Jeg hører ofte «vi trenger ikke flere barnehagelærere, vi trenger flere hender». De fleste av barnehagelærere har også hender. Men det er de minst fire timene planleggingstid per barnehagelærer som er utfordringen, mener mange, sier leder Ingvild Aga i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet. Illustrasjonsfoto: Adobe stockSS

– Vi må slutte å argumentere barnehagelærerne ut av barnehagen

Mange barnehagelærere tar på seg arbeidsgivers ansvar for å få hverdagen til å gå rundt og ha en forsvarlig drift. Det må vi slutte med.

Publisert

Jeg møter mange barnehagelærere. Det er både givende og spennende, men av og til frustrerende også. Det er dere ute i praksis som vet best hvordan det er på deres arbeidsplass, men jeg vil oppfordre til å stoppe opp og vurdere om vi velger riktig strategi når vi sier at vi trenger flere hender og ikke flere barnehagelærere. Jeg mener det er avgjørende at barnehagelærere ikke skal være dem som argumenterer flere barnehagelærere ut av barnehagen.

Utfordringen er plantid

Vi har et mål om at 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. Etter at barnehagelærernormen ble skjerpet, er det nå ca. 44 prosent. Det er et skritt i riktig retning, men vi er ikke i mål. Forskningen viser at flere barnehagelærere er viktigst for kvaliteten på barnehagetilbudet. Det er til det beste for barna, og derfor fortsetter vårt arbeid med å nå målet om 50 prosent barnehagelærere i barnehagen.

I mange møter med barnehagelærere blir det problematisert at vi får flere barnehagelærere i barnehagen. Jeg hører ofte «vi trenger ikke flere barnehagelærere, vi trenger flere hender». De fleste av barnehagelærere har også hender. Men det er de minst fire timene planleggingstid per barnehagelærer som er utfordringen, mener mange.

Har fått anerkjennelse

I barnehagelærerrollerapporten får barnehagelæreren solid anerkjennelse. Rapporten beskriver barnehagelærerrollen som kompleks og at vi står i mange spenninger. Disse spenningene dreier seg for eksempel om forholdet mellom enkeltbarn og om barnegruppen og forholdet mellom lek og læring. Det var klokt og riktig at ikke ekspertgruppen skisserte en løsning på disse spenningene. Det som er viktig for å utvikle vår praksis er at vi får tid til å diskutere disse og andre spenninger på arbeidsplassen.

Må slutte å bruke fritiden

Jeg mener en av hovedutfordringene mange steder er at altfor mange barnehagelærere tar på seg et for stort ansvar, som arbeidsgivers ansvar for å få dagen til å gå rundt og forsøke å opprettholde en forsvarlig drift. Mange kjenner på dårlig samvittighet ved å forlate barnegruppen og sine kollegaer for å gjøre planarbeid. Derfor er det altfor mange som i stedet tar med seg planarbeidet hjem, og gjør det på fritiden. Jeg mener dette er feil vei å gå. Det har tatt oss over 40 år å få innført en skjerpet barnehagelærernorm. Vi har fått en bemanningsnorm, og hvordan skal vi synliggjøre at dette likevel ikke er nok? Er det ved å fortsette ikke å ta overtidsbetalt, ikke melde avvik, ikke kreve medbestemmelse og ikke kreve mer plantid? Jeg tror ikke det. Den strategien har vi forsøkt altfor lenge. Jeg mener veien å gå er at vi står frem sammen og blir enda tydelige. Vi skal ta ansvar, vi skal være med å finne de gode løsningene, men jeg mener at arbeidsgiver må ta sin del av ansvaret, og det må vi åpenbart hjelpe dem til å forstå.

Powered by Labrador CMS