Et år med koronabarnehage

Både styrere i norske barnehager og leder Ann-Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet er bekymret for det økte sykefraværet i barnehagen under pandemien.

Et år med korona: Styrerne er bekymret for barnas tilbud i barnehagen

Sykefraværet i barnehagene har økt i koronatiden, og det er mange vikarer. Styrerne er bekymret for barna, viser undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Styrerne i norske barnehager er bekymret for det økte sykefraværet og det pedagogiske tilbudet barna får under koronapandemien. 69 prosent av styrerne sier sykefraværet økte i fjor høst, viser en undersøkelse blant styrere og ledere gjort av Respons analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet. «Jeg vet ikke hvem jeg har på jobb fra en dag til en annen. Risikoen for avdelinger uten ansatte er stor, og det gjør meg redd på barnas vegne», svarer en av styrerne i undersøkelsen.

Forskning fra Universitetet i Sørøst-Norge viser også at ikke alle barna hadde det like bra i koronabarnehagen.

Et år et godt siden barnehagene måtte stenge på grunn av koronapandemien. Første steg har også spurt seks ansatte i barnehagene om hva de har lært av året som har gått.

Les også: Foreldrene følte seg mer sett og hørt under koronapandemien.

Lite penger til vikarer

44 prosent av styrerne har i mindre eller ingen grad penger til vikarer. De påpeker at det er vanskelig eller nesten umulig å få tak i kvalifiserte vikarer. «Ulike personer ut og inn i barnehagen gjør det vanskelig å sikre et godt og stabilt tilbud», sier en av styrerne i undersøkelsen, som hadde i overkant av 820 deltakere. 54 prosent sier de i liten eller ingen grad har fått, eller er lovet, mer penger til å dekke økt vikarbruk. 44 prosent av styrerne oppgir at barnehagen har dårligere økonomi som følge av pandemien.

– Vi har lenge vært bekymret for sykefraværet i barnehagen. Det var allerede høyt før pandemien og har nå økt dramatisk, sier leder Ann-Mari Milo Lorentzen i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet. Legemeldt sykefravær i barnehager har økt med rundt 15 prosent fra tredje kvartal 2019 til 2020, viser tall fra NAV.

– Dette er en alvorlig situasjon som ifølge advarsler fra NAV også kan gi vekst i det korte fraværet i lang tid fremover, sier Lorentzen.

Les også: Styrer Vibeke ble en mer tydelig og autoritær leder under koronakrisen.

Få muligheter til samarbeid

Små kohorter med faste ansatte uten mulighet til å samarbeide på tvers, gjør det også vanskelig å lage et godt pedagogisk tilbud, ifølge styrerne.

De sier mindre plantid og færre møter gir dårligere kvalitet på barnehagens innhold. «Til sjuende og sist blir det barna som taper på dette»», påpeker en styrer. Flere av styrerne opplever at barnehagen er mer et tilsyn enn en pedagogisk institusjon under pandemien.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra barnehageansatte om at plantid og samarbeid ikke eksisterer, og at det pedagogiske tilbudet er svekket. Det er bekymringsverdig, sier Lorentzen.

Les også: Koronabarnehagen førte til at de voksne lekte mer enn før.

Svekket tilbud

– Mye av plantiden går til smittevern, og det forstår vi, men over tid blir det et svekket tilbud, påpeker Lorentzen. Hun forteller at Utdanningsforbundet har jobbet for at barnehagene skal få så mye ressurser som mulig under pandemien, og har formidlet sin bekymring til kunnskapsministeren.

– Politikerne må snart skjønne alvoret i hvor krevende det er for mange barnehagelærere å stå i dette i månedsvis. Mange frykter smitte, og noen barnehager kan ende med å måtte stenge fordi de ikke har nok personale, sier Lorentzen. Hun mener styrerne må få økt myndighet til å redusere åpningstiden, eller ansette folk ut over grunnbemanningen.

– Den delen av koronatiden med små grupper og nok ansatte viste hvordan en god barnehage kan være. Vi må ta med oss de gode erfaringene inn i valghøsten, sier Lorentzen.

30 prosent av styrerne påpeker også at de små kohortene har gjort det vanskelig for noen barn å få til gode lekerelasjoner, fordi det er få barn å velge blant.

Les også: Marius lot barna være med på å planlegge hva de skulle gjøre, da plantiden forsvant under koronatiden.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2021.

Powered by Labrador CMS