– Nå som barnehagesektoren de fleste steder er fullt utbygd, er det tid for å være mer opptatt av kvaliteten. Det gjelder for familiebarnehagene også, sier Anne Lindboe, direktør i barnehageeiernes organisasjon, PBL. Foto: PBL

PBL: – Reglene om kvalitet skjerpes også i familiebarnehagene

Barnehageeierne vil at økte offentlige tilskudd skal sikre økt bemanning i familiebarnehagene.

Publisert

Familiebarnehager er blitt big business. De drives som kjeder - uten samme krav til bemanning som andre barnehager.

– Barn i familiebarnehager har samme behov som andre barn. Derfor bør reglene om kvalitet skjerpes også i familiebarnehagene, sier Anne Lindboe, direktør i barnehageeiernes organisasjon PBL.

Lindboe knytter kvalitet til bemanning.

– Familiebarnehagene er annerledes enn de ordinære barnehagene. Derfor kan vi ikke bare kopiere regelverket for ordinære barnehager over til familiebarnehagene. Men vi mener det er naturlig å vurdere innskjerpinger i bemanningsnormene i samme omfang som for ordinære barnehager, sier hun.

– Har du hele organisasjonen med deg i det?

– Ja, kvalitet skal det være i alle barnehager.

– Betyr ikke økt bemanning økte utgifter?

– Systemet må sikre kvaliteten. Nye bemanningskrav må finansieres med økte tilskudd, sier Lindboe, og fortsetter:

– Samtidig er det mange som oppfatter at familiebarnehagene i seg sjøl står for kvalitet, ved at de er små, oversiktlige og rolige. Familiebarnehagene er også en del av mangfoldet i sektoren. Spesielt for de minste barna er det en del foreldre som foretrekker mindre barnehager.

Det er nesten ikke familiebarnehager på bygda. 211 av de 517 familiebarnehagene som Utdanningsdirektoratet registrerte i 2017, lå i Oslo og Akershus.

– Når to assistenter deler en barnehagedag med åtte ettåringer, er det vel ikke sikkert at det blir så rolig?

– Det kan du si. Derfor er det fornuftig med et regelverk som sikrer kvalitet bedre, og det er naturlig at man ser på om det er behov for justeringer av regelverket for familiebarnehager.

– Særlig i Oslo og Akershus er det nå langt mellom familiebarnehagene der en assistent eier og driver barnehagen i sitt eget hjem. I stedet dominerer kjedene der barnehageeiere har flere barnehager, og leier lokaler og ansetter folk uten sjøl å arbeide direkte med barna. Er dette ønskelig?

– Dette er en konsekvens av mangelen på barnehageplasser i disse områdene. At barnehagene samles i barnehagekjeder, er ei utvikling vi ser også hos de ordinære barnehagene, sjøl om det er veldig stor forskjell på de ulike kjedene.

– Nå som barnehagesektoren de fleste steder er fullt utbygd, er det tid for å være mer opptatt av kvaliteten. Det gjelder for familiebarnehagene også, avslutter Anne Lindboe.

Les også: Familiebarnehagene blei heia fram ut over 1990-tallet.

 

Powered by Labrador CMS