å øke mangfoldet i personalgruppene og rekruttere flere kvalifiserte menn og medarbeidere med minoritetsbakgrunn til barnehagen, skriver Thorkildsen.

Hun mener det er viktig at barn får ulike rollemodeller, og møter voksne de kan kjenne seg igjen i.

– Dette skal vi jobbe videre med, for i dag går altfor mange menn glipp av muligheten til å utgjøre en viktig forskjell for ungene i byen vår, i den aller viktigste perioden i livene deres. En god barndom varer hele livet, og i generasjoner. Tenk så fantastisk å få være en del av så mange ungers liv som du får ved å jobbe i en barnehage, skriver byråden.

– Kjønnsdelt arbeidsmarked

I den andre enden av skalaen ligger Møre og Romsdal. Fylkesleder i Utdanningsforbundet, Gerd Botn Brattli, synes det er trist at hennes hjemfylke er å har lavest andel menn i barnehagene.

– For noen år siden var det en stor kampanje gående for å rekruttere menn til barnehagene, og da diskuterte vi dette mye. Men det er en stund siden. Disse tallene er kanskje et tegn på at vi bør ta opp den diskusjonen igjen, sier hun.

Fylkeslagsleder i UDF Møre og Romsdal, Gerd Botn Brattli.

Hun peker på at Møre og Romsdal er ett av de store industrifylkene, akkurat som Rogaland som også ligger på bunn i andel menn i barnehagene.

– Vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked i Møre og Romsdal, og det er mer penger i jobbene i industrien, så det kan kanskje ha noe med saken å gjøre, sier Brattli.

Samtidig peker hun på at de har barnehagelærerutdanninger i «begge ender av fylket», noe som burde være en grobunn for rekruttering.

– Vi bør kanskje stille spørsmål ved hva som skjedde med satsingen for noen år siden. Eller om man bare har resignert i arbeidet med å få flere menn inn i barnehagene, sier Brattli.

Les også: Jenter som leker Batman, får beskjed om å slutte. Mens gutter som leker med dukker, får ros.

Powered by Labrador CMS