Sebastian Rojas søkte seg til Tørtberg Kanvas-barnehage fordi han kjente en mannlig ansatt som jobbet der. – Vi må få frem at vi ikke bare «passer barn», men er i aktivitet sammen med barna hele dagen både ute og inne, sier han.

Dette må gjøres for å få flere menn i barnehagen

La gutter være lekeressurs og ha praksis i barnehager. Markedsfør yrket som en lederutdanning og velg menn i ansettelser, er noen forslag for å få det til.

Publisert

Det er over 20 år siden regjeringen bestemte at andelen menn i barnehagene må opp. Antallet har økt fra fem prosent menn i år 2000 til knappe ti prosent i 2020. Det er altså langt igjen til målet om 20 prosent menn.

– Det har skjedd mye i løpet av disse årene, samtidig som vi er i stampe. Det har ikke gått så fort som vi hadde tenkt, sier dosent Kari Emilsen ved Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Likevel er det ingen land som slår oss i antallet menn i barnehagen.

Private barnehager er best på menn, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Best i verden

– Vi er i verdensklasse, og det er kun Tyskland som puster oss i nakken, ser Emilsen. Begge land har rundt 6 prosent menn, ifølge den internasjonal studien Men’s career trajectories in Early Childhood Education and Care (EECE), som er publisert i år. Engelske barnehager har kun 1 prosent menn, australske har rundt 2 prosent og Sverige bare 3 prosent.

Dosent Kari Emilsen ved DMMH sier barnehagene kan bli flinkere til å bruke forskriften som gjør at de positivt kan diskriminere menn inn ved ansettelser.

I Norge er Oslo på topp med 17,5 prosent menn, mens Rogaland og Møre og Romsdal er på bunnen med 6,5 og 6,1 prosent.

– Oslo har trolig mange både fordi de har satset på menn, og fordi en by har flere menn å velge i enn en liten bygd i Møre og Romsdal, der vi også ser mer kjønnstradisjonelle yrkesvalg, sier Emilsen. Hun tror det er flere grunner til at vi ennå ikke har nådd målet om 20 prosent menn i barnehagen.

Bør markedsføres bedre

– Unge menn tenker ikke på barnehagen som en karrierevei. Vi har ennå et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, forklarer Emilsen. Hun sier at om barna ikke ser noen mannlige rollemodeller i barnehagen, er det ikke sikkert de tenker tanken på det som et yrke for menn. Sektoren har ikke vært flinke nok til å markedsføre at yrket har en lederutdanning og lønn på linje med politi og sykepleiere, påpeker Emilsen. Hun mener barnehagene også kan bli flinkere til å bruke forskriften som gjør at de positivt kan diskriminere inn menn ved ansettelser. Hun sier styrere bør kurses i hva de kan gjøre for å tenke mangfold.

– Menn må føle seg velkommen på en arbeidsplass, sier Emilsen. Hun mener også det må mer øremerkede penger til for å rekruttere flere menn til utdanningen og yrket.

Les også: I denne barnehagen går gutter og jenter på hver sin avdeling

Viktig med praksis

Prosjektleder Bente Cathrine Janby Bakke ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) forteller at ungdomsskolegutter som får betalt for å leke med barna i barnehager, får en annen holdning til yrket.

– Det eksisterer fortsatt holdninger i samfunnet om at «omsorgsyrker» ikke passer for menn, sier Bente Cathrine Janby Bakke ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som en forklaring på at vi har så få menn i barnehagen. Hun leder et nasjonalt prosjekt for å få flere menn og ungdom med innvandrerbakgrunn inn i utdanningen for å bli barnehagelærer eller lærer på småtrinnet. Bakke sier det er viktig å få frem flere faglige sider av jobben enn bare omsorg. Det er også viktig å la ungdom få ha praksis i barnehagen, som valgfag eller lekeressurs. Studier viser at ungdomsskolegutter som får betalt for å leke med barna i barnehager, får en annen holdning til yrket, og de oppdager at det å jobbe i barnehage kan være noe for dem.

Les også: Høgskulen på Vestlandet får 6 millioner kroner til å lede arbeidet med å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn.

Studieprogramansvarlig Margareth Eilifsen ved Høgskulen på Vestlandet sier utdanningene må bli flinkere til å legge til rette for at 20-åringer som allerede jobber i barnehagen, kan ta utdanning samtidig.

– Det får ikke nødvendigvis flere til å velge yrket, men gutter som velger å bli barnehagelærer, får lettere støtte fra venner, sier studieprogramansvarlig Margareth Eilifsen for barnehagelærerutdanningen ved HVL. Hun tror flere menn vil velge yrket om det blir flere karriereveier som barnehagelektor og mulighet til kompetanseheving, og utdanningen blir på masternivå.

– Utdanningene må også bli flinkere til å legge til rette for at 20-åringer som allerede jobber i barnehagen, kan ta utdanning samtidig, og vi burde ha mulighet for å kvotere menn inn i utdanningen, mener Eilifsen.

Dette bør gjøres for å få flere menn i barnehagen

• Ungdomsskolegutter får tilbud om å være lekeressurs i barnehager.

• La elever på videregående ha praksis i barnehage.

• Markedsfør yrket bedre.

• Få frem at barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning og mer enn et omsorgsyrke.

• Få frem at lønnen er på nivå med sykepleiere og politi.

• Barnehagene bør bruke forskriften som gjør at de positivt kan diskriminere menn.

• Samle menn i én klasse på barnehagelærerutdanningen.

• Kurse styrere i å tenke mangfold.

• Skap flere karriereveier, som å innføre barnehagelektorer.

• Start barnehagelærerutdanning på masternivå.

• Sett i gang flere nasjonale tiltak for å få flere menn inn i utdanningen og yrket.

Kilder: dosent Kari Emilsen ved Seksjon for samfunnsfag ved DMMH, Bente Cathrine Janby Bakke ved HVL og studieprogramansvarlig Margareth Eilifsen for barnehagelærerutdanningen ved HVL.

Powered by Labrador CMS