Barnehagelærer Kristian Olsen jobber med like mange kvinner som menn i Tørtberg Kanvas-barnehage. Private barnehager vinner kampen om mennene.

Menn lokkes til barnehagen av friluftsliv og idrett

Flere private barnehager enn kommunale har en klar profil som idrett og friluftsliv.

Publisert

Det tror Trond Kalhagen i KS trigger flere menn. Han kommenterer saken vi har skrevet om at private barnehager er best på menn.

– Statistikken viser at flere private barnehager har en uttalt profil som friluft, natur og idrettsbarnehager enn de kommunale. Det trigger nok menn i større grad enn en mer generell barnehage, sier Trond Kalhagen, fungerende avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS – kommunesektorens organisasjon. Han sier det ikke finnes forskning som kan forklare årsakene til at private barnehager har flere menn enn kommunale.

Les også: Dette må gjøres for å få flere menn i barnehagen.

Går etter ansiennitet

Avdelingsdirektør Trond Kalhagen i KS sier kommunene må ivareta ansiennitet, og at det kan være en forklaring på at det er flere menn i private enn kommunale barnehager.

– Dette har vært en tendens i mange år. Det kan se ut som andelen menn i barnehagen er større i byene enn på mindre steder. Det er ofte et overtall av kommunale barnehager på små steder og grisgrendte strøk, sier Kalhagen. Han sier kommunene må ivareta et bredere spekter av ansatte og deres rettigheter, som ansiennitet.

– Det kan påvirke ansettelsesprosessen at det er andre rettigheter som går foran ønsket om å øke andelen menn, påpeker Kalhagen. Han sier kommuner med gode lokale MIB-nettverk, som blant annet Asker, har bidratt til flere menn både i kommunale og private barnehager. Asker har også flest menn i kommunale barnehager. MIB står for menn i barnehagen.

Les også: Høgskulen på Vestlandet får 6 millioner kroner til å lede arbeidet med å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn.

Lokale nettverk for menn

– Hva kan kommunale barnehager gjøre for å tiltrekke seg mannlige ansatte?

– Det handler om å ha en bevissthet og strategi med et klart mål om en høyere andel menn. De kan også etablere lokale nettverk for menn som jobber i barnehagen. Det kan inspirere andre menn til å tenke i samme baner, svarer Kalhagen. Han sier de fleste kommuner oppfordrer menn til å søke, uten at det har hatt den store effekten.

Powered by Labrador CMS