En undersøkelse Utdanningsforbundet har fått utført, viser at 8 av 10 barnehagelærere bruker flere timer i uken av sin fritid til planlegging, for å kunne gjøre en god nok jobb for det enkelte barn og barnegruppen. Illustrasjon: Fotolia.com

Det er uakseptabelt at barnehagelærerne skal bruke flere timer i uken av sin fritid til planlegging

8 av 10 barnehagelærere bruker flere timer i uken av sin fritid til planlegging for å kunne gjøre en god jobb i barnehagen. Det kan vi ikke akseptere.

Det er nå toget går. Det skjer store endringer på kort tid i barnehagesektoren og nå gjelder det å heve blikket. Vi må løfte disse sakene selv.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 2 2018

 

Normen må gjelde hele dagen

Ny barnehagelærernorm innføres fra 1. august. Da skal lærere utgjøre 43 prosent av de ansatte. Målet vårt er (minst) 50 % av de ansatte skal være barnehagelærere, og det er det flertall for på Stortinget. Det er nok barnehagelærere og det er ingen grunn til å vente med å realisere dette målet.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har levert regjeringens forslag til bemanningsnorm til Stortinget. Det er på tide. Utdanningsforbundet har lagt stor vekt på at den nye bemanningsnormen må gjelde hele åpningstiden. Derfor må normen gjelde hele uka og hele dagen.

 

Uendret de siste 40 årene

Kravene til barnehagelærere har økt i takt med at barnehagen har blitt anerkjent som den første frivillige delen av utdanningsløpet. Det har skjedd omfattende endringer i barnehagesektoren både når det gjelder organisering og innhold i barnehagen. Antall barn som går i barnehage, mangfold i og sammensetning av barnegrupper er dramatisk endret på kort tid. Likevel er barnehagelærerens tid til å løse oppgavene uendret de siste 40 årene.

 

Pålagt 100 nye krav

En undersøkelse Utdanningsforbundet har fått utført, viser at 8 av 10 barnehagelærere bruker flere timer i uken av sin fritid til planlegging, for å kunne gjøre en god nok jobb for det enkelte barn og barnegruppen. Vi kan ikke akseptere at det er slik at barnehagelærere må bruke fritiden på å jobbe med planlegging som skulle vært gjort innenfor arbeidstida.

Med ny rammeplan for barnehagen har kravene til barnehagelærere økt ytterligere, det er minst 100 nye forhold barnehagen er pålagt. Det er nødvendig å legge bedre til rette for at pedagogiske ledere og barnehagelærere har en reell mulighet til å ta det ansvaret som er pålagt dem gjennom barnehageloven og rammeplanen, og gjøre en god jobb for og med barna. Derfor er det helt avgjørende at vi får økt tid til planlegging og for- og etterarbeid og en bedre sikring av tiden, slik at denne tiden kan brukes slik den faktisk er ment til.

 

Slutte å jobbe gratis

Nå må vi barnehagelærere stå sammen som profesjon. Vi skal være med å finne de gode løsningene og min oppfordring er at vi ikke skal ta på oss verken arbeidsgivers ansvar, eller det politiske ansvaret for rammene i sektoren. Kanskje er det på tide å ikke brette opp ermene mer, ikke jobbe overtid gratis eller legge planleggingstiden til fritiden - da vil konsekvensene bli synlige for arbeidsgiver og politikere.

Når politikernes – og foreldrenes – ambisjoner for barnehagene har økt voldsomt uten at barnehagelærerne har fått mer tid til å innfri kravene, blir de satt i en umulig skvis. Da blir løftene om tidlig innsats bare tomme ord og festtaler uttalte Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal. Jeg kunne ikke vært mer enig.

  • Ingvild Aga, leder Kontaktforum barnehage, Utdanningsforbundet

 

Powered by Labrador CMS