– Selv om lærere i barnehagen gjerne mener de praktiserer likestilling, er det ofte forskjell på hva de tror de gjør, og hva de faktisk gjør overfor barna, sier kjønnsforsker Inegrid Bø

9 tips for å unngå forskjellsbehandling mellom gutter og jenter

Det handler ikke om at jenter og gutter alltid skal behandles likt, men om å se når du bør behandle likt og ulikt.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Ingerid Bø som har forsket på kjønn i flere tiår og er pensjonert forsker tilknyttet Universitetet i Stavanger. Ingerid Bø sier det er viktig å skape gode relasjoner mellom jenter og gutter under hele oppveksten.

– Lykkes vi med det, vil gutter og jenter forstå hverandre bedre. Det vil ha betydning for barnas relasjon, kanskje for deres yrkesvalg og antakelig for voksne relasjoner mellom menn og kvinner. Det kan også forebygge trakassering, sier Bø. Hun har forsket på kjønn i flere tiår, og er pensjonert forsker tilknyttet Universitetet i Stavanger.

– Selv om lærere i barnehagen gjerne mener de praktiserer likestilling, er det ofte forskjell på hva de tror de gjør, og hva de faktisk gjør overfor barna, sier Bø. Forskning viser, ifølge Bø, at det finnes tendenser til at foreldre og barnehagelærere har holdningen «gutter er gutter», mens de er raske til å formane jentene om å tenke på andre. Hun mener kunnskap om hvordan barn sosialiseres inn i sitt kjønn, må inn i barnehagene og barnehagelærerutdanningen.

– Jenter og gutter kan formelt velge fra et bredt spekter av yrker og væremåter, men møter de mange stereotype, tradisjonelle forventninger, vil de ikke vite at de kan, eller våge å gå utenfor det tradisjonelle, sier Bø.

En undersøkelse fra Universitetet i Stavanger viser at ansatte i barnehagen behandler gutter og jenter forskjellig. Jenter som leker Batman, får beskjed om å slutte, mens g gutter som leker med dukker, får ros.

Se når det er nødvendig å behandle likt og ulikt. Kanskje engstelige jenter kan øve seg på å våge, mens gutter kan trene på omsorgsleker uten jenter til stede, råder kjønnsforsker Ingerid Bø.

Ikke la guttene slippe lettere unna med uro og plaging

Forventer du mer av jenter enn gutter når du korrigerer deres væremåte? Hvis guttene opplever at de ikke bli stoppet når de skaper uro, mens jentene får krav om å endre seg, kan begge lett tro det er greit.

Pass på at ikke bare jenter blir hjelpere

Sørg for at både gutter og jenter får oppmuntring og trening i å hjelpe andre.

Vær bevisst på komplimenter for klær

Si ikke bare «så fin genser du har» til jentene og at guttene er «tøffe», men også motsatt. Bruk gjerne mer kjønnsnøyt- rale kommentarer, som «den dressen så god ut å klatre i».

Del på ute- og inneoppgaver

Sørg for at både menn og kvinner er inne med matlaging, tørker bord og skifter bleier, og at begge kjønn deltar i leken og sparker fotball. Det handler ikke om at ansatte skal gjøre det motsatte av det de liker best, men om at de ikke blir stereotype forbilder.

Behandle både likt og ulikt

Se når det er nødvendig å behandle likt og ulikt. Kanskje engstelige jenter kan øve seg på å våge, mens gutter kan trene på omsorgsleker uten jenter til stede. La jenter og gutter få førstevalget like ofte.

Vis barna at kvinner kan, og menn kan

Det kan du gjøre gjennom måten du oppfører deg på, det du sier og gjør. Eksempel: Du kan positivt bekrefte jenter og gutter som våger seg utenfor mønstrene. Som at ei jente får støtte istedenfor bortvisning for å stå på sitt ønske om å være med i putekrigen.

Vær bevisst ordvalg og språkbruk

Vis like stor interesse for hva jentene og guttene forteller. Snakk om interesser, aktiviteter og yrker på måter som hjelper både jenter og gutter til å tenke at dette kan de gjøre.

Vær bevisst på fremstilling av kjønn i bøker

Hva forteller tekstene om hva kvinner og menn kan og gjør? Hvem er med på bilder? Får begge kjønn se seg selv som både sterke og handlekraftige og sårbare?

Forventninger kan påvirke prestasjoner

Gutter og jenter må bli vant til å se og høre at de kan gjøre det samme. Gi barna inspirasjon og stimulans der de ikke har så mye tro og trening fra før. Snakk med foreldre om dette.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 2 2020.

Kilder: Ingerid Bø, pensjonert forsker tilknyttet Universitetet i Stavanger og boka Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre (2014).

Powered by Labrador CMS