Barnehagelærerne Therese Halle Isene (f.v.), Anniken Myrnes, Royne Berget og Halvor Hals Kolsrud mener det må være lov å mene noe på vegne av barna og tilbudet som gis i barnehagen uten å bli stemplet som illojal. De jobber alle for bedre bemanning og kvalitet i barnehagen. Foto: Line Fredheim Storvik

– Vi må tørre å si ifra om det som ikke er bra i barnehagen

Disse fire engasjerte barnehagelærerne er bekymret for fremtidens barnehage og at ansatte tvinges til taushet.

–Bemanning og voksentetthet er et vepsebol, folk tør ikke fortelle hvordan det er. Det er mektige krefter som ikke vil at barnehageverdenen skal synliggjøres, både i kommunal og privat sektor. Hvem er det som skal tale barnas sak, hvis vi ikke gjør det? sier Royne Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage. Han var en av flere som snakket til barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge på en temadag om den samfunnsengasjerte barnehagelæreren.

Barnehageopprøret 2018

  • har startet en aksjon under vignetten #uforsvarlig, der barnehageansatte oppfordrer sine kolleger til å fortelle om sin hverdag, uten filter.
  • Flere hundre barnehageansatte fra hele landet er bekymret for bemanningssituasjonen i barnehagen.
  • Målet med aksjonen er å vise at regjeringens forslag til ny bemanningsnorm ikke vil gi god nok bemanning i barnehagene. Regjeringen foreslår et lovfestet et krav om minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

 

Tør ikke fortelle

Royne Berget er i kontakt med mange barnehageansatte som ikke tør å stå frem med historiene sine.

–Jeg er oppriktig bekymret for fremtidens barnehage. Det råder en taushetskultur i barnehagen. Vi må bli flinkere til å stå opp for oss selv. Det handler ikke om å henge ut arbeidsplassen, men å plassere ansvaret der det hører hjemme; hos politikerne, mener Berget. Han er med i Barnehageopprøret 2018, som i vår lanserte kampanjen #uforsvarlig der de har fått inn over 300 historier om en bemanning i barnehagene, som ansatte opplever som langt fra god nok. 

Også barnehagelærer Anniken Myrnes mener det er viktig å si ifra.

 

Bare 1,5 timer med alle på jobb

–Ingen barnehager er tjent med nikkedukker. Vær barnas ambassadør, sier Myrnes som ble kjent da hun deltok i debatt med kunnskapsministeren på God morgen Norge, etter et leserinnlegg. Etter sju år som byggingeniør udannet hun seg som barnehagelærer og fikk sjokk da hun begynte i jobb.

–Jeg fikk ikke brukt kunnskapen min, og klarte ikke oppfylle samfunnsmandatet i rammeplanen. Jeg analyserte hverdagen min og sto igjen med to ting: Grunnen var for liten bemanning, og det gikk ut over barna, forteller Myrnes. Trekker du fra plantid, pauser og forberedelser til måltider var det bare 1,5 time på dagen alle var på jobb samtidig, ifølge Myrnes.

 

Ytringsfrihet og lojalitet

Også Therese Halle Isene har erfart at det nytter å si ifra om at barna ikke får det de har krav på i barnehagen. Hun er kronikkpoet med mål å løfte barnehagens status.

–Som pedagogisk leder følte jeg at barna ikke fikk det de hadde krav på, og det førte til et opprør inni meg, derfor engasjerte jeg meg, forteller hun. Halvor Hals Kolsrud understreker at det skal mye til før lojalitetshensynet begrenser ytringsfriheten. Han er fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo og aktiv debattant.

–Det er bare ytringer som påviselig skader, eller kan skade arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte som anses som illojale. I noen tilfeller vil heller ikke det være nok for å begrense ansattes ytringsfrihet, sier Kolsrud.

Barnehagelærerstudent Lars Båtnes Mikaelsen håper temadagen fører til at flere vil delta i debatten, og er glad for innsatsen mange legger ned for å synliggjøre barnehagehverdagen.

Powered by Labrador CMS