Hege Valås i Utdanningsforbundet sier familiebarnehagene har en mye dårligere regulering av bemanning og kompetanse enn andre barnehager, men at det helt sikkert finnes noen som oppfyller rammeplanen og barnehagelovens krav.

Hege Valås: –Familiebarnehager bør ikke defineres som barnehager

Det sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Det blir stadig færre familiebarnehager, viser en gjennomgang Første steg har gjort. Utdanningsforbundet mener at familiebarnehager ikke burde underlegges barnehageloven.

– Grunnen er at familiebarnehagene har en mye dårligere regulering av bemanning og kompetanse enn det som gjelder for vanlige barnehager. Derfor legges det heller ikke til rette for at disse barnehagene kan oppfylle andre krav til mål og innhold i en barnehage, sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet.

Les også: Nesten ikke familiebarnehager på bygda

Må ha pedagoger til stede

En annen grunn er, ifølge Valås, at familiebarnehagene bare er en pedagogisk veiledet virksomhet.

– Vi mener at det å oppfylle rammeplanen og barnehagens intensjoner fordrer pedagogisk tilstedeværelse, og at dette er grunnen til at vi har en barnehagelærernorm. Når det er sagt, så finnes det helt sikkert et stort mangfold blant familiebarnehagene, og det finnes sikkert også noen som oppfyller rammeplanen og barnehagelovens ulike krav, sier Valås. Tallet på barn i familiebarnehage har gått ned flere år på rad. I 2020 var det 422 familiebarnehager i Norge, mot 689 i 2014, viser de nyeste tallene fra Utdanningsdirektoratet. 3189 barn går i familiebarnehage. 65 prosent av barna er under 2 år. Valås tror det er blitt færre familiebarnehager i Norge fordi barnehageutbyggingen har ført til at det er nok barnehageplasser til barna.

Les også: Familiebarnehagene ble heia fram

Få voksne

– Det var særlig de yngste barna som brukte familiebarnehager. De fleste foreldre foretrekker nok en vanlig barnehageplass, også for de yngste barna. Barn er en sårbar gruppe, og i alle barnehager kan det forekomme praksis som ikke er bra for barna. Familiebarnehager kan være særlig utsatt, fordi det ofte bare er én voksen sammen med barnegruppa hele dagen. Dette er den samme problematikken som mange opplevde da de fleste var prisgitt en privat dagmamma, sier Valås. Hun sier Utdanningsforbundet som fagforening har grunn til å stille spørsmål ved praksis i noen familiebarnehager.

– De som jobber med barna, kan ha arbeidstid langt ut over vanlig normalarbeidsdag, og de får ikke pauser eller andre ordninger som følger et godt arbeidsmiljø eller fagmiljø. Dette er uheldig både for barna og de ansatte, påpeker Valås.

Les også: Stortingspolitikere vil ha samme krav til bemanning i familiebarnehager som andre barnehager

Antall barn i familiebarnehage etter alder

Alder20152016201720182019
Små barn (0-2 år)32983046289526482302
Store barn (3-6 år)13191421130412161158
Totalt46174467419938643460
Andel i prosent1,70 %1,60 %1,50 %1,40 %1,30 %
Kilde: udir.no

Kilde: udir.no

– Trenger mangfold

Tone Bjellvåg, som driver familiebarnehage i Asker, sier kommunen passer på at familiebarnehagene oppfyller krav til mål og innhold, og hun mener det er et godt alternativ til ordinære barnehager.

– Jeg stiller meg undrende til Valås sine uttalelser. Vi trenger mangfold, og i Asker kommune legges det godt til rette for at vi skal oppfylle krav til mål og innhold i barnehagen. Vi blir solid ivaretatt med kurs, planleggingsdager og en kommunalt ansatt pedagog og veileder. Dette bidrar til å kvalitetssikre familiebarnehagen som et godt alternativ til en ordinær barnehage, sier Tone Bjellvåg. Hun driver Høymyrmarka familiebarnehage i Asker.

Vibeke F. Saint-Victor, som driver AYNO Vår familiebarnehage i Asker, peker på at mange har erfaring fra store barnehager som ikke fungerer så godt, selv med pedagoger på plass.

Vibeke F. Saint-Victor, som driver familiebarnehage i Asker, sier en del barn blir anonyme i en større barnehage.

– En del barn blir anonyme, og deres indre drivkraft blir ikke lagt merke til i en større barnehage, sier hun.

Et godt renommé

Ifølge barnehagerådgiver Liv Knatten har Asker kommunes familiebarnehager et godt renommé.

– Vi har en kommunalt ansatt veileder som er ansvarlig for familiebarnehagene, sier hun og legger til at hun opplever at politikere og skole- og barnehage- administrasjonen i Asker oppmuntrer til mangfold av barnehager.

Barnehagerådgiver Liv Knatten i Asker kommune sier argumentene fra Utdanningsforbundet er kjente, men påpeker at familie- barnehagene i Asker har et godt renommé.

Antall familiebarnehager i Norge

2014: 689

2015: 632

2016: 578

2017: 537

2018: 498

2019: 462

2020: 422

Kilde: udir.no

– Argumentene som fremmes av Valås, er kjente. Det er positivt at hun uttaler at det helt sikkert finnes familiebarnehager som oppfyller rammeplanen, sier Knatten.

Powered by Labrador CMS