– Mindre grupper og mer ro i koronatiden, førte til at barna raskere knyttet trygge relasjoner til de ansatte, og det ble lettere å se hvert enkelt barn, forteller pedagogisk leder Lindi Helene Solberg i Karljohansvern barnehage.

Det ble lettere å se hvert enkelt barn i koronabarnehagen

Innspill: Små grupper i koronatiden gjorde at hvert enkelt barn fikk skinne, og det gjorde noe med dem, forteller Lindi Helene Solberg.

Publisert Sist oppdatert

Det å kunne være til stede i hvert eneste magiske øyeblikk sammen med barna i min lille kohort, gjennom en hel dag, var en veldig fin erfaring, sier Lindi, som er pedagogisk leder i Karljohansvern barnehage i Horten. Et år et godt siden barnehagene måtte stenge på grunn av koronapandemien. Første steg har spurt seks ansatte i barnehagene om hva de har lært av året som har gått. Lindi erfarte at mindre barnegrupper førte til at barna videreutviklet den sosiale kompetansen sin – og at det skjedde noe med samspillet. Barna samarbeidet i leken på en ny måte.

Forskning viser at mindre barnegrupper og tettere bemanning under koronatiden gjorde at barna ble sett mer enn før. Men ikke alle barna hadde det like bra. Sykefraværet i barnehagene har også økt i koronatiden, og det er mange vikarer. Styrerne er bekymret for barna, viser undersøkelse fra Utdanningsforbundet.

Les også: Foreldrene følte seg mer sett og hørt under koronapandemien.

Ro gir trygghet

Ifølge Lindi fikk barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, og barn som ofte havnet i konflikter tidligere, ro til å knytte relasjoner i koronabarnehagen. Mer ro ga barna rom til å bli trygge i relasjonene.

– Vi observerte hva det gjør med hvert enkelt barn å få lov til å skinne i en mindre gruppe, enten vi er ute på tur i nærmiljøet eller inne i barnehagen. Hvert barn følte at de hadde noe å bidra med inn i leken og de små prosjektarbeidene vi holdt på med, forteller Lindi.

Hun sier at personalet tydelig så hvordan barna opplevde mestring og anerkjennelse.

– Det var ikke bare anerkjennelse fra de voksne, men også fra de andre barna i gruppen. En liten gruppe gjør det lettere for barna å se hverandre. Dette resulterte i godt samspill og lek, samt trygge relasjoner, sier barnehagelæreren.

Lindi Helene Solberg

Alder: 34

Barnehage: Karljohansvern barnehage i Horten

Stilling: Pedagogisk leder

Beste med koronabarnehagen: Å kunne være i øyeblikkene sammen med barna hele dagen.

Verste med koronabarnehagen: Det faglige miljøet, der vi reflekterer og utvikler oss, har fått lide. Savner å jobbe og dele erfaringer på tvers av avdelinger.

Varig endring av koronabarnehagen: Flere effektive møter på Teams og små barnegrupper. Ønsker faglige møter tilbake til fysiske møter.

Les også: Koronabarnehagen førte til at de voksne lekte mer enn før.

Tett fellesskap

I Karljohansvern barnehage har de arbeidet i mindre grupper før, men som en følge av koronabarnehagen har de nå små grupper daglig.

– Det å jobbe sammen med én til to voksne i en mindre barnegruppe, der vi ser hvert enkelt barn i større grad, er noe vi vil bevare. Barnehagen vår representerer et stort mangfold, og vi ser at det også er språkfremmende å være i lek og andre aktiviteter i mindre grupper, sier Lindi.

Barnehagelærer Lindi Helene Solberg i Karljohansvern barnehage i Horten.

– Vi har sett hvor viktig det er med samhold og fellesskap i mindre grupper for å kunne gi barna «våre» den beste hverdagen med lek og omsorg, sier Lindi.

Hun forteller at koronabarnehagen samtidig har fått personalet i barnehagen til å se viktigheten av det tette fellesskapet de er vant til på tvers av alder og avdelinger – og verdsette dette enda mer.

– Vi har tatt det for gitt, men nå reflekterer vi mye over savnet, både for barn og voksne, sier barnehagelæreren.

Les også: Barnehagelærer Kari Coventry fikk barnehagen hun hadde drømt om, under koronatiden.

Fantastisk jobb

Lindi opplever at Karljohansvern barnehage håndterte beredskapen på en god måte ut fra forutsetningene i koronaperioden.

– Jeg synes alle barnehageansatte har gjort en fantastisk jobb over hele landet. Jeg er helt sikker på at vi hadde klart det igjen om det skulle skje. Men det forutsetter at vi får nok penger til bemanning. Ellers må åpningstiden reduseres, slik at alle er på jobb til enhver tid, mener Lindi. Personlig er ikke Lindi redd for å bli smittet av covid-19, men hun synes det er vanskelig å tenke på å skulle være den som smitter andre.

Les også: Marius lot barna være med på å planlegge hva de skulle gjøre, da plantiden forsvant under koronatiden.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2021.

Powered by Labrador CMS