Høgskolelektor Marianne Schram ved DMMH.

– Å være bevisst hvilken kultur du selv er vokst opp i, er en god start for å forstå barn fra ulike kulturer i barnehagen

Det sier høgskolelektor Marianne Schram.

Publisert Sist oppdatert

– Har du en kulturell selvbevissthet og forstår at du er preget av familien du er vokst opp i, og at erfaringene du har i livet er med på å forme deg og verdiene dine, vil du lettere forstå at familier som aldri har hatt barna i en barnehage, vil synes at vi gjør veldig mye rart, sier Marianne Schram, høgskolelektor ved institutt for pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). 

Hun sier barnehageansatte bør arbeide for å utvikle en interkulturell kompetanse, slik at de kan møte mennesker med en annen kulturell bekgrunn enn de selv har med respekt og nysgjerrighet.

 Pedagogiske ledere har tre ulike måter å møte barn fra ulike kulturer på, viser en studie fra Høgskulen på Vestlandet. En barnehage som har jobbet mye med mangfold er Jåttå barnehage i Stavanger. Da de endret arbeidsmåte fikk de alle barn med i leken.

Spennende å lære navn

Interkulturell kompetanse handler om holdninger, verdier, kunnskap og ferdigheter.

– Holdninger og verdier handler om at du er nysgjerrig, ønsker å forstå andre mennesker og har respekt for at andre gjør noe på en annen måte og kan ha andre verdier. Det handler om å tenke at det blir spennende å lære deg utenlandske navn, i stedet for at det blir vanskelig, forteller Schram. Kunnskap og ferdigheter handler for eksempel om å vite hvordan du kan kommunisere med foreldre som snakker et annet språk.

– Det vil være lettere for en som akkurat har gått på norskkurs å forstå deg dersom du snakker sakte og litt nærmere bokmål, enn at du snakker fort på din egen dialekt, sier Schram. Det handler også om å ha forståelse for at noen foreldre synes noe av det vi gjør i barnehagen, som å være ute når det er dårlig vær, er annerledes og vanskelig å forstå.

– I dag må mange foreldre gjøre som nordmenn for å bli akseptert, sier Schram. Hun sier mange barnehager er flinke til å jobbe med mangfold, mens andre ikke er like gode på det.

 

Opplever å være annerledes

Schram underviser studenter i fordypningen barnehager i et internasjonalt perspektiv, og forteller at studentene får et nytt syn på mangfold etter å ha hatt praksis i en utenlandsk barnehage.

– De opplever hvordan det er å være annerledes, som ikke å forstå det som blir sagt. De ser at barnehagene gjør ting på en annen måte. Nå forstår de hvordan det er å være barn og foreldre som synes det er merkelig at barna skal være ute i dårlig vær, ha tørre brødskiver til lunsj eller at tiden brukes til lek i stedet for formelle læringsaktiviteter i norske barnehager, sier hun. 

Samtidig ser studentene at barna i andre land ofte er mer selvstendige, fordi det er mange barn per voksen.

– Studentene blir mer bevisst på hvor viktig er det å være nysgjerrig og åpen for mangfold, at de bør bruke mer tid på å bli kjent med foreldrene og å lære seg noen ord på barnets språk, slik at barna kan føle seg trygg de første ukene, sier Schram.

Powered by Labrador CMS