Jeg havner ofte i diskusjoner om hvorfor vi trenger flere barnehagelærere, det viktigste må vel være flere hender og fang? Jeg er uenig, sier leder Ann Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet

– Vi må fortelle hvorfor det er viktig med barnehagelærere

Innspill: Skal jeg la Ahmed og Siri ordne opp i leken selv, eller gripe støttende inn? En rekke slike avgjørelser må barnehagelærerne ta hver dag. Det må møtes med faglighet.

Publisert

Utdanningsforbundet vil ha en barnehagelærernorm som utgjør minst én barnehagelærer per seks barn under tre år, og én barnehagelærer per tolv barn over tre år. Det er det flertall for på Stortinget, og det er nok barnehagelærere.

Likevel må vi nok gjøre en innsats. Vi må fortelle hvorfor det er viktig. Jeg havner ofte i diskusjoner om hvorfor vi trenger flere barnehagelærere, det viktigste må vel være flere hender og fang? Jeg er uenig.

Kompleks hverdag

«Hvis alle barn i gruppen skal få erfare en helhetlig pedagogikk, som lov og rammeplan forutsetter, kreves det en kompleks innsats fra barnehagelærerens side», skriver Berit Bae. Jeg tror hun har rett, og vi må vise frem det komplekse. Noen ganger er det komplekse og det hverdagslige det samme. Og da blir vi redde for at det vi snakker om, er for enkelt eller trivielt. Men som Bae også i sin forskningskarriere har vist: Det interessante ligger i det alminnelige.

Jeg vet ikke hvor mange interaksjoner en barnehagelærer har med en barnegruppe i løpet av en dag. 2000? 1000? Det er i hvert fall mange.

20 sekunder på en avgjørelse

Alle disse små, korte samtalene med barna skal møtes med faglighet – i løpet av 20 sekunder skal barnehagelæreren vurdere: Hvordan skal jeg dempe initiativet til Ole, slik at jeg kan få løftet frem Nils sitt initiativ denne gangen? Samtidig ser jeg i sidesynet at leken mellom Ahmed og Siri er på vei til å gå skeis; skal jeg la dem ordne opp i dette selv, eller skal jeg gripe støttende inn? Jeg må la det gå, fordi jeg akkurat legger merke til at Kris, som fortsatt er på øvingsstadiet i å skjenke melk, strekker seg mot melkepakka. Det flyter melk på bordet. Jeg oppmuntrer Kris til å hente papir for å tørke opp, og forsikrer han om at det ikke gjør noe. Igjen ser jeg Ahmed og Siri i sidesynet og konkluderer med at leken deres flyter videre. Det var riktig ikke å gripe inn. De klarte å komme seg videre på egen hånd.

Krever faglig skjønn

Dette hverdagslivet som utspiller seg, kaller Bae for komplekse samspillskontekster, og det krever en barnehagelærerrolle med stor simultankapasitet. En må være i stand til å skifte perspektiv og posisjon raskt og ofte. Ifølge Bae forutsetter dette varierte relasjonelle kvaliteter og forskjellig kunnskap som kan brukes i ulike situasjoner. Valg og dilemmaer må barnehagelærerne forholde seg til hele tiden. Å lede en barnegruppe og å samhandle med barn er komplekst, og mange hensyn må balanseres samtidig. Det krever godt faglig skjønn for å gjøre disse vurderingene. Det er komplekse prosesser som ligger bak noe som kan se veldig enkelt ut. For barna kan det være avgjørende at disse møtene oppleves som gode. Møtte de barnehagelærere som så dem, bekreftet dem og hjalp dem til å få trua på seg selv? Det kan være avgjørende for deres utvikling og opplevelse av mestring og egenverd. Selvsagt er det viktig at så mange som mulig blir kvalifisert for en så viktig oppgave. Det skulle bare mangle.

Første steg

Denne artikkelen har også stått på trykk i Første steg nummer 4 2020.

Powered by Labrador CMS