Det er ikke lov å be om helseopplysninger ved ansettelser i barnehagen

Juss: Det er som hovedregel ikke lov å spørre om helseopplysninger under intervju eller ansettelser i barnehagesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Med jevne mellomrom stilles det krav til «god helse» i utlysningstekster i barnehagesektoren.

Spørsmålet er om dette ligger innenfor lovens rammer når det kommer til innhenting av helseopplysninger.

Kun unntaksvis

For enkelte virksomheter stilles det krav om helseattest for å kunne tiltre. I slike tilfeller er det både saklig og lovpålagt å vektlegge helsetilstand. Barnehage er tradisjonelt ikke en virksomhet hvor innhenting av helseopplysninger bør forekomme. 

Arbeid i barnehage er til tider svært krevende – også fysisk. Samtidig kan de fleste arbeidsoppgavene gjøres selv om arbeidstakeren har visse helseutfordringer. 

Arbeidsmiljøloven § 9–3 slår fast at arbeidsgiver kun kan be om helseopplysninger som er «nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen». Det betyr at det kun unntaksvis foreligger saklig grunn til å innhente helseopplysninger. Vurderingen av hva det er tillatt for arbeidsgiver å spørre om og ikke, beror på en avveining mellom arbeidsgivers behov for helseopplysninger og søkerens personvern og rett til å holde helseopplysninger for seg selv.

Strenge krav

Hensynet til et inkluderende arbeidsliv gjør at det stilles strenge krav til innhenting av helseopplysninger ved ansettelse. Et generelt krav om «god helse» som kvalifikasjon ved utlysning vil komme i konflikt med arbeidsmiljøloven § 9–3 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 6 og 30. 

Et slikt krav vil blant annet kunne føre til at aktuelle kandidater med nedsatt funksjonsevne ikke søker på stillingen, selv om de er kvalifisert. På den måten vil formålet med regelverket, å hindre at arbeidstakere holdes ute fra arbeidslivet, undergraves. 

Et generelt krav om «god helse» er heller ikke nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Hvilke helseutfordringer som medfører at man ikke kan fylle en bestemt stilling, beror på en konkret vurdering, der man ser på arbeidsoppgavene som ligger til stillingen, hva slags helseutfordringer det er snakk om, og om det kan være mulig å tilrettelegge.

 

Kan være ulovlig

Barnehage er i utgangspunktet ikke en virksomhet som vil være omfattet av adgangen til å innhente helseopplysninger, verken i utlysningen, under intervjuet eller på annen måte. Et generelt krav til god helse ved tilsetting i barnehagesektoren vil derfor som den klare hovedregel være ulovlig.

Powered by Labrador CMS