Arbeidsgiver må tåle uttalelser om arbeidsplassen som arbeidsgiver kan oppleve som uønskede, uheldige eller ubehagelige, sier advokat Jorun Bjerke i Utdanningsforbundet.

Har du ytringsfrihet om forhold i barnehagen?

Juss: Ansatte har stor grad av ytringsfrihet om forhold i barnehagen, men det finnes enkelte begrensninger.

Publisert

En opplyst og god debatt om norske barnehager trenger de ansattes stemmer. Ansatte har stor grad av ytringsfrihet om forhold i barnehagen, men det finnes enkelte begrensninger. Ytringsfrihet er en grunnlovfestet rettighet i Norge. Generelt har arbeidstakere en vid og omfattende rett til å uttale seg om forhold på arbeidsplassen og på eget arbeidsområde, dette gjelder også deg som arbeider i barnehage.

Når du skal uttale deg om forhold i barnehagen, er det to viktige begrensninger på ytringsfriheten som du alltid må huske på:

• Uttal deg på egne vegne (som privatperson eller fagperson) og ikke på vegne av barnehagen eller arbeidsgiver.

• Ikke bryt taushetsplikten.

LES OGSÅ: – Barnehagelærerne må tørre å ta plass i debatten

Lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten kan også begrense din rett til å uttale deg om forhold i barnehagen. Lojalitetsplikten krever at du som ansatt opptrer lojalt ovenfor arbeidsgiver. Du må avstå fra å komme med uttalelser som påviselig kan skade arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Hvorvidt en kritisk ytring kan skade arbeidsgivers legitime og saklige interesser, må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Det er arbeidsgiver som må bevise at uttalelsen har et slikt skadepotensial. Særlig kan uttalelser i mediene eller i sosiale medier ha et skadepotensial dersom de er ulovlige, usanne eller usaklige. I tillegg bør du alltid forsøke å ta opp kritikkverdige forhold internt på arbeidsplassen før du går til offentligheten, selv om dette ikke alltid kan stilles som et absolutt krav før du uttaler deg offentlig.

LES OGSÅ: – Vi må tørre å si ifra om det som ikke er bra i barnehagen

Må tåle kritikk

Det er viktig å understreke at lojalitetsplikten ikke krever at du skal avstå fra kritikk om forhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiver må tåle uttalelser om arbeidsplassen som arbeidsgiver kan oppleve som uønskede, uheldige eller ubehagelige.

Ytringsfriheten går langt

I vårt arbeid ser vi eksempler på arbeidsgivere som går for langt i å hindre eller sanksjonere uttalelser fra de ansatte ved å henvise generelt til lojalitetsplikten. Generelt skal det svært mye til for at grensene for ytringsfriheten overskrides, så lenge du uttaler deg på egne vegne, ikke bryter taushetsplikten og opptrer saklig når du snakker om forhold i barnehagen. Ytringsfrihet om forhold på jobb er en sentral og viktig rettighet. De ansatte vet hva som skjer i virksomheten, og kan avverge feil og heve kvaliteten på arbeidet hvis de får snakke fritt.

Powered by Labrador CMS