Den nye regjeringen peker også på en gjennomgang av barnehagelæreres oppgaver. Dette må vi hjelpe dem med, for det er mange oppgaver som tar de ansatte vekk fra barna, sier leder Ann Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehagen i Utdanningsforbundet.
Den nye regjeringen peker også på en gjennomgang av barnehagelæreres oppgaver. Dette må vi hjelpe dem med, for det er mange oppgaver som tar de ansatte vekk fra barna, sier leder Ann Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehagen i Utdanningsforbundet.

– Vi må vise politikerne hvordan vi kan styrke bemanningen

Innspill: Den nye regjeringen har mål om å styrke barnehagens bemanning. Vi må vise politikerne hvordan vi kan få til økt bemanning i barnehagen.

Publisert

«Utdanningsforbundet skal være en pådriver for sterkere lovverk sentralt, og utvikling av lokale tiltak som kan bedre barnehagens bemanning og barnehagelærertetthet».

Dette er en av fire strategiske satsinger som Utdanningsforbundet skal jobbe med i hele organisasjonen det neste året.

LES OGSÅ: Vi må fortelle hvor viktig det er med barnehagelærere.

Styrernorm

Vi har som mål å sikre at minst 50 prosent av bemanningen er barnehagelærere, dette målet deler vi med regjeringen. Vi vet at dette alene ikke er nok til å få det til å gå opp. Vi må ha en bedre norm for bemanning. Vi skal også jobbe for å lovfeste en styrernorm, og vi mener at det skal være en tilstedeværende styrer i hver barnehage. Stedlig ledelse ligger også i regjeringens plattform.

Dette er ambisiøse mål som kommer til å ta mer enn et år å få på plass. Det vet alle vi som har snakket med politikere og offentlighet i årevis om at grunnbemanningen er for lav.

Det har i mange år blitt ytret både bekymring, sinne og protester mot at barnehagens bemanning og kompetanse ikke står i forhold til mål og ambisjoner. Jeg tror vi alle er enige i problembeskrivelsen her, men hvordan løser vi problemet? Og finnes det en løsning for alle?

LES OGSÅ: Sa jeg god morgen til alle som kom i dag?

Vi må vise politikerne

Den nye regjeringen peker også på en gjennomgang av barnehagelæreres oppgaver. Dette må vi hjelpe dem med, for det er mange oppgaver som tar de ansatte vekk fra barna. Hva vil det koste i kroner og øre å ansette en kokk, og hvor mange ressurser vil dette frigi slik at de ansatte kan være mer sammen med barna? Hva vil det koste å ansette en spesialpedagog, og hva vil barna og barnehagen få igjen for det?

Vi vet at mange barnehagelærere under pandemien har gjort erfaringer med kortere åpningstider, mindre grupper, mindre grad av praktisk og administrativt arbeid og redusert bruk av programmer. Dette har bidratt til at hverdagen har blitt bedre for både barn og ansatte. «Jeg har endelig fått tid til å bruke faget mitt», er det flere som har sagt og skrevet. Det finnes ulike lokale prosjekter for bedre barnehagelærertetthet, vikarordninger, reduserte åpningstider og ulike måter å styrke bemanningen på. Det trenger vi mer av – og her har vi støtte sentralt.

LES OGSÅ: Et år med korona: Styrerne er bekymret for barnas tilbud i barnehagen

Økt bemanning hele dagen

Vi har fått en ny regjering som vil styrke barnehagelærernormen til 50 prosent, og som også vil ha 25 prosent fagarbeidere. Dette er bra. Jeg mener at dette er en god start. Vi trenger også at den nye regjeringen ser at vi bør ha økt bemanning gjennom hele dagen.

Vi kan sammen, gjennom Utdanningsforbundet, vise politikerne hvordan vi kan styrke bemanningen. Jeg håper du bruker din stemme inn i fagforeningen, slik at vi sammen kan skape et politisk trykk for å få på plass økt bemanning som gjør at alle kan oppleve å gjøre en god jobb for barna i barnehagen.

LES OGSÅ: Ann Mari Milo Lorentzen: – Når vi går i Prideparaden med «stolt lærer» på T-skjortene, viser vi at vi støtter mangfold. Det kan redde liv

Powered by Labrador CMS