Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

Standardisering av pedagogikk i barnehagene vil ikke gi mangfold, mener UDF

Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen biter seg merke i at kjedebarnehagene har standardiserte årsplaner. Men sier forbundet ikke har mottatt henvendelser fra medlemmer i disse barnehagene om styring av pedagogikken.

Publisert Sist oppdatert

– Utdannings reportasje viser at det er en konflikt mellom å arbeide med standardisert undervisning og barns rett til medvirkning. Når vi tar utgangspunkt i barns medvirkning veit vi jo aldri hvordan en aktivitet utvikler seg. Det som fungerte på en måte den ene dagen kan fungere helt annerledes den neste. Som barnehagelærer har man likevel rammeplanen i ryggmargen og utnytter situasjonene som oppstår til å gjennomføre den, sier Ann Mari Milo Lorentzen.

Hun er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder for kontaktforum barnehage i forbundet, og har lest reportasjen i Utdanning om toppstyrt pedagogikk i kommersielle kjedebarnehager.

I reportasjen omtales doktoravhandlingen til høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, Hanne Fehn Dahle. I den konkluderer hun med at pedagogikken i store barnehagekjeder bryter med den norske barnehagetradisjonen. Professor Anne Greve, støtter den konklusjonen.

Slik opplever også barnehagelæreren Utdanning har snakket med sin hverdag. Hun forteller at hun føler at det hun kan om barns trivsel og utvikling ikke etterspørres.

Ifølge Palma Kleppe i Barnehageopprøret kommer det ukentlige henvender fra barnehagelærerne som forteller om sterke føringer om å arbeide etter ferdiglaga konsept, og om frykt for kraftige reaksjoner om de protesterer.

– Har Utdanningsforbundet fått henvendelser fra ansatte i kjedebarnehager om denne problematikken?

– Nei, jeg kjenner ikke til slike henvendelser, sier Ann Mari Milo Lorentzen og minner samtidig om at det også er kommuner som ønsker å standardisere opplegga i barnehagene, og spør hvor spesielt dette er for de kommersielle kjedene.

Les også: – Full metode frihet i Læringsverkstedet

– Standardisering gir ikke mangfold

– Politikere sier ofte at vi trenger både private og kommunale barnehager for å sikre mangfold i barnehagesektoren. Får vi det når kjedene standardiserer opplegget?

– Standardisering vil ikke gi mangfold, uansett om det er private eller kommunale som standardiserer, sier Lorentzen, og fortsetter:

– Det jeg særlig har bitt meg merke i, er at årsplanene i kjedene er så standardiserte. Det kollektive arbeidet med årsplanen, diskusjonene om hvordan vi skal lage et godt barnehageår for de ungene vi har akkurat nå, det synes jeg alltid har vært svært spennende og givende.

– Barnet skal bli den beste versjonen av seg selv, heter det i årsplanen i mange av barnehagene til Læringsverkstedet. Er det en grei formulering?

– I barnehagene skal vi ta i mot barn som er i alle mulige versjoner av seg selv, sier Ann Mari Milo Lorentzen.

Powered by Labrador CMS