Undersøkelse viser at i 51 prosent av observasjonene brytes bemanningsnormen for de yngste barna. Det er alvorlig, fordi det er de som trenger høyest voksentetthet, sier leder Ingvild Aga i Kontaktforum barnehage. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

De minste barna får ikke nok ansatte i barnehagen

Halvparten av barnehagene følger ikke opp bemanningsnormen, viser undersøkelse. Det går verst ut over de yngste barna.

Undersøkelsen om faktisk gruppestørrelse i barnehagene er gjort av Rambøl på oppdrag for Utdanningsforbundet våren 2017 og 2018. Barnehageansatte ble spurt om hvor mange ansatte og barnehagelærere som er til stede i barnegruppene på tre ulike tidspunkt i løpet av dagen.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 4 2018

Rapporten viser at:

  • I 51 prosent av observasjonene er det flere enn tre barn per voksen i småbarnsgruppene.
  • I 31 prosent av observasjonene er det over ni barn per ansatt med pedagogisk utdannelse i småbarnsgruppene.
  • I én av fem observasjoner er det ikke pedagogisk utdannet personale til stede i barnegruppene.

 

Ikke lov med prosentregning

Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Den nye grunnbemanningsnormen er ikke et tak for hvor mange som kan ansettes i barnehagen, men et minimum. Pedagognormen stiller krav om en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én per 14 barn over tre år. Barn regnes for å være tre år fra og med august året det fyller tre år. Barn nummer 8 eller 15 vil utløse krav om ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Dermed kan ikke barnehageeier beregne prosentandel av barnehagelærerstillinger per barn. De nye reguleringene skal først og fremst føre til et bedre tilbud til barna.

 

Går verst ut over de minste

Det går verst ut over de yngste. Undersøkelse viser at i 51 prosent av observasjonene brytes bemanningsnormen for de yngste barna. Det er alvorlig, fordi det er de som trenger høyest voksentetthet.

Undersøkelsen bekrefter det vi igjennom en årrekke har fått tilbakemeldinger om – nemlig at barnegruppene har blitt for store, bemanningen er for dårlig, og det er for få barnehagelærere til stede gjennom dagen.

 

Langt igjen

Undersøkelsen er gjennomført før den nye bemanningsnormen og barnehagelærernormen ble innført 01. august i år. Barnehageeier må innfri ny bemanningsnorm senest 01.august 2019. Det betyr trolig at resultatene fra undersøkelsen for mange barnehager vil være en realitet minst frem til neste høst. Selv med de nye normene er det langt igjen til målet om at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen og at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere.

 

Et stykke på vei

Til tross for den ferske undersøkelsen og at vi ikke er i mål med bemanningsnormen, eller barnehagelærer-normen er det grunn til å glede seg over at vi har kommet et stykke på vei. Barnehagen ble anerkjent som en del av utdanningssystemet da det ble flyttet til Kunnskapsdepartementet i 2005. Retten til barnehageplass kom i 2009, og den nye rammeplan fra 2017 ble etter stort påtrykk fra profesjonen et godt resultat. Vi har fått en bemanningsnorm og skjerpet barnehagelærernorm, for å nevne noe. I tillegg har vi fått nasjonale retningslinjer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole. Finansiering og tydelige forpliktelser mangler, men vi har tatt et skritt i riktig retning. Vi skal feire det vi har fått til, men ikke hvile på laurbærene. Sammen skal vi fortsette arbeidet mot målene vi har satt oss.

 

  • Ingvild Aga, leder Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet

 

 

 

Powered by Labrador CMS