Studentene gikk på skattejakt i kjeller og på loft, hos foreldre og besteforeldre, på gjenbruksstasjoner, loppemarkeder og hos brukthandlere, etter skjulte skatter med potensial i skulpturen.
Studentene gikk på skattejakt i kjeller og på loft, hos foreldre og besteforeldre, på gjenbruksstasjoner, loppemarkeder og hos brukthandlere, etter skjulte skatter med potensial i skulpturen.

Studentene lagde skulpturer av kosteskaft

Fagartikkel: Studentene gjorde som Pablo Picasso og Joan Miró, og lagde kunst ut av gjenbruksmaterialer og et kosteskaft.

Publisert Sist oppdatert

«Med inspirasjon fra fugleskremsler og utgangspunkt i kosteskaft og gjenbruksmaterialer, skal du lage en underlig, fantasifull og eventyrlig skapning.»

Dette var oppgaven barnehagelærerstudentene ved Universitetet i Agder fikk å bryne seg på i kunst og håndverk. Studentene fikk i oppdrag å gå på leting, ute og inne, i kjeller og på loft, hos foreldre og besteforeldre, på gjenbruksstasjoner, loppemarkeder og hos brukthandlere, etter skjulte skatter de kunne bruke for å lage skulpturen. Studentene utforsket, eksperimenterte og tok estetiske valg i den skapende prosessen. De måtte lære seg å se egenskaper, muligheter og potensialet i tingene og materialene, for å gi dem nytt liv i nye kunstuttrykk.

Les også: Forming i barnehagen er mer enn bordaktiviteter med maling og påskepynt

Gamle gjenstander i kunsten

Barnehagelærerutdanningen er opptatt av å integrere FNs bærekraftsmål i ulike emner og oppgaver. I denne oppgaven var bærekraftsmålet «ansvarlig forbruk og produksjon», aktuelt å se på. Der er målet å «...redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk».

Vi i Vesten lever i et overflodssamfunn og omgir oss med uendelig mengder av ting. Det kan se ut til at antall ting i et samfunn øker proporsjonalt med velstand og økonomi. Vi er vant med å ha ting rundt oss. Vi vet hvor de hører hjemme og hvilken funksjoner de har, men etter hvert blir de usynlige for oss, vi ser dem ikke lenger og tar dem som en selvfølge.

Først når de går i stykker eller vi mister dem, kommer de frem i vår bevissthet og blir synlige. Da oppdager vi hvilke ting vi er avheng av og ikke kan klare oss uten, og hvilke ting som er ubetydelige, unødvendige og unyttige. Alle disse tingene som er kastet og ikke lenger har noen verdi for oss, kan få nye muligheter og gjenoppstå i kunsten. Og når verden er full av gratismaterialer som venter på å bli vekket opp og gjenbrukt i nye uttrykk, er mulighetene mange i skole og barnehage.

Bildekarusell:

Barnehagelærerstudentene fikk i oppgave å lage et kunstverk ut fra et kosteskaft og inspirert av et fugleskremsel. Resultatet ble svært ulike kunstverk.  Foto: Helene Albertsen
Barnehagelærerstudentene fikk i oppgave å lage et kunstverk ut fra et kosteskaft og inspirert av et fugleskremsel. Resultatet ble svært ulike kunstverk. Foto: Helene Albertsen
Studentene gikk på skattejakt i kjeller og på loft, hos foreldre og besteforeldre, på gjenbruksstasjoner, loppemarkeder og hos brukthandlere, etter skjulte skatter med potensial i skulpturen. Foto: Susanne Skoglund
Studentene gikk på skattejakt i kjeller og på loft, hos foreldre og besteforeldre, på gjenbruksstasjoner, loppemarkeder og hos brukthandlere, etter skjulte skatter med potensial i skulpturen. Foto: Susanne Skoglund
Kosteskaftene ble plassert i en plastboks, som ble fylt med sement, blandet i en bøtte og tømt rundt kosteskaftet. Det ble et stødig fundament til fugleskremselet. Foto: Susanne Skoglund
Kosteskaftene ble plassert i en plastboks, som ble fylt med sement, blandet i en bøtte og tømt rundt kosteskaftet. Det ble et stødig fundament til fugleskremselet. Foto: Susanne Skoglund
Studentene lærte seg å se egenskaper, muligheter og potensialet i tingene og materialene, for å gi dem nytt liv i nye kunstuttrykk. Foto: Julia M Ofstad
Studentene lærte seg å se egenskaper, muligheter og potensialet i tingene og materialene, for å gi dem nytt liv i nye kunstuttrykk. Foto: Julia M Ofstad
Barnehagelærerstudetene gjorde gamle klær, bestikk, videotape, smykker og perler, utrangert verktøy, serviettringer, pleksiglass, kunstige blomster, fiskegarn og skjell om til kreative fugleskremsler. Foto: Emma Tabakovic
Barnehagelærerstudetene gjorde gamle klær, bestikk, videotape, smykker og perler, utrangert verktøy, serviettringer, pleksiglass, kunstige blomster, fiskegarn og skjell om til kreative fugleskremsler. Foto: Emma Tabakovic

Gjenbruk av kjente kunstnere

Også kjente kunstnere har laget kunst av gamle gjenstander. Her er Pablo Picassos Bull head.
Også kjente kunstnere har laget kunst av gamle gjenstander. Her er Pablo Picassos Bull head.
Joan Miro´s The Caress of a bird
Joan Miro´s The Caress of a bird

Det å tenke gjenbruk i kunsten er ingen ny tanke. Pablo Picasso, Joan Miró og Marcel Duchamp kan vise til ikoniske kunstverk med utgangspunkt i gjenbruksmaterialer. Her kan vi se kreativ bruk av sykkelhjul, vannkraner, kjøkkenredskaper, søppelkasser og industriavfall. Kjente ting fra hverdagskulturen har fått en liten vri, eller forskyvning i forhold til hvordan vi er vant til å se dem. Denne «gjenbrukskunsten» eller Objekt trouvé – og Readymade, utfordrer det vi forbinder med kunst, fordi den utforsker nye uttrykksformer og materialer.

Objektene, som de meningsbærende elementene i disse kunstuttrykkene, får ofte mening gjennom assosiasjonene som ligger rundt dem. Tingene i denne kunsten trenger ikke imiterer virkeligheten. De er der som konkrete objekter med en annen form.

Som betraktere må vi møte disse verkene med en helt annen innstilling enn det tradisjonelle bildet. Her kan tingene få bryte frem, uforståelige og fremmede og kan bli en kilde til undring og endring, hvis de får lov til å fremstå uforklarlige og annerledes.

Les også: Nina lærer barna å lage kunst i naturen

Ser på ting med nye øyne

Studenten brukte gamle cocktailpinner for å lage en krone til fugleskremselet.
Studenten brukte gamle cocktailpinner for å lage en krone til fugleskremselet.

Filosofen og kunstteoretiker Walter Benjamin, sier at tingen sett gjennom allegoriens øyne, kun er et råmateriale, som er grenseløst manipulerbart. Den er hvit, ubeskrevet og uten betydning som stiller sin overflate til rådighet for beskrivning. Allegorien forteller at tingen blir fremmed og kan bety alt ved denne fristillelse av sin opprinnelige betydning.

Ser vi Benjamins tanker i relasjon til forming i barnehagen, kan vi tenke oss at barna evner å se gjenbruksmaterialene med nye øyne. De er ikke låst i fasitsvar. En skoeske er ikke bare en skoeske, den kan være et hus, en bil, ei sjørøverskute, og kjøkkenredskaper kan være romskip, båter og mikrofoner. I forming og kunstneriske sammenhenger kan gjenbruksmaterialene få nytt liv ved å bli vekket opp i nye overraskende utrykk og sammenhenger, når de blir fristilt fra sin opprinnelig kontekst.

Plast fra smågodtehylla

Fugleskremslenes hoder er malt med akrylfarger.
Fugleskremslenes hoder er malt med akrylfarger.

Studentene kunne vise til gode resultater fra sin skattejakt. De hadde funnet klær, bestikk, videotape, smykker og perler, utrangert verktøy, serviettringer, pleksiglass, kunstige blomster, fiskegarn og skjell som de kunne bruke i den nye kunsten de skulle lage. Gleden var stor og fortellingene mange relatert til tingenes historie.

Prosjektet startet med å sette et kosteskaft i en plastboks som de fikk gratis fra nærbutikkens smågodthyller. Boksen ble fylt med sement, blandet i en bøtte og tømt rundt kosteskaftet. Her fikk vi et tungt og stødig fundament for videre lek, utforskning og utforming, på veien mot ferdig fugleskremsel. Med grov fil og sandpapir, ble hodet gitt form i byggematerialet Jackofoam.

Et materiale som enkelt gjør det mulig å feste ulike gjenbruksmaterialer. Her kan man stikke inn gafler, skruer og pinner for å gi et personlig uttrykk til skulpturen.

Skrot ble kreativitet

Selv om utgangspunktet var det samme, et kosteskaft i sement, ble de ferdige resultatene individuelle og svært ulike. 15 forskjellige kunstverk ble stilt ut i universitetets hovedinngang, til inspirasjon og glede for medstudenter og ansatte. Vi fikk formidlet mulighetene som ligger i gjenbruksmaterialer, søppel og skrot, og at slike materialer med rette kan fremme kreativitet.

Studentene erfarte at materialene har stort potensial i skapende prosesser i barnehagen, fordi det er materialer uten fasitsvar og bruksanvisninger. Studentene gjorde også egne erfaringer med å jobbe med bærekraft og miljø i kunst og håndverk.

Litteratur

Eliassen, K. O. (1993). Tingene og tegnene. Omgang med tingene. Ti essays om tingenes tilstand, Århus universitetsforlag

Herwell, O.K. (2010). Når tingen vekkes, og tar nye grep. Masteroppgave i formgivning, kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.

Marcel[OKH1] Duchamp – “Fountain”

https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573

Pablo Picasso – “Bulls head”

https://www.moma.org/audio/playlist/19/412

Joan Miro´- The Caress of a bird

https://www.artsy.net/artwork/joan-miro-caress-of-a-bird-la-caresse-dun-oiseau

Powered by Labrador CMS