– Hvordan barnehageansatte snakker om barna til foreldrene, vil påvirke foreldrenes relasjon til barna sine

Innspill: : –Våre holdninger til barna påvirker foreldrene. Det må vi ta på alvor.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagen har et tett samarbeid med foreldrene, gjennom daglige møter ved levering og henting, foreldresamtaler og foreldremøter, formelle og uformelle møter, ofte over flere år. Tenker vi nok over hvilken effekt barnehagen har på familiene?

Gjennom det tette samarbeidet vil barnehagen sette spor hos familiene vi møter. Er vi med på å styrke foreldrene i foreldrerollen, eller skaper vi usikkerhet og en følelse av ikke å mestre? Og hvilket bilde av barnet er vi med på å skape?

Vi har stor påvirkningskraft på familienes liv, noe vi virkelig må ta på alvor. Gjennom våre holdninger, små kommentarer eller kroppsspråk, og hvordan vi legger fram uheldige episoder og utfordringer ved barnet, er vi med på å danne foreldrenes bilde av barnet og bilde av seg selv som omsorgsgivere.

En viktig oppgave for barnehagen er å støtte den gode relasjonen mellom foreldre og barn. Barnehagen kan bidra til et positivt bilde av barnet gjennom å sette ord på barnets ressurser og behov.

Positivt syn på barnet 

Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvordan barnet oppfattes av sine omsorgsgivere, og hvilken omsorg det får. Vårt bilde av barnet får konsekvenser for hvordan omsorgspersonene tolker og responderer. 

Barnehagens holdning til barna vil være med på å prege foreldrenes relasjon til barna sine, og det er viktig at vi tar dette på alvor. Vi må jobbe for at vi i alle ledd er med på å formidle et positivt syn på barnet og å hjelpe til med å støtte barnets behov. 

Dette krever et systematisk arbeid i personalgruppen. Hvordan ser god praksis ut? Hvilke holdninger er det vi viser når det oppstår vanskelige situasjoner? Hvordan kan vi gjennomføre også de vanskelige samtalene på en måte som fortsatt formidler et positivt syn på barnet og foreldrene?

Støtte foreldrene

Vi må se helheten i barnas liv og drive familiebasert omsorg. For å støtte barna må vi også støtte foreldrene. May Britt Drugli og Ratib Lekhal skriver i boken Livsmestring og psykisk helse: «Ingen betyr mer for hvordan små barn har det, enn foreldrene. 

Det å veilede og støtte foreldrene kan derfor i mange tilfeller være den beste måten å fremme barns psykiske helse på.»

Powered by Labrador CMS